• Tranzakciós szolgáltatások

Tranzakciós szolgáltatások

Vállalatértékelés és üzleti tervezés

A piaci érték a vállalkozások élete során jellemzően csak ritkán, legtöbbször valamilyen kiemelt eseményhez kapcsolódóan – ilyen lehet például üzletrész adásvételi szerződés, tőkeemelés, apportálás – jelenik meg objektíven.

Az üzletrészek, részvények piaca meglehetősen szűk, kevés szereplő vesz részt benne (gyakran egy eladó áll szemben néhány potenciális vevővel), így ritkán áll rendelkezésre elegendő információ az értékeléshez.

A vállalkozások egyedi és komplex „termékek”, ezért árazásukat rendkívül sok tényező befolyásolja, mint például: a jövőbeli cash-flow termelő képesség, a meglévő szerződések, a menedzsment minősége, a múltbeli működésből fakadó kockázatok, a rendelkezésre álló vagyon, hogy csak néhány példát említsünk.

A vállalatértékelés speciális szakértelmet igényel. Mi a nemzetközi sztenderdek szerint a legelfogadottabb módszerek valamelyikével, vagy azokat kombinálva becsüljük a vállalatok piaci értékét: diszkontált cash-flow (DCF), összehasonlító vállalatértékelés vagy eszközérték módszertan alapján.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]

Átvilágítás

Vállalatfelvásárlás előtt a jövendőbeli tulajdonos jellemzően meg kíván győződni, hogy üzleti, jogi és adó szempontból milyen kockázatok vannak a céltársaságban. A CFI Hungary átvilágítási csapata partner jogi irodával és adóspecialistákkal kiegészülve átvilágítja a társaságot üzleti, jogi és adó aspektusból. Az átvilágítás során feltárt kockázatok alapját 

képezik a vételár tárgyalásoknak, a menedzsment jövőbeli feladatainak és a menedzsmenttel szemben támasztott elvárásoknak, valamint segít elkerülni a későbbi jogi vitákat.

Az átvilágítás során górcső alá kerül a céltársaság összes vevő és szállító szerződése, munkavállalói szerződései, hitelei, tárgyi és immateriális eszközei, készletértéke, ingatlan és egyéb eszközeinek értéke továbbá peres és egyéb jogi ügyei, valamint adókockázatai. Az átvilágítási anyag így gyakran rámutat nem optimális gyakorlatokra és fejlesztendő eljárásokra.

Kontakt: Török Bálint [email protected]

Finanszírozás-szervezés

A különböző banki, intézményi, vagy esetlegesen magán kölcsönök bevonása valamely vállalkozás finanszírozásába speciális tudást igénylő feladat. Szakértőként, tanácsadóként számos vállalkozás finanszírozását kísérjük figyelemmel és szinte minden finanszírozóval rendszeres kapcsolatokat ápolunk. Ismerjük a bankrendszer mozgásait, a trendeket, az egyes bankok aktuális hitelezési aktivitását, a preferenciákat és a sikeres finanszírozási igények feltételeit.

Az elérhető források elemzése mellett, ugyanolyan fontosnak tartjuk annak helyes meghatározását, hogy a vállalkozásnak milyen típusú kölcsönre, kölcsönökre van szüksége. Professzionálisan készítjük elő az ügyfeleink pénzügyi igényeit, lefordítjuk a bankok nyelvére és biztosítjuk a hitelkérelemhez szükséges információk határidőben történő rendelkezésre állását.

Javasoljuk, hogy ügyfeleink versenyeztessék a pénzintézeteket és ehhez támogatást nyújtunk számukra. Segítünk az alkuban, a kölcsönszerződések bonyolult feltételrendszerében való eligazodásban, illetve a szerződések véglegesítésében. Ha szükséges végig kísérjük a folyamatot egészen a hitellehívásig, és részt veszünk az azt követő rendszeres banki kapcsolattartásban is.

Kontakt: Börcsök Péter [email protected]

Reorganizáció és válságmenedzsment

Előfordul, hogy nincs más megoldás, mint az adott vállalkozás korábbi működésének teljes átalakítása, annak érdekében, hogy talpon maradjunk. Érzelmektől mentes és gyors döntésekre van szükség az ilyen reorganizációk során. Minden késlekedésért rendkívül magas árat kell fizetni és nincs lehetőség a hibázásra. Ismerni kell a jogi lehetőségeket és élni kell velük.

Tudni kell, hogy a vevők, szállítók, finanszírozók milyen helyzetben vannak, mire hajlandóak a megegyezés és a válságkezelés sikeressége érdekében. Keményen kell tárgyalni és következetesnek kell lenni a végrehajtásban.

Hisszük, hogy tudásunk legjavát nyújtva, magas szinten vagyunk képesek kiszolgálni ügyfeleink igényeit a vállalkozás új alapokra helyezésének érdekében, hogy az értékteremtés lendületet vegyen.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]

Cégstruktúra átalakítás

Üzleti tapasztalataink során számos esetben találkozunk olyan helyzettel, amikor célszerű egy vállalkozás, vagy cégcsoport átalakítása.

Tipikus esetek például:

 • Egy több tulajdonossal rendelkező holding vagyonának szétválasztása;
 • Hitelből történő vállalatfelvásárlást követő egyesülések;
 • Üzletágak kiszervezése;
 • Ingatlan leválasztása az üzletmenetről;
 • Profiltiszta vállalkozások létrehozása szétválással a megfelelő kockázatkezelés érdekében.
 • Az átalakulások jellemzően hosszú időt (5-7 hónap) igénybe vevő folyamatok, amelyek során számos lehetőség adódik a fő cél mellett, egyéb üzleti célok megvalósítására is. Javasoljuk, hogy az ilyenkor szükséges könyvvizsgálati, számviteli, jogi munkák összehangolását szakértő végezze, annak érdekében, hogy a folyamat gördülékenyen menjen és az üzleti célt egy pillanatra se tévesszük szem elől.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]

Megvalósíthatósági tanulmány

 • Projektértékelések alatt azt értjük, ha egy még nem működő üzleti lehetőséget kívánunk értékelni, annak érdekében, hogy belevágjunk-e. Jellemzően ilyenek azok az üzleti lehetőségek, amelyek valamilyen új beruházás megvalósítását követően kecsegtetnek eredménnyel, az induló vállalkozások, vagy akár egy új termék piaci bevezetése.

  A projektértékeléshez szükségesek a vállalatértékeléshez és az üzleti modellezéshez is használt kompetenciák. Mindamellett speciális tudást igényel egy, a piacon még nem bizonyított projekt üzleti modelljének felépítése és értékelése. Itt nem állnak rendelkezésre múltbeli adatsorok, összehasonlításra lehetőséget biztosító pénzügyi információk a versenytársaktól.

  A szakértőnek ilyen helyzetben magának kell elvégeznie a piackutatást, kialakítani a lehetséges üzleti modell összefüggésrendszerét, és megtalálni az egyes kulcsmutatókra vonatkozó legjobb becslési eljárásokat. Rendkívül strukturálatlan feladat, ezért szeretjük.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]