A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Változik a jogszabály az EKAER-rendszerrel összefüggésben, valamint néhány szó a FELIR-ről

23 február 2015

Módosuló jogszabály

2015. február 13-án az adózás rendjéről szóló törvényt módosító javaslatot nyújtott be a Kormány a Parlamentnek az EKAER-re vonatkozó szabályokkal kapcsolatban. Az időközben már elfogadott módosításból kiderül, hogy szerkezetében változik meg a szabályozás, olyan értelemben, hogy valamennyi részletszabályt a majd még később kiadandó miniszteri rendelet fog szabályozni. A törvénymódosítás gyakorlatilag valamennyi jelenleg hatályos – az EKAER-re vonatkozó – paragrafust átírja, oly módon, hogy kizárólag az EKAER-rel összefüggő alapvető rendelkezések maradnak a törvényben, minden egyéb részletszabály rendeleti szabályozási szintre fog kerülni. Ez a jogtechnikai módosítás azt célozza, hogy a törvényi szintről rendeleti szintre kerülő szabályozás a jövőben rugalmasabban módosítható legyen.

Az új szabályok 2015. március 1-vel lépnek hatályba – kivéve a biztosítékadás intézményére vonatkozó előírást -, addig, tehát 2015. február 28-ig még a jelenleg hatályban lévő szabályok szerint szükséges eljárni.

A törvénymódosító javaslat döntő részben nem eredményez változást az EKAER jelenleg hatályos szabályaihoz képest. Ami a jogszabály módosításból tudható:

  • az EKAER-számot termékértékesítéssel, termékbeszerzéssel, egyéb célú árumozgatással érintett fuvarok esetén kell kérni, ha a fuvarozás részben vagy egészben közúton valósul meg és a szállítás útdíjköteles gépjárművel valósul meg;
  • speciális szabályok vonatkoznak a kockázatos termékekre vonatkozóan, EKAER-számot akkor is szükséges igényelni, ha a fuvarozás nem útdíjköteles járművel valósul meg;
  • EKAER szám igénylésével kapcsolatban az adózó bárkit meghatalmazhat a rendszeren keresztül, mely meghatalmazás visszavonásig érvényes; ki kell azonban hangsúlyozni, hogy valamennyi bejelentés az adózó nevében tett jognyilatkozatnak minősül;
  • a rendszer alól továbbra is lesz mentesülés, azonban az erre vonatkozó új szabályokat a miniszteri rendelet fogja tartalmazni;

Változás ugyanakkor, hogy a javaslat egyértelművé teszi, hogy akkor is lehet EKAER-számot kérni, ha arra egyébként az adózó nem lenne kötelezett.

Minden egyéb tudnivalót a miniszteri rendelet fog szabályozni. Ennek alapján az adózás rendjéről szóló törvény 11. melléklete is hatályát veszti, így az egyes irányokra vonatkozó szabályok (EU-s behozatal, EU-s kivitel, első belföldi értékesítés) is rendeleti szinten kerülnek szabályozásra. Ugyanez igaz a kockázatos termékekkel, valamint a kockázati biztosítékkal kapcsolatos részletszabályokra. Az Art. átmeneti rendelkezései közé ugyanakkor – a módosító indítvány alapján – bekerül, hogy kockázati biztosítékot első alkalommal 2015. március 11-től kell nyújtani, vagyis ezzel kapcsolatban további türelmi időt kapnak az adózók.

Nincs változás ugyanakkor az EKAER-rendszerhez kötődő bírságok rendszerében. Ha nincs EKAER-szám az egyébként köteles fuvarnál, akkor a NAV az adózó terhére az igazolatlan áru értékének 40%-ig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki. A mulasztási bírság behajtása érdekében a fuvarozott terméket a bírság összegének mértékéig a NAV – jegyzőkönyv felvétele mellett – le is foglalhatja. A törvénymódosítás viszont kimondja, hogy mindezen jogkövetkezmények 2015. március 1-jétől alkalmazandóak. Ez azért üdvözlendő, mert bár a Minisztérium oldalán nyilatkozatban megjelent már ez a határidő, jogszabály eddig a bírságolási időszakot nem módosította február 1-ről.

Friss információ, hogy 2015. február 19-én a kormányportálon megjelent a részletszabályokat is tartalmazó miniszteri rendelet tervezete.

FELÍR és EKAER – egymással összefüggő kötelezettségek

Kockázatos élelmiszerekkel végzett közúti fuvarozás esetében a hatályos jogszabály a pénzügyi biztosítéknyújtáson túlmenően további kötelezettséget is előír. A jogszabály alapján egy úgynevezett „élelmiszer-előállítással és -forgalmazással kapcsolatos adatszolgáltatásról és nyomon követhetőségről” szóló VM rendeletre hivatkozva az EKAER regisztrációs kötelezettség teljesítése kapcsán megköveteli, a rendelet szerinti „első magyarországi tárolási helyet üzemeltető élelmiszer vállalkozóként” történő bejelentést, továbbá az „első magyarországi tárolási hely” bejelentését is.

Az adójogszabályokhoz csak közvetett módon kapcsolódó fent hivatkozott bejelentési kötelezettség ugyanakkor az EKAER szám iránti regisztráció előfeltételeként került a jogszabályban megfogalmazásra.

Az EKAER előírások alapján „kockázatos élelmiszernek” minősülő termékek tehát egyidejűleg egy másik ágazati norma alapján úgynevezett élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó terméknek is minősülhetnek.

A hatályos szabályok alapján az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság hatáskörébe tartozó termékek „FELIR” (élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer) regisztrációja is megkövetelt.

A FELIR oly módon függ össze az EKAER rendszerrel, hogy ezen termékek vonatkozásában az EKAER rendszer kizárólag FELIR azonosítóval rendelkező ügyfelek szállítmányához ad EKAER számot.

A FELIR regisztráció a felügyeleti díj megfizetése és ezzel kapcsolatos bevallás benyújtása mellett történhet, a bevallási kötelezettséget a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján keresztül lehet teljesíteni.

Amennyiben Ön a fentiekkel érintett és a társaság FELIR regisztrációjára eddig nem került sor, javasoljuk azt haladéktalanul pótolja az EKAER-rel összefüggő kötelezettségei teljesítése érdekében is.