Hírek:

Purchasing in Shared Services

20 május 2014

BDO Kerekasztal –Hogyan működtethető az SSC-be szervezett beszerzés?” 

Április végén tartottuk meg az első BDO Kerekasztal beszélgetést, melynek helyszíne a BDO irodája volt és melynek során érintett SSC vezetők cseréltek véleményt a következő témákban:

 • Benchmarkok: mérőszámok és mérési koncepciók összehasonlítása
 • Partnering: partneri együttműködés a központ és az üzleti egységek között
 • Best practice: folyamatok, eljárások, technológia, szervezeti megoldások
 • CPI: folyamatos javítás módszerek a mindennapokban

 

Ezúttal a résztvevőkkel a beszerzési terület témakörét taglaltuk, lehetőségünk nyílt összevetni a világszínvonalúnak számító mintát az SSC-k által alkalmazott gyakorlattal.

 

SSC-be szervezett beszerzés világszínvonalú példája kontra Központba szervezett beszerzés az Önök SSC-jénél

Manapság egyértelmű tény, hogy az SSC modell tökéletesen működik a pénzügyi, adminisztratív, IT, Vevőszolgálati és HR feladatok esetében, ugyanakkor sokan vitatják annak a beszerzési tevékenységekre vonatkozó alkalmasságát.

A beszerzés egy tranzakciókban gazdag operatív funkció, ahol a szakemberek jelentős számú Maverick (szerződésen kívüli) esetet kezelnek és ennek köszönhetően széles körben még nem elterjedt a tevékenység SSC-be szervezése.

Azon vállalatok, melyek már Szolgáltató Központba szervezték és ezáltal mesteri szinten kezelik beszerzéseiket, egytől-egyig kiemelkedő pénzügyi teljesítmény javulást és 30% költség megtakarítást mondhatnak magukénak.

A Világszínvonalat képviselő beszerzési modell, melyet az 1. számú ábra részletesen bemutat megegyezik azzal a stratégiai céllal, melyet a Kerekasztal beszélgetésen részt vevő vállalatok képviselnek.

 

 1. számú ábra: Világszínvonalú beszerzési modell

Forrás: Achieving High Performance with Procurement Shared Services Centers Consulting Technology Outsourcing by Kris Timmermans & Sven Ruytinx, Accenture

 

A nyerő modell meghatározó tényezői

A költség megtakarítás egy örökzöld téma az SSCk prioritási listáján, bár a központok számára az igazi elismerés, ha szolgáltatási palettájukat hozzáadott értéket nyújtó és stratégiai tevékenységgel gazdagíthatják. Ez fontos lépés a valódi üzleti partnerség irányába. Az új generációs SSC-k azon szolgáltatások átvételére összpontosítanak, melyek a vállalati haszonkulcs növelését célozzák és keresik a teljesítmény javításának és a hozzáadott-érték növelésének útjait. (New era of outsourcing by Susie West).

 

 1. Hogyan válhat a Procurement-et végző SSC egy tranzakcionális szolgáltatóból valódi értéket képviselő üzleti partnerré?
 • Stratégiai tervezés a Kategória manager-ek feladata, minden egyéb funkciót az SSC lát el (beleértve az ajánlati fázis és az aukciók lebonyolítását is).
 • SSC végzi a beszállítók értékelését, mely vitathatatlanul hozzáadott értéket képviselő tevékenység, így nagymértékben erősíti a központ pozícióját a vállalaton belül.
 1. Beszerzés helye a szervezetben: a centralizálás során igen fontos és meghatározó, hogy a beszerzés mely szervezeti egységnek tartozik elszámolással. Az SSC mára már egyértelműen biztonságos megoldást nyújt a pénzügyi és adminisztratív tevékenységek centralizálására és hasonlóképp sikeres lehet a beszerzési tevékenységek központba szervezése is, amennyiben egy erős és befolyásos szponzor a pénzügyi és adminisztratív területről támogatja ezt a kezdeményezést.
 2. Technológiai megoldások:
  • Az AP modul és funkció sikeres bevezetése és menedzselése a központban
  • A beszerzés központba szervezésének fontos előfeltétele egy sztenderd technológiai alap lefektetése, a szerződések és a fizetési határidők számának racionalizálása, illetve a igénylők számának csökkentése (csoportonként vagy területenként egy kérelmező jól bevált gyakorlat mind a beszerzések minősége mind mennyisége szempontjából)
  • Szerződések digitalizálása és a kapcsolódó workflow megoldás bevezetése által megvalósítható az átfutási idő drámai csökkentése.
  • Elektronikus beszerzés alkalmazásának velejárója, hogy a 80/20 szabálynak megfelelően,míg a költségek vagy a szállítók80%-ára könnyedén alkalmazható az e-procurement megoldás, addig a maradék 20%-a esetében ez nincs így.
 3. A ‘Long tail’ elemek menedzselése

Beszállítók esetében a ‘Long-tail’ egyenlő a kontrollálatlan költéssel, mely nagy mértékben befolyásolhatja az SSC által nyújtott szolgáltatás hatékonyságát és minőségét. Az adott beszállítók egyenkénti vizsgálata, illetve e-procurement bevezetése esetükben egyaránt nem ideális megoldás. A BDO Kerekasztal résztvevői két potenciálisan jó megoldással álltak elő erre a problémakörre vonatkozóan:

 • P-Card (Beszerzési kártya) alkalmazása a kis összegű vásárlások lebonyolításakor
 • Az időigényes, kis tételeket felölelő tevékenységek kiszervezése (pl. épület-üzemeltetéssel kapcsolatos tevékenységek) a hatékonyság növelésének egy másik eredményes módja lehet

 

Hogyan mérhető a siker?

Bizonyos mérőszámokat egységesen alkalmaznak a regionális/globális beszerzési központok:

 

Pénzügyi mérőszámok

 • Beszerzés általi megtakarítások
 • Ellenőrzött kiadások a Teljes kiadás százalékában
 • Költség megtakarítások az Ellenőrzött kiadások százalékában
 • Beszerzés operatív költségei az Ellenőrzött kiadás százalékában
 • Befektetés megtérülése

Beszerzési mérőszámok

 • Időbeni teljesítések aránya
 • Szállítói hibaszázalék
 • Ügyfél elégedettség
 • Beszerzési átfutási idő

A fentieken kívül a Kerekasztal beszélgetésen résztvevők a következő mutatókat alkalmazzák:

 • Katalógus alapú beszerzések az összes beszerzés arányában
 • Tény beszerzések a Kategória manager terveihez viszonyítva
 • Beszerzési igényből automatikusan generálódott PO-k aránya
 • Egyéni megtakarítások (egyéni célkitűzések)
 • Tény megtakarítások értéke az előző évi megvalósult megtakarítások arányában

 

Beszerzési SSC kihívásai

A Szolgáltató Központok Beszerzéssel foglalkozó területe, az egyéb szolgáltatást végző SSC-khez hasonlóan, manapság egyre inkább szembesül a megfelelő készséggel illetve tapasztalattal rendelkező erőforrás-utánpótlás piaci korlátaival. A beszerzés esetében ezt nehezíti a jelöltekkel szembeni, tárgyalási készségre vonatkozó elvárás. 

Egy másik, többször tárgyalt kihívás, mellyel minden SSC találkozik a költség csökkentés dilemmája. Azon vállalatok, melyek back-office tevékenységeiket SSC-be szervezték gyakran tekintik a költségcsökkentés és a folyamatos fejlesztések általi hatékonyság növekedést kizárólag a központ feladatának. Ez a jelenség a központ oldalán nagyon gyakran jár létszámcsökkentéssel és eredményezi az SSC-ben dolgozók fokozott leterheltségét és akár lemorzsolódását.

A BDO SSC Basics és SSC Advanced oktatási programjai az utánpótlási probléma megoldásában hivatott segíteni a Szolgáltató központokat.

 

Összefoglaló

A Kerekasztal résztvevői megerősítették, hogy az SSC modell tökéletesen működhet a Beszerzési tevékenységek központba szervezésekor és azok a vállalatok, melyek megteszik ezt a lépést jelentős előnyöket képesek realizálni:

 • Növekvő megtakarítások Pénzügyi területen
 • Egyéb központi funkciókkal való integráció (raktározás, logisztika, pénzügy és adminisztráció)
 • Tárgyalási pozíció erősítése összevont vásárlások által, melyek növelik a mennyiségi rendelések illetve időben fizetések után járó engedményeket
 • Házon belül rendelkezésre álló széles körű tapasztalat, tudás, készségek, beszerzés és szerződések
 • Beszállítók formális kezelése
 • Szerződések központi kezelése
 • Technológia átfogó alkalmazása - e-procurement, e-auction

 

Partnereink kezdeményezésére további Kerekasztal beszélgetéseket is tervezünk, a következő alkalmak témakörei:

•        A vevőszolgálat a vevők szolgálatában?

•        Hogyan javítsuk a Költségtérítésekkel kapcsolatos kontrollt és áttekinthetőséget?