• M&A tanácsadás

M&A tanácsadás

Vállalatértékesítés

Cégértékesítés során arra vállalkozunk, hogy maximalizáljuk a tulajdonosnak egy adott társaságban meglévő részesedéséért kapható vételárat. Az értékesítés sikere és a piacon elérhető vételár nagymértékben függ attól, hogy az értékesítés folyamatát a kiválasztott tanácsadó megfelelő szakértelemmel támogatja-e.  Munkánk során:

 • Megismerjük a tulajdonos helyzetét, egyeztetjük a céljait és elképzeléseit az értékesítést illetően.
 • Értékeljük a társaságot, és megbecsüljük a piacon reálisan elérhető vételárat.
 • Javaslatokat teszünk az értékesítésre vonatkozó felkészülés időtartamára és feladataira. A felkészülés hosszabb időt is igénybe vehet (például: tulajdonosi és menedzsment funkciók szétválasztása, beruházások megvalósítása).
 • Javaslatokat teszünk arra, hogy milyen tulajdonosi struktúrában célszerű és hatékony lebonyolítani az értékesítést.
 • Felkutatjuk a lehetséges befektető jelölteket.
 • Befektetési tájékoztatókat készítünk, amelyek alapján a potenciális befektetők indikatív ajánlatot tudnak tenni a tulajdonos részére.
 • Koordináljuk az átvilágítást, hogy a kiválasztott befektetők meggyőződhessenek a vállalkozás valós helyzetéről.
 • Vezetjük a szerződéses tárgyalásokat a befektetőkkel és kiszolgáljuk a befektetők finanszírozóinak információs igényeit, hogy a szükséges források biztosíthatóak legyenek.
 • A szerződéskötést követően követjük a folyamatokat, és a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítését, hogy a vételár rendben befolyjon, és a tulajdonjog átszálljon az új tulajdonosra.

Kontakt: Fekete Márk [email protected], Kerekes Bence [email protected]

 

Vállalatfelvásárlás

Jó befektetési döntést hozni, azt jelenti, hogy a jó célpontba, a megfelelő időben, jó áron vásárlunk be, ami nehéz műfaj. Annak érdekében, hogy elkerüljük a rossz döntéseket, az alábbi módszertan szerint gondolkodunk:

 • Összegyűjtjük a céltársaságról rendelkezésre álló nyilvános információkat, elemezzük az iparágat, a céltársaság piacait és versenytársait. Elemzéseinkbe bevonjuk a kapcsolatrendszerünkbe tartozó iparági szakértőket, és támaszkodunk korábbi referenciáinkra, tapasztalatainkra.
 • Értékeljük a céltársaságot és meghatározzuk azt az értéksávot, amelyen belül érdemesnek tartjuk az ajánlattételt. Elkészítjük az indikatív ajánlatot.
 • Elvégezzük a társaság átvilágítását, amely a pénzügyi, jogi és adó részek mellett tartalmazhat technológiai, ingatlan, vagy egyéb szakmai átvilágítást is. Jogi és adó átvilágításra szükség esetén bevonunk partner jogi irodát, vagy adószakértő, könyvvizsgáló specialistákat.
 • Strukturáljuk az ügyletet. Támogatjuk befektető partnereinket a szükséges források megszerzésében. A megfelelő szakértelemmel szólítjuk meg a bankokat, kérünk ajánlatokat és vezetjük a hiteltárgyalásokat.
 • Vezetjük a szerződéses tárgyalásokat, az alkut, javaslatokat fogalmazunk meg az átvilágítás során feltárt kockázatok kezelésének módjára.
 • A szerződéskötéseket követően biztosítjuk, hogy a szerződésekben vállalt kötelezettségeket a felek teljesítsék, támogatjuk a hitellehívások előkészítését és részt veszünk a zárás eseményén.
 • A folyamat során mindvégig nyomon követjük a társaság teljesítményét, monitorozzuk a piacot és a lényeges gazdasági eseményeket, hogy sem a vételár megfizetéséig, sem azt követően ne érjék a vevőt kellemetlen meglepetések.

Kontakt: Fekete Márk [email protected], Tárnok Róbert [email protected]

 

Tőkebevonás

A tőkebevonás a tulajdonjog részbeni átengedésével jár együtt, ezért a meglévő tulajdonos megbízásából sok tekintetben a vállalatértékesítés folyamatába illeszkedő feladatokat végzünk el. Ugyanakkor a potenciális befektetők egy része kifejezetten olyan céltársaságokat keres, amelyekben tőkebevonás révén nemcsak értékes tulajdonrész megszerzésére nyílik lehetősége, hanem értékes tulajdonosi partnerkapcsolatra is szert tehet.

Ebből a szemszögből a vállalatfelvásárlás lépései kerülnek előtérbe. Akár a meglévő tulajdonos, akár a befektető megbízásából kerül sor tőkebevonásra, az mindenképpen egy rendkívül izgalmas területe szolgáltatásainknak, ami sok tekintetben a házasságra hasonlít:

 • A tőkebevonás során a tulajdonos nem vonul ki a cégből, hanem a tulajdonosi struktúra szélesedik ki és új tulajdonosi közösség jön létre. Minden fél számára kulcsfontosságú, hogy olyan társat találjon, akiben megvan a bizalma, akivel el tudja képzelni a közös jövőt, akit, ha kell, támogatni tud a bajban, és akivel szívesen osztozik a kapcsolat gyümölcsén. Hatékonyan ismerjük fel partnereink elvárásait, feltárjuk a különböző befektetői kapcsolatokban potenciálisan meglévő szinergiákat és segítünk a megfelelő partner kiválasztásában.
 • Esetenként már a tőkebevonást megelőzően kialakulnak olyan kapcsolatok, amelyek a teljes bizalomra épülnek – szerelem első látásra. Mi azonban óvatosak vagyunk, célszerűnek tartjuk, ha a házasság előtt a partnerek jobban megismerik egymást, egy ideig „együtt járnak” és a bizalom fokozatosan erősödik meg köztük. Támogatjuk a házassági szerződések megkötését is szindikátusi szerződés formájában. Mindenre kiterjedően nem lehet a felek együttműködését szabályozni, de a lényeges vállalatirányítási kérdésekben, tulajdonosi viselkedési formákban előre meg lehet állapodni.
 • A tőkebevonások olyan házasságok, amik rendszerint válással végződnek. Jó, ha ez tervezetten, békésen, mindenki megelégedésére történik, hiszen az azt jelenti a tőkebevonás elérte célját és a befektetők megfelelő hozamot értek el. Ezért javasoljuk, hogy előre határozzuk meg a kilépési stratégiákat és a hozamelvárásokat.
 • Egy rossz házasság tele van veszekedésekkel, csakúgy, mint ahogyan egy megromlott tulajdonosi viszonyrendszer is tele van konfliktusos helyzetekkel. Ilyen helyzetben igyekszünk megtalálni a közös hangot a felek között, és megteszünk mindent, hogy fennmaradjon az együttműködés, amíg tartós megoldás nem születik. Azt tartjuk szem előtt, hogy minden félnek alapvető érdeke, hogy a társaságon minél kisebb nyomot hagyjon a tulajdonosi közösség válsága.
 • Saját munkánk is a bizalmon alapszik, így partnereink gyakran nem csupán szakértőként számítanak ránk. Ha egy ügyletről azt gondoljuk érdemes megvalósítani, úgy készek vagyunk tőkével is elkötelezettséget vállalni partnereink mellett. Lehet ennél többet nyújtani?

Kontakt: Fekete Márk [email protected]