A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

MUNKAÜGY - Az OMMF 2010. évi ellenőrzési irányelvei

11 április 2010

A Szociális és Munkaügyi Közlöny 2010/4 számában közzétételre kerültek a munkaügyi ellenőrzések 2010. évre vonatkozó prioritásai, melyek gyakorlati szempontból lényeges elemeit jelen cikkünkben foglaljuk össze.

Az ellenőrzési irányelv jogszabályi háttere

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 2/A-a értelmében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter minden évben köteles közzétenni munkaügyi ellenőrzések adott évre vonatkozó irányelveit.

A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter ellenőrzési irányelve az aktuális foglalkoztatási folyamatokra, a foglalkoztatási célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a jogszerű foglalkoztatást leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg a foglalkoztatási szempontból legnagyobb kockázatot jelentő foglalkoztatói, illetőleg munkavállalói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza a munkaügyi hatóság ellenőrzési erőforrásainak felhasználását.

Az ellenőrzési irányelv tartalmazza az adott év kiemelt ellenőrzési, vizsgálati céljait, az ellenőrizendő főbb tevékenységi köröket, szakmákat vagy ágazatokat.

Az ellenőrzések száma érje el az összes foglalkoztató 5%-át

Az ellenőrzési irányelv általános elvként rögzíti, hogy a munkaügyi ellenõrzések célja a munkavállalók alá-, fölérendeltségébõl adódó kiszolgáltatott helyzetének csökkentése, a rendezett foglalkoztatási viszonyok biztosítása.

Az eljárások során az OMMF-nek törekednie kell arra, hogy az ellenőrzések eredményeképpen a munkavállaló jogvédett érdekei szempontjából megfelelõ intézkedés szülessen. Mindemelett az is deklarálásra került, hogy jogalkalmazási gyakorlatában érvényre kell juttatni az ügyféli jogok és a következetesség korábbiaknál is szigorúbb érvényesülését.

Ez a folyamat egyébként jól illeszkedik azon változások ívébe, melyek deklaráltan az OMMF szakmaiságát, a határidők betartását hivatottak minden korábbinál jobban szolgálni.

Továbbra is kiemelt terület a bejelentés nélküli foglalkoztatás, illetve annak minősített esetei

A munkaügyi ellenőrzések kiemelt feladata 2010-ben is a munkaszerzõdés, illetõleg az adóhatósági nyilvántartásba való bejelentés nélküli foglalkoztatás feltárása, a munkavállalók anyagi érdekeinek és pihenéshez való jogának biztosítására, valamint a tényleges munkaidő megfelelő nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése.

Az ellenőrzéseknek minden esetben törekedniük kell a szerződésekben lévő valótlan elemek kiszűrésére, különösen a részmunkaidõre bejelentetett munkavállalók teljes munkaidõben történõ foglalkoztatására.

Az OMMF 2010-ben törekedni fog a valós foglalkoztatási viszonyok feltárására, illetve arra, hogy az alvállalkozói láncolatok mögé bújt tényleges foglalkoztatók a felelősség alól ne tudjanak mentesülni.

Sietve hozzátesszük, hogy ezen kitétel gyakorlati végrehajtásához jelenleg minden jogszabályi feltétel és eszköz nem adott az OMMF részére, ezáltal kétséges a vállalás maradéktalan teljesítése ezügyben.

Munkaidő nyilvántartások ellenőrzése kiemelt feladat 2010-ben

A munkavállalók anyagi érdekeinek és pihenéshez való jogának biztosítására, valamint a tényleges munkaidő megfelelõ nyilvántartására vonatkozó jogszabályok megtartásának ellenőrzése kiemelt feladat 2010-ben.

Munkaügyi ellenőrzés során a munkaidő nyilvántartáson szereplő adatokat rendszerint összehasonlítják egyéb nyilvántartások adataival, a hitelesség eldöntése végett. Általában a munkaidő beosztás, a szabadság nyilvántartás, valamint az egyéni bérelszámolásokon szereplő adatok kerülnek egybevetésre, ugyanakkor az sem ritka, hogy egyéb, nem munkaügyi nyilvántartásokkal kerül összehasonlításra a munkaidő nyilvántartás. Ilyen lehet például a vagyonvédelemben az őrnapló, eseménynapló, kulcsátvételi napló, vendéglátásban a standolási napló, takarítási napló, kereskedelemben HACCP nyilvántartások, pénztárjelentések, szállítóiparban menetlevél, menetíró lapok, stb.

A munkaügyi ellenőrzések 2010. évre vonatkozó irányelvei a www.munkaugyi-blog.hu oldalunkról is letölthető.