A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

K+F tevékenységek ösztönzése

26 október 2017

A K+F tevékenységek ösztönzésére egyre több figyelmet szentelnek mind nemzetközi szinten, mind Magyarországon. A magyar jogszabályok az adóalap kedvezmények mellett adókedvezményekkel, illetve az úgynevezett Patent Box-al – jogdíjhoz kapcsolódó kedvezmény – támogatják a Magyarországon K+F tevékenységet végző vállalkozásokat.

„Front-end” adóösztönzők

Társasági adó

A K+F tevékenység költségei elismert költségeknek minősülnek, feltéve, hogy ez a tevékenység összefügg a vállalkozás bevételszerző tevékenységével. Ezen felül további 100%-os levonást tesz lehetővé a törvény az adóalapból, saját tevékenységben felmerült K+F költségek tekintetében; választás szerint a tárgyévben vagy amennyiben a költségeket aktiválja, az értékcsökkenés elszámolásának adóévében.

Háromszoros kedvezményre is van lehetőség abban az esetben, ha a vállalkozás felsőoktatási intézménnyel, a Magyar Tudományos Akadémiával, kutatóintézettel/kutatóhellyel közösen végez K+F tevékenységet. Ebben az esetben viszont van felső korlátja ennek a támogatásnak, adóévenként maximum 50 millió forint, ami de minimis támogatásnak minősül.

Szociális hozzájárulási adó

Az elhatárolt társasági adóbeli veszteség után szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételére van lehetőség bizonyos feltételek együttes teljesülése esetén. A mértéke az adóalap-csökkentés eredményeként keletkezett negatív adóalap 50%-nak 9%-os adókulccsal számított összege. A kedvezményt a társasági adó beadását követő hónaptól 12 hónapig lehet felhasználni, de csak azon munkavállalók tekintetében, akik K+F tevékenységet végeznek.

A doktori (PhD) vagy ennél magasabb tudományos fokozattal rendelkező kutató-fejlesztő munkavállaló alkalmazásakor legfeljebb 500 ezer forint bruttó bér után nem kell szociális hozzájárulási adót és szakképzési hozzájárulást fizetni, doktori képzésben résztvevő munkavállaló esetén legfeljebb 200 ezer forint bruttó munkabérig a szociális hozzájárulási adó 11%.

Fejlesztési adókedvezmény

Meghatározott településeken/régiókban fejlesztési adókedvezmény vehető igénybe. Ennek feltétele, hogy jelenértéken legalább 100 millió forint értékű, K+F-et szolgáló beruházást kell üzembe helyezni vagy üzemeltetni. Ez a kedvezmény a számított társasági adó 80%-ig vehető igénybe.

Hely iparűzési adó és innovációs járulék

Az adó alapjának megállapításakor a számvitel szerinti árbevételt csökkenti a jogdíjból származó árbevétel, ezt tovább csökkenthető az adóévben elszámolt K+F közvetlen költségekkel. 2017-től ez megegyezik a társasági adóalapból levonható kedvezmény összegével.

Az adóalap kedvezményen túl a törvény lehetőséget biztosít az önkormányzatok számára, hogy a K+F közvetlen költségekre 10%-os adókedvezményt adjon. Ezt minden önkormányzatnál külön kell vizsgálni.

 „Back-end” adóösztönzők, Patent Box

A jogdíjból származó nyereség 50%-a figyelembe vehető adóalap csökkentő tételként, de legfeljebb az adózási előtti eredmény 50%-a. Amennyiben az előző adóévben ez a csökkentés alkalmazásra került és a tárgyévben ugyanazon immateriális jószág veszteséget realizált, akkor a veszteség 50%-át adóalap növelő tételként kell figyelembe venni.

A jogdíjra jogosító immateriális jószág értékesítésékor keletkező nyereséget lehetőség van a lekötött tartalékba helyezni. Ez a lekötött tartalékba helyezett összeg adóalap csökkentő tétel. (5 év áll rendelkezésre a feloldásra)

Szintén adóalap csökkentő tétel a bejelentett immateriális jószág értékesítéséből származó nyereség – feltéve, hogy egy évig a vállalkozás tulajdonában volt. Amennyiben az immateriális jószág bejelentésre kerül, veszteséges értékesítés esetén adóalap növelő tételként kell figyelembe venni.

A fent említett adóelőnyök mellett fontos megjegyezni, hogy a K+F tevékenyég dokumentálása jelentős adminisztrációs teherrel és körültekintéssel jár, emellett elengedhetetlen a megfelelő számviteli kezelés. Emiatt érdemes a társaságoknak feltérképezni a K+F tevékenységüket, terveiket és adótanácsadói/könyvelői segítséggel, tervezéssel, a megfelelő dokumentáció mellett kihasználni a kapcsolódó adóelőnyöket.