• M&A tanácsadás

M&A tanácsadás

Vállalatértékesítés

Cégértékesítés során arra vállalkozunk, hogy maximalizáljuk a tulajdonosnak egy adott társaságban meglévő részesedéséért kapható vételárat. Az értékesítés sikere és a piacon elérhető vételár nagymértékben függ attól, hogy az értékesítés folyamatát a kiválasztott tanácsadó megfelelő szakértelemmel támogatja-e.  Munkánk során:

 • Megismerjük a tulajdonos helyzetét, egyeztetjük a céljait és elképzeléseit az értékesítést illetően.
 • Értékeljük a társaságot, és megbecsüljük a piacon reálisan elérhető vételárat.
 • Javaslatokat teszünk az értékesítésre vonatkozó felkészülés időtartamára és feladataira. A felkészülés hosszabb időt is igénybe vehet (például: tulajdonosi és menedzsment funkciók szétválasztása, beruházások megvalósítása).
 • Javaslatokat teszünk arra, hogy milyen tulajdonosi struktúrában célszerű és hatékony lebonyolítani az értékesítést.
 • Felkutatjuk a lehetséges befektető jelölteket.
 • Befektetési tájékoztatókat készítünk, amelyek alapján a potenciális befektetők indikatív ajánlatot tudnak tenni a tulajdonos részére.
 • Koordináljuk az átvilágítást, hogy a kiválasztott befektetők meggyőződhessenek a vállalkozás valós helyzetéről.
 • Vezetjük a szerződéses tárgyalásokat a befektetőkkel és kiszolgáljuk a befektetők finanszírozóinak információs igényeit, hogy a szükséges források biztosíthatóak legyenek.
 • A szerződéskötést követően követjük a folyamatokat, és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, hogy a vételár rendben befolyjon, és a tulajdonjog átszálljon az új tulajdonosra.

 

Vállalatfelvásárlás

Jó befektetési döntést hozni, azt jelenti, hogy a jó célpontba, a megfelelő időben, jó áron vásárlunk be, ami nehéz műfaj. Annak érdekében, hogy elkerüljük a rossz döntéseket, az alábbi módszertan szerint gondolkodunk:

 • Összegyűjtjük a céltársaságról rendelkezésre álló nyilvános információkat, elemezzük az iparágat, a céltársaság piacait és versenytársait. Elemzéseinkbe bevonjuk a kapcsolatrendszerünkbe tartozó iparági szakértőket, és támaszkodunk korábbi referenciáinkra, tapasztalatainkra.
 • Értékeljük a céltársaságot és meghatározzuk azt az értéksávot, amelyen belül érdemesnek tartjuk az ajánlattételt. Elkészítjük az indikatív ajánlatot.
 • Elvégezzük a társaság átvilágítását, amely a pénzügyi, jogi és adó részek mellett tartalmazhat technológiai, ingatlan, vagy egyéb szakmai átvilágítást is. Jogi és adó átvilágításra szükség esetén bevonunk partner jogi irodát, vagy adószakértő, könyvvizsgáló specialistákat.
 • Strukturáljuk az ügyletet. Támogatjuk befektető partnereinket a szükséges források megszerzésében. A megfelelő szakértelemmel szólítjuk meg a bankokat, kérünk ajánlatokat és vezetjük a hiteltárgyalásokat.
 • Vezetjük a szerződéses tárgyalásokat, az alkut, javaslatokat fogalmazunk meg az átvilágítás során feltárt kockázatok kezelésének módjára.
 • A szerződéskötéseket követően biztosítjuk, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettségeket a felek teljesítsék, támogatjuk a hitellehívások előkészítését és részt veszünk a zárás eseményén.
 • A folyamat során mindvégig nyomon követjük a társaság teljesítményét, monitorozzuk a piacot és a lényeges gazdasági eseményeket, hogy sem a vételár megfizetéséig, sem azt követően ne érjék a vevőt kellemetlen meglepetések.

 

Tőkebevonás

A tőkebevonás a tulajdonjog részbeni átengedésével jár együtt, ezért a meglévő tulajdonos megbízásából sok tekintetben a vállalatértékesítés folyamatába illeszkedő feladatokat végzünk el. Ugyanakkor a potenciális befektetők egy része kifejezetten olyan céltársaságokat keres, amelyekben tőkebevonás révén nemcsak értékes tulajdonrész megszerzésére nyílik lehetősége, hanem értékes tulajdonosi partnerkapcsolatra is szert tehet.

Ebből a szemszögből a vállalatfelvásárlás lépései kerülnek előtérbe. Akár a meglévő tulajdonos, akár a befektető megbízásából kerül sor tőkebevonásra, az mindenképpen egy rendkívül izgalmas területe szolgáltatásainknak, ami sok tekintetben a házasságra hasonlít:

 • A tőkebevonás során a tulajdonos nem vonul ki a cégből, hanem a tulajdonosi struktúra szélesedik ki és új tulajdonosi közösség jön létre. Minden fél számára kulcsfontosságú, hogy olyan társat találjon, akiben megvan a bizalma, akivel el tudja képzelni a közös jövőt, akit, ha kell, támogatni tud a bajban, és akivel szívesen osztozik a kapcsolat gyümölcsén. Hatékonyan ismerjük fel partnereink elvárásait, feltárjuk a különböző befektetői kapcsolatokban potenciálisan meglévő szinergiákat és segítünk a megfelelő partner kiválasztásában.
 • Esetenként már a tőkebevonást megelőzően kialakulnak olyan kapcsolatok, amelyek a teljes bizalomra épülnek – szerelem első látásra. Mi azonban óvatosak vagyunk, célszerűnek tartjuk, ha a házasság előtt a partnerek jobban megismerik egymást, egy ideig „együtt járnak” és a bizalom fokozatosan erősödik meg köztük. Támogatjuk a házassági szerződések megkötését is szindikátusi szerződés formájában. Mindenre kiterjedően nem lehet a felek együttműködését szabályozni, de a lényeges vállalatirányítási kérdésekben, tulajdonosi viselkedési formákban előre meg lehet állapodni.
 • A tőkebevonások olyan házasságok, amik rendszerint válással végződnek. Jó, ha ez tervezetten, békésen, mindenki megelégedésére történik, hiszen az azt jelenti a tőkebevonás elérte célját és a befektetők megfelelő hozamot értek el. Ezért javasoljuk, hogy előre határozzuk meg a kilépési stratégiákat és a hozamelvárásokat.
 • Egy rossz házasság tele van veszekedésekkel, csakúgy, mint ahogyan egy megromlott tulajdonosi viszonyrendszer is tele van konfliktusos helyzetekkel. Ilyen helyzetben igyekszünk megtalálni a közös hangot a felek között, és megteszünk mindent, hogy fennmaradjon az együttműködés, amíg tartós megoldás nem születik. Azt tartjuk szem előtt, hogy minden félnek alapvető érdeke, hogy a társaságon minél kisebb nyomot hagyjon a tulajdonosi közösség válsága.
 • Saját munkánk is a bizalmon alapszik, így partnereink gyakran nem csupán szakértőként számítanak ránk. Ha egy ügyletről azt gondoljuk érdemes megvalósítani, úgy készek vagyunk tőkével is elkötelezettséget vállalni partnereink mellett. Lehet ennél többet nyújtani?