A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
  • Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

A BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató Kft. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A. C. ép., Cégjegyzékszám: 01 09 865069   Adószám: 13627289-4-42,), mint Adatkezelő fontosnak tartja a www.bdo.hu  honlapra látogató érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogainak tiszteletben tartását és érvényre juttatását és adatkezelésük során a mindenkor hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, és belső szabályzataik értelmében jár el.

Az Adatvédelmi tájékoztató célja az, hogy az érintetteket tájékoztassa az Adatkezelő www.bdo.hu honlapon keresztül végzett adatkezelési tevékenységeiről, így a tájékoztató hatálya kizárólag a nevezett honlap(ok)on keresztül történő adatkezelésekre és az adatkezelések során kezelt adatok körei terjed ki.

Honlap célja, hogy hasznos információkkal szolgáljon a BDO Magyarország cégcsoport tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatban.


1. Kik az érintettek?

Érintett az a természetes személy, aki a www.bdo.hu honlapon keresztül bármilyen módon megadott vagy megkapott adata alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve – azonosítható.

A tájékoztató személyi hatálya kiterjed tehát a www.bdo.hu honlapon keresztül érdeklődő, vagy ajánlatot kérő vagy küldő természetes személyekre, vagy nem természetes személyek képviselőire, kapcsolattartóira, az oldalon hírlevélre feliratkozó természetes személyekre, továbbá az Adatkezelő www.bdo.hu honlapjának üzemeltetésével megbízott saját munkatársaira.

2. Az Adatkezelő

Az Adatkezelő a www.bdo.hu honlap üzemeltetője.

Cégnév: BDO Magyarország Vagyonkezelő és Szolgáltató  Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1103 Budapest, Kőér utca 2/A

Nyilvántartási szám: NAIH-65012/2013

Kapcsolattartó: Marketing- és PR osztály
E-mail: [email protected]
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-865069
Adószám: 13627289-4-43

3. Adatkezelési tevékenység: Hírlevél küldése

Érintett a hírlevél szolgáltatás igénybevétele előtt a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

hírlevél kiküldése

cégnév

azonosítás

feliratkozás dátuma

azonosítás

 

Adatkezelés célja: A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő és leányvállalatai legújabb eseményeiről, híreiről, illetve tájékoztatás az aktuális gazdasági eseményekről és jogszabályi környezetről.

Jogalap: A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes, előzetes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: minden természetes személy, aki a BDO, mint Adatkezelő, vagy a BDO Magyarország cégcsoport híreiről, eseményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.

Kik kezelik az adatokat: A hírlevelet kizárólag a Marketing és PR osztály munkatársai küldik az Online Marketing hírlevélküldő szoftver segítségével.

Meddig kezelik az adatokat: Az Adatkezelő kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy megerősítést nem ad. Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.

Leiratkozás: Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az [email protected] e-mail címre küldött lemondási kérelem útján, vagy postai úton a 1103 Budapest, Kőér utca 2/A.C.ép. címen.

4. Adatkezelési tevékenység: Egyszeri információ vagy ajánlatkérés

Az adatkezelés célja:  az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt vagy a szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan ajánlatot kérjenek a honlapon vagy a központi email címen keresztül.

Jogalap: Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt vagy ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.

Kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

email cím

kapcsolattartás

cégnév

azonosítás

telefonszám

kapcsolattartás

megjegyzés/kérdés tartalma

válaszadás

Kik kezelik az adatokat: Az adatokat az Adatkezelő munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.

Személyes adatok kezelését alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi annak érdekében, hogy a kérdést szakértő válaszolja meg, úgy abban az esetben azt BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó, az adott szakértő társaság munkavállalójához továbbítja.

Adatkezelő az adatokat egyéb harmadik fél számára nem továbbítja.

Közös adatkezelés esetén a BDO Magyarország cégcsoport tagjai, mint adatkezelők, az itt meghatározott eljárást követik.

A BDO Magyarország cégcsoport, illetve az Adatkezelő leányvállalatai: BDO Magyarország Adótanácsadó Kft., BDO Magyarország  Corporate Finance Kft., BDO Magyarország Hotel és Ingatlan Szolgáltató Kft., BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft., BDO Magyarország Könyvelő és Bérszámfejtő Kft., BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft., BDO Magyarország IT Megoldások Kft.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:

a. Adatkezelő részére a honlapon  keresztül megadott adatok e-mail-ben  jutnak el. A honlapon megadott központi email címen is érkezhetnek információt vagy ajánlatot kérő emailek. A beérkező információkérések az Adatkezelő számára érkeznek meg, aki szakmai kérdés esetén az adatokat megosztja a BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó társasággal az információ- vagy az ajánlat kérés szakértői megválaszolása érdekében.

b. Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – lehetőleg ugyanazon az úton, ahogyan az kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.

c. Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül az adatkezelők vele kapcsolatba lépjenek, hogy az érintett a kérdést pontosítsa vagy a választ megkapja.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, adatkezelőket hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő és a közös adatkezelők az adatokat a mindenkori elévülési időben kezelik. Adatkezelő(k) vagy érintett igazolható jogos érdeke esetén az adatok tovább is megőrizhető, a jogos érdek megszűnéséig. Erről az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet.

5. Adatkezelési tevékenység: Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése

Az érintetteknek lehetősége van a honlapon megadott email címen  keresztül az ott meghirdetett állásajánlatokra elektronikus úton benyújtani pályázati anyagát (önéletrajz, motivációs levél stb.) magyar és idegen nyelven és személyes adatait megadni. Az érintettek a postacímre is beküldhetik a pályázatukat.

Jogalap: Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.

A kezelt adatok köre és célja:

teljes név

azonosítás

szül. hely, idő

azonosítás

megpályázott pozíció neve

jelentkezés beazonosításához

szükséges

különleges adat, pl. egészségügyi

adat

különleges adat kezelésére csak akkor kerül sor, ha az a pozíció betöltésének elbírálásához szükséges

tapasztalatok – korábbi munkahely

neve és az ott eltöltött időszak

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

tapasztalatok – pozíció leírása

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra

iskolai végzettség

pozíció betöltésének elbírálásához

kerül felhasználásra

idegen nyelv ismeret

idegen nyelv és

ismeret foka

pozíció betöltésének elbírálásához

kerül felhasználásra

csatolt önéletrajz egyéb – a jogviszony létrehozása, teljesítése, megszűnése szempontjából –

releváns adatai

pozíció betöltésének elbírálásához

kerül felhasználásra

 

csatolt motivációs levél

pozíció betöltésének elbírálásához kerül felhasználásra,  kizárólag annak

releváns adatai

adatok jelentkezést követő 2 évig

történő kezeléséhez való hozzájárulás

jelzése, ha az érintett nem nyer

felvételt

ki nem választás esetén történő

adatkezelés jogalapjának

megteremtéséhez szükséges

 

Az adatkezelés célja: az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.

Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

Érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő részére, amely nem kizárólagosan elektronikus úton történő adatmegküldéssel történik.  Adatkezelő a szakértői elbírálás érdekében továbbítja az álláspályázatot a  BDO Magyarország cégcsoporthoz tartozó BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft. munkatársa részére. A kiválasztási folyamat során a jelentkezéseket összeveti a betölteni kívánt pozícióval, és a munkaviszony/egyéb jogviszony létrehozásának feltételeivel, és az összevetés alapján a legmegfelelőbb személyeket személyes interjúra hívja be.

A kiválasztás folyamata a személyes interjúval, és adott esetben teszt kitöltésével folytatódik.

A kiválasztás a legmegfelelőbb érintettel történő szerződéskötéssel ér véget azzal a megjegyzéssel, hogy a ki nem választott érintettek adatait az adatkezelő csak abban az esetben kezelheti továbbá, ha ahhoz az az érintettek külön hozzájárultak, azt külön, bizonyítható módon kérték.

Adatkezelő közli a kiválasztás eredményét a jelentkező érintettek felé, és kéri a hozzájárulást az adatok további, a jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez ugyanilyen vagy hasonló, vagy az érintett kompetenciáinak megfelelő álláspályázatra jelentkezésre, amennyiben ilyen hozzájárulást az érintett korábban nem adott. Adatkezelő az ilyen hozzájárulásokat az adatokhoz kapcsolja és eltárolja.

Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel a BDO Magyarország HR Személyzeti Tanácsadó Kft munkatársa felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.

Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig. Az adatkezelés módja: elektronikusan és/vagy papír alapon, manuálisan történik.

Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás: az adatkezelés kapcsán ilyen nem történik.

Az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az érintettek a kezelt adatokat nem vagy hiányosan adja meg, úgy az adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) megtagadhatja.

6. Hivatkozások és linkek

Adatkezelő weboldala olyan linkeket is tartalmazhat, amelyek olyan oldalakra mutatnak, amelyeket nem az Adatkezelő üzemeltet, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs semmi befolyása a partner cégek által üzemeltetett weboldalak tartalmára és biztonságára így nem is tartozik felelősséggel azokért.

7. Weboldal látogatási adatok

"Google Analytics"-k. A www.bdo.huhonlap használja a Google Analytics-t, amely a Google Inc. ("Google") web vizsgáló szolgáltatása. A Google Analytics úgy nevezett "Cookie" – kat (magyarul „sütiket”) használ, amelyek olyan szöveg file-ok, amelyek az Ön számítógépén kerülnek tárolásra, és amelyek lehetővé teszik a honlap Ön általi használatának vizsgálatát.  

A Cookie által létrehozott információ (az IP címet is beleértve) a Google egyik USA-ban levő szerverére kerül továbbításra és tárolásra. A Google ezt az információt a honlap használatának értékelésére, és a honlap operátor részére, a honlap tevékenységről szóló kimutatások készítésére használja, továbbá arra a célra használja, hogy további olyan szolgáltatásokat nyújtson, amelyek a honlapokkal illetve internet használattal állnak kapcsolatban.

Semmilyen körülmények között nem fogja a Google az Ön IP címét a Google más adatával összekapcsolni. A Cookie telepítést letilthatja a Browser Software beállításával, mindazonáltal fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy néhány esetben ilyenkor nem tudja a honlapok összes funkcióját használni. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.

8. Érintettek jogai

Az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR) alapján az érintett jogai a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.

Az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását az Adatkezelő elérhetőségére küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja és megteszi a szükséges lépéseket a  tájékoztató és a jogszabályban foglaltak alapján.

Jogorvoslatért a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz lehet fordulni.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

www: http://www.naih.hu

e-mail: [email protected]

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

9. Adatbiztonság

Az Adatkezelő és leányvállalatai gondoskodnak az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megtettek minden technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Adatkezelő minden ésszerű intézkedést megtett, hogy védje az adatokat a jogosulatlan hozzáférés (szoftver, hardver eszközök védelme), megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés (rendszeres biztonsági mentés, vírusvédelem), valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

10. Jogszabályi háttér, módosítás

 Jelen szabályzat célja annak biztosítása, hogy az adatkezelők mindenben megfeleljen a hatályos jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseinek, így különösen, de nem kizárólagosan  Infotv. és a GDPR rendelkezéseinek.

Adatkezelő fenntartja a jogot a jelen Tájékoztató módosításának jogára. A módosított, egységes szerkezetű Tájékoztatót a www.bdo.hu honlapon teszi közzé.