• Vállalati kontrolling

Vállalati kontrolling

Hagyományos kontrolling szolgáltatásunkkal a menedzsment információs igényét elégítjük ki a vállalatirányítás során felmerülő döntések megalapozásához. Képesek vagyunk a vezetők fejével gondolkodni, ezért elemzéseink során előre felkészülünk a releváns kérdésekre és megkeressük az ok-okozati összefüggéseket.

A magas színvonalú kontrolling nem tudja nélkülözni a pontos és hiteles számviteli alapadatokat, ezért értünk a könyvelés nyelvén és együttműködünk a számviteli munkatársakkal. Szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

  • Elkészítjük a társaság üzleti modelljét, amely alkalmas a hosszú távú, stratégiai tervek elkészítésére.
  • A hosszú távú terveket operatív, éves tervvé alakítjuk, amelyek alapján havi rendszerességgel visszamérhetővé válik a társaság teljesítménye.
  • Megépítjük a vállalkozás cash-flow kontrolling rendszerét, amely segítségével a vezetők a számviteli zárást messze megelőzően, már a tárgyhót követő egy-két napon belül képesek a társaság pénzügyi helyzetének megítélésére.

Kialakítjuk a menedzsment igényeihez illeszkedő beszámolórendszert. Tapasztalt kontrollereink feldolgozzák a számviteli adatbázisok nagy mennyiségű adatait és rendszeresen prezentálják a vezetők számára a megbízható riportokat. Munkatársaink személyesen is részt vesznek a vezetői megbeszéléseken, hogy az eseti jellegű kérdéseket, elemzési igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]