• Adótanácsadás

Közreműködés adóbevallások készítésében (Compliance)

 • Magyarországi vállalkozások teljes körű, minden adónemre kiterjedő (full scope) napi támogatása
 • Magyarországon nem jelenlévő külföldi vállalkozások áfa regisztrációja
 • Külföldi cégek Magyarországon ideiglenes munkát végző munkavállalóinak (Expat) támogatása
 • Magyar munkavállalók ideiglenes külföldi munkavégzése esetén helyi kötelezettségek teljesítésének támogatása

ÁFA tanácsadás

 • ÁFA tanácsadás belföldi és nemzetközi ügyletek esetén;
 • ingatlanpiaci ügyletek ÁFA kezelése; 
 • bevallások, jelentések átnézése, véleményezése;
 • ÁFA regisztráció szükségességének vizsgálata;
 • ÁFA telephely vizsgálat;

SZJA tanácsadás

 • személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • cafeteria rendszerre vonatkozó véleményezés, átalakítással kapcsolatos tanácsadás;
 • külön adózó jövedelmekkel kapcsolatos tanácsadás, kalkuláció és bevallás készítése (pl. kamatjövedelem, osztalékból származó jövedelem, ingó/ingatlan értékesítéséből származó jövedelem stb.);
 • kifizetések, juttatások személyi jövedelemadó és járulék vonzatának megállapítása;


Társasági adó tanácsadás

 • vállalati tranzakciók véleményezése társasági adó szempontból, megoldási javaslatok kidolgozása az ügyletekre vonatkozóan;
 • segítségnyújtás a társasági adókalkulációk elkészítésében, előkészített adókalkulációk felülvizsgálata
 • társasági adóbevallások, önellenőrzések kitöltése, felülvizsgálata;
 • adóalap- és adókedvezményekkel kapcsolatos tanácsadás;

Nemzetközi adózás

 • nemzetközi tranzakciók, ügyletek adójogi megítélése a hatályos jogszabályok megvizsgálásával, valamint külföldi partnerirodáink bevonásával;
 • adókockázat mérséklésére irányuló javaslatok készítése különös tekintettel egy átalakulás, belső folyamatátszervezés, új szervezeti egység vagy eltérő működési rend kialakítása során;
 • adókockázat-elemzés készítése egy tervezett nemzetközi ügylet hatékony kezelésére;
 • szerződések, dokumentációk adójogi vizsgálata a nemzetközi tranzakciókkal kapcsolatban;

Transzferár

 • Transzferár nyilvántartási kötelezettség felmérése, vizsgálata;
 • Transzferárak tervezése, vizsgálata és kialakítása;
 • Transzferár térkép készítése;
 • Kapcsolt vállalkozások beazonítása;
 • Kapcsolt vállalkozások bejelentése

 

Adóhatósági képviselet

 • az ellenőrzés előtt vagy közben felmerülő kérdések egyedi megválaszolása;
 • személyes részvétel a helyszíni ellenőrzéseken és konzultációkon;
 • hivatalos levelezés kezelése;
 • szükség esetén a jogorvoslati lépések megtétele (észrevétel, fellebbezés, felügyeleti intézkedés);

Vám és jövedéki adó

 • vám- és külkereskedelmi ügyletek, valamint jövedéki adó kötelezettségek felülvizsgálata;
 • termékek helyes tarifális besorolásával kapcsolatos tanácsadás;
 • vámellenőrzések támogatása;
 • a nemzetközi vám- és külkereskedelmi jogszabályoknak való megfelelés vizsgálata;
 • vámjogszabályok értelmezésével kapcsolatos tanácsadás.

Expat szolgáltatások

 • személyi jövedelemadóval és társadalombiztosítási kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás;
 • személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási kötelezettségek megállapítása;
 • adóelőleg kalkulációk és éves személyi jövedelemadó bevallás teljes körű elkészítése részletes tájékoztatással a fizetendő kötelezettségről, határidőről, fizetési módról az arra kötelezettnek (munkavállaló/munkáltató);
 • TB kalkuláció elkészítése, bevallás benyújtása;

Adóügyi átvilágítások

 • adóügyi átvilágításokhoz tartozó vizsgálati program kialakítása sajátos igényeknek megfelelően (adónemek típusa, vizsgálat módszere);
 • mind különféle cégátalakulások (pl.: egyesülések, szétválások, üzletág-átruházások… stb), mind adóellenőrzés előtti átvilágítás esetén adóhatósági ellenőrzés szimuláció végrehajtása;
 • adóügyi kockázat meghatározása, részletezése cégátalakulásokra, felvásárlásokra vonatkozóan;
 • adóhatósági ellenőrzések esetén teljes körű segítségnyújtás, adóhatósági képviselet az ellenőrzési időszak teljes időtartama alatt: szakmai észrevételek előkészítése, fellebbezési eljárás segítése;

BEPS (Base Erosion and Profit Shifting)

 

Kontakt: [email protected]

Telefonszámaink: +36 1 / 235-3010, +36 1/235-3090