• Visszaélés bejelentő rendszer

BDO Magyarország visszaélés bejelentő rendszer

A BDO Magyarország alkalmazottai, a BDO Magyarországgal szerződéses jogviszonyban állók, valamint egyéb érdekeltek az alábbi visszaélés bejelentő rendszer segítségével tudnak bejelentést tenni, amennyiben a BDO Magyarország működésére vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai szabályok, standardok, továbbá a BDO Magyarországra vonatkozó minőségellenőrzési rendszer előírásainak (továbbiakban: Szabályok) megsértését észlelik. Bejelentést tehet az is, akinek a bejelentés megtételhez vagy a bejelentés tárgyát képező magatartás orvoslásához méltányolható jogos érdeke fűződik. A bejelentő rendszert alább érheti el. A bejelentésre irányadó eljárási szabályokkal és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást itt érheti el.

Kötelező kitölteni: Nyilatkozom, hogy a bejelentést jóhiszeműen teszem, olyan körülményekről, amelyekről tudomásomvan, vagy kellő alappal feltételezem, hogy azok valósak.:
Kötelező kitölteni: A fenti tájékoztatást,valamint a bejelentésre irányadó eljárási szabályokkal és a személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást megismertem, az abban foglaltakat tudomásul vettem (www.bdo.hu/BDO_HU/media/bdo/Documents/tajekoztato.pdf).:
Enter security code:
 Security code