• ESG

Mi az ESG?

Az ESG az a keretrendszer, amely segítségével mérhetővé és értékelhetővé válik egy szervezet fenntarthatósági tevékenysége a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási dimenziók mentén. Az ESG három pillérén alapuló fenntarthatósági szemlélet mentén működő vállalatok lesznek sikeresek a következő évtizedekben.

A környezeti tényezők a szervezetre és a szervezet üzleti tevékenységéből eredő a bolygóra háruló környezeti terhelés hatásának csökkentésére összpontosítanak, például az energiafelhasználásra, a hulladékgazdálkodásra, a károsanyag kibocsátásra. Ezen tényezők figyelembevétele nemcsak a fenntartható működést segíti elő, de támogatja a vállalat költségoptimalizálását, javíthatja a működési hatékonyságát, és ösztönözheti a növekedést - környezetbarát üzleti módszereken keresztül. A környezeti felelősségvállalás biztosítja, hogy a vállalatok úgy tudják kielégíteni saját szükségleteiket, hogy nem veszélyeztetik a jövő generációinak lehetőségeit.

A társadalmi tényezők figyelembevételével a vállalatok hozzájárulnak a pozitív társadalmi változásokhoz. A méltányosságra, az emberi jogokra, a munkahelyi biztonságra, a munkavállalók elkötelezettségére és az adatvédelemre való figyelem elősegíti a bizalmat és az integritást. Azon szervezetek, amelyek előtérbe helyezik a társadalmi tényezőket magasabb munkavállalói lojalitást, termelékenységet, tehetség- és ügyfélmegtartást, valamint márkaintegritást tapasztalhatnak.

Ezen tényezők az üzleti vezetésre és az etikára fókuszálnak, amelyek jelentős hangsúlyt fektetnek a kockázatkezelésre és az értékteremtésre, a jogszabályok és magatartási normák betartására.

ESG: Az üzleti élet jövője a fenntartható üzleti tevékenység

Számos külső tényező, például jogszabályi előírások, társadalmi követelmények, beszállítói és környezeti kockázatok, üzleti partneri elvárások növelik a vállalatokra nehezedő nyomást, hogy foglalkozzanak a fenntarthatóság kérdésével. Az a vállalat tud sikeres lenni, amely a kényszerhelyzetet az előnyére fordítva a fenntartható működést beépíti stratégiájába. A fenntarthatósági szemléletű működés középpontjában a hosszú távú stabilitás és ellenálló képesség kerül előtérbe a rövid távú nagyobb pénzügyi haszonnal szemben.

Mit nyerhet ezzel a vállalkozás?

-       ellenállóképesség erősítése

-       eredményes kockázatkezelés

-       tartósan magasabb árbevétel

-       alacsonyabb munkahelyi fluktuáció

-       erős pozíció a beszállítói láncban

-       új forrásbevonási lehetőségek

ESG TANÁCSADÁS