Etikus magatartás és compliance

ETIKUS MAGATARTÁS ÉS COMPLIANCE

Kiemelkedő színvonalú szolgáltatásnyújtás a legmagasabb szintű etikai normák betartása mellett 

Teljes elkötelezettség

Kiemelkedő színvonalú ügyfélkiszolgálás az integritás, a felelősségvállalás és a mindenkori elszámoltathatóság melletti feltétlen elkötelezettség esetén valósulhat meg. Ezek az értékek olyan alapvető normák, amelyek mind tevékenységünkben és üzleti kapcsolatainkban, mind pedig szakembereink magatartásában érvényesülnek. 

A BDO etikai és üzleti magatartási kódexe 

A BDO elkötelezett az etikus magatartás és a szabályozási megfelelés (compliance) legmagasabb szintű normáinak betartása mellett, amelyeket belső szabályzataiba átültetett és a vállalati kultúrájának részévé tett. Minden munkatársunktól és partnerünktől elvárjuk, hogy kövesse a BDO alapvető értékeit, amelyek a legmagasabb szintű etikai, jogi és szakmai magatartást követelik meg. A BDO – annak kiemelkedő jelentőségére tekintettel – önálló dokumentumban is rögzítette a tevékenysége nyújtása során elvárt magatartási formákat ˙(Magatartási kódex).

A BDO Etikai és Üzleti Magatartási Kódexe meghatározza mindazon magatartási normákat, amelyeket a BDO munkatársainak és együttműködő partnereinek követniük kell a jelenlegi és potenciális ügyfelekkel, munkatársakkal, versenytársakkal, kormányzati és szabályozó hatóságokkal, a nyilvánossággal, a médiával és bárki mással, akivel a BDO kapcsolatba kerül vagy kerülhet, továbbá rögzíti elkötelezettségünket a szakmai integritásunk fenntartása, a bolygónk és társadalmunk javításáért való tenni akarás, az emberek boldogulását és fejlődését elősegítő munkakörnyezet kialakítása mellett.

A BDO Etikai és Üzleti Magatartási Kódexének betartása a BDO-val való együttműködés feltétele. 

A BDO Etikai és Üzleti magatartási nyilatkozata angol nyelven itt érhető el.  

Etikai kódex és üzleti magatartási szabályok megsértése 

A jogszabályok, szakmai előírások és normák, illetve a BDO belső szabályozások be nem tartása és az etikátlan magatartás a BDO Etikai és Üzleti Magatartási Kódexének megsértését jelentheti. A jogsértésekre néhány konkrét példa:

 • összeférhetetlenség 
 • a titoktartási kötelezettség megsértése 
 • az alkalmazandó jogszabályok, szakmai előírások és normák, belső szabályozás be nem tartása 
 • bennfentes kereskedelem vagy egyéb értékpapír törvénysértés 
 • BDO egyéb szabályzatainak egyéb megsértése 
 • BDO vagy a partner erőforrásainak nem megfelelő felhasználása 
 • BDO vagy a partner dokumentumainak nem megfelelő megsemmisítése 
 • dokumentumok meghamisítása 
 • nem megengedett politikai tevékenység és támogatás 
 • nem megengedett ajándékok és egyéb juttatások elfogadása 
 • jogellenes megkülönböztetés vagy zaklatás 
 • kábítószerrel való visszaélés 
 • munkahelyi erőszak 
 • az idő- vagy költségelszámolás meghamisítása

Névtelenséget biztosító visszaélés bejelentő rendszer 

Amennyiben Ön olyan magatartásról szerez tudomást, amely esetlegesen sérti vagy sértheti a jogi szabályozást, szakmai normákat, vagy egyéb módon visszaélésnek minősül vagy minősülhet, kérjük, lépjen kapcsolatba a BDO-val: Anonim visszaélés bejelentő rendszer