• Pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások

Vállalati kontrolling

Hagyományos kontrolling szolgáltatásunkkal a menedzsment információs igényét elégítjük ki a vállalatirányítás során felmerülő döntések megalapozásához. Képesek vagyunk a vezetők fejével gondolkodni, ezért elemzéseink során előre felkészülünk a releváns kérdésekre és megkeressük az ok-okozati összefüggéseket.

A magas színvonalú kontrolling nem tudja nélkülözni a pontos és hiteles számviteli alapadatokat, ezért értünk a könyvelés nyelvén és együttműködünk a számviteli munkatársakkal. Szolgáltatásunk az alábbi területekre terjed ki:

  • Elkészítjük a társaság üzleti modelljét, amely alkalmas a hosszú távú, stratégiai tervek elkészítésére.
  • A hosszú távú terveket operatív, éves tervvé alakítjuk, amelyek alapján havi rendszerességgel visszamérhetővé válik a társaság teljesítménye.
  • Megépítjük a vállalkozás cash-flow kontrolling rendszerét, amely segítségével a vezetők a számviteli zárást messze megelőzően, már a tárgyhót követő egy-két napon belül képesek a társaság pénzügyi helyzetének megítélésére.

Kialakítjuk a menedzsment igényeihez illeszkedő beszámolórendszert. Tapasztalt kontrollereink feldolgozzák a számviteli adatbázisok nagy mennyiségű adatait és rendszeresen prezentálják a vezetők számára a megbízható riportokat. Munkatársaink 

  • személyesen is részt vesznek a vezetői megbeszéléseken, hogy az eseti jellegű kérdéseket, elemzési igényeket is ki tudjuk elégíteni.

Kontakt: Fekete Márk [email protected]

 

Tulajdonosi kontrolling

Egy vállalatfelvásárlás, vagy egy tőkebevonás sohasem a vételár megfizetésével, vagy a tőkeemelés összegének rendelkezésre bocsájtásával zárul, ezek legfeljebb egy-egy kiemelt eseményei a befektetéseknek. Aki már részese volt hasonló folyamatnak tudja, hogy a valódi munka csak ezután kezdődik.

Nem elég megszerezni, „jól tulajdonolni” is tudni kell a vállalkozásokat. Mi olyan kontrolling szolgáltatást nyújtunk partner tulajdonosaink számára, amely biztosítja, hogy mindazon információ birtokába kerüljenek, ami a megalapozott döntésekhez szükséges:

  • Elkészítjük a társaság üzleti modelljét, és a hosszú távú, stratégiai tervet, amelyen keresztül időről-időre aktualizáljuk a cégérték változását. A fő értékteremtő tényező azonosítása érdekében, ha kell, érzékenységvizsgálatokat végzünk.
  • Figyeljük a tőkepiac eseményeit és javaslatokat fogalmazunk meg az elérhető és optimális finanszírozási struktúrák megvalósítására vonatkozóan.
  • A tulajdonosi szempontokat szem előtt tartva folyamatosan elemezzük, monitorozzuk a társaság teljesítményét és felhívjuk a figyelmet rá, amennyiben úgy találjuk, hogy letértünk a kijelölt ösvényről. Rendszerünk biztosítja, hogy javaslatok fogalmazódjanak meg a hatékonyság javítására.
  • A taggyűlésekre, közgyűlésekre megfelelő színvonalú beszámolókat és döntés előkészítő anyagokat készítünk.

Kontakt: Fekete Márk [email protected]