• Globális adózási tendenciák
BDO GLOBAL:

Globális adózási tendenciák

04 március 2021

Orbók Ilona , ADÓTANÁCSADÁS | Ügyvezető, partner |

Folyamatosan változó szabályozási és törvényhozási környezet

Az elmúlt időszakban számos nemzetközi kutatás és felmérés vizsgálta a vállalati felsővezetők széles körében elterjedt aggodalmakat az adószabályok változásai, valamint az adóellenőrzések és más üzleti ügyek vizsgálatai miatt. Egyre inkább a kutatások középpontjába került az adókormányzás, a biztonságos adózás és az adókockázatok kezelése. Az adótanácsadók és adó szakértők számára a legfőbb kihívást a folyamatosan változó szabályozási és törvényhozási környezet szoros követése és az erre történő reagálás jelenti. Csak úgy lehet megfelelni ezeknek a változásoknak, hogy állandóan figyeljük és követjük azokat –  ez az uralkodó hangulat az adózási ügyekben és ez a terület egyre több figyelmet követel a vállalatok vezetőségétől is. Több felmérés is azt mutatja, hogy a vállalati felsővezetők 40%-a, más kutatásokban 55%-a szerint, az elmúlt időszakban jóval több időt és energiát kellett fordítaniuk az adótervezésre és az állandóan változó adójogszabályok követelményeinek teljesítésére mint bármikor korábban.

Egyre több vállalat döntött úgy, hogy éppen ezért megfelelő szervezeti struktúrát hoz létre, amely meghatározza, hogy ki dönthet adóügyi kérdésekben és hogyan kezeljék az adó kockázatokat az üzletmenet egészében. Szabályokat alkotnak  az adó kockázatokra vonatkozó adózási biztonságról, az ellenőrzési mechanizmusokról és kiemelt feladatuk a kockázatok csökkentése és kezelése is. A felsővezetők több mint 40%-a nyilatkozta azt az egyik globális felmérésben, hogy megváltoztatta az adózással kapcsolatos eljárásokat, azaz azt a módszert, ahogyan az adókérdésekben döntést hoz vagy ahogy ezeket a kérdéseket kezeli.

Ennek következtében egyre több vállalatnál figyelhető meg, hogy az adóügyek és az adókockázati keretek beágyazódnak a vezetésbe,  proaktív módon figyelik és integrálják ezeket az üzleti döntésekbe és az adószakértők a korábbi támogató/segítő pozícióból egyre inkább stratégiai, tanácsadói szerepet vesznek föl és egyre nagyobb mértékben járulnak hozzá  az üzleti sikerekhez.

Fókuszban  a „semmi meglepetés” kultúrája

Az adótanácsadó vállalatok azt tapasztalják, hogy ügyfeleik egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk gyakorlati tanácsokért annak érdekében, hogy javítsák az adózási teljesítményüket és jobban kezelhessék az adózási kockázataikat. A felső vezetők a „semmi meglepetés” kultúráját részesítik előnyben akkor is, amikor globális szintű adózási kérdésekkel szembesülnek. 

Mindezekhez társul az a növekvő igény, hogy demonstrálni tudják a biztonságos adózás   és hatékonyság működését az általuk irányított vállalat egészében. Minden vállalat és szervezet számára  a bonyolult adómegfelelési és szabályozási követelmények jelentős adózási kihívást jelentenek, amelyet  gyakran még  tovább fokoznak olyan túlnyomóan manuális és egymástól független folyamatok, melyekből további adó kockázatok származnak. Ennek a problémának a kezelésére dolgozta ki az OECD az ún. Adóellenőrzési Keretet (Tax Control Framework), amely segíthet eligazodni az ügyfeleknek az adózási működés globális rejtelmeiben.  Az OECD ezt az eljárási keretet úgy definiálja, hogy ez a belső ellenőrzési rendszer része, amely biztosítja az adóvisszatérítések és az adóbevallások pontosságát és teljességét. Az adó- és szabályozói hatóságok egyre inkább azt várják el az üzleti élet szereplőitől, hogy vegyék figyelembe a keret irányelv előírásait és mutassák be azokat a lépéseket, amelyeket a saját Adóellenőrzési Keretük alapján tettek meg.

Az OECD szerint ez az Irányelv hat építőkockára bontható, amelyeket a következő módon foglalhatunk össze:

  • Az első kocka a kidolgozott adózási stratégia.
  • A második a vállalat adózási politikája (tax policy), amely részletezi a viselkedési sztenderdeket, azaz hogyan kezeljük az adózási kérdéseket a vállalati működés során.
  • A harmadik fontos kocka az adózást támogató működés pontos dokumentálása, beleértve a felelősségek és számonkérhetőségek meghatározását a vállalati adó igazgatás számára.
  • A negyedik építőkockát az adó eljárási szabályok alkotják, amelyek támogatják az adópolitika és adóstratégia célkitűzéseit, és amelyek be vannak ágyazva az operatív működésbe.
  • Az ötödik elem az adókockázatok hatékony kezelésének módszerei.
  • Végül az utolsó kocka az eredmények tesztelése és az adózási biztonság szavatolása.

 

OECD Útiterv, kockáról-kockára

Ez  a hat elem szemléletesen bemutatható egy Útiterv formájában is, ami akár egy társasjáték szokásos játéktáblájaként is ábrázolható.  A startvonal után ennek az Útitervnek az első állomása a vízió és adóstratégia megalkotása. Ha egy sikeres és működő keretet akarunk kialakítani, akkor az első fontos lépés a vízió megalkotása. A vízió meghatározza, hogy hol vagyunk most és hova akarunk eljutni. A következő lépésben döntést kell hozni a vállalat adópolitikájáról és a viselkedés szabályairól. Ez az ún. adóstratégia, amely a jelenlegi és jövőbeli működés jövőképét nyújtja számunkra.  A harmadik állomásnál a számonkérhetőség és felelősség kérdéseit kell tisztázni. A negyedik szakaszban az eljárási szabályokat rögzítjük. Az adópolitika a részletes működési szabályokat határozza meg, nevezetesen azt, hogy az adózást hogyan kezeljük az üzletmenet egészében, ez valójában a mi saját Adózási Kerettervünk „Adózási Kézikönyve”.  Ezt követően az ötödik állomásnál a kockázatkezelési szabályt kell megalkotni és végül az ellenőrzés és felülvizsgálat szabályait is rögzíteni kell. Ha mindezzel végeztünk, akkor már a célba is érkeztünk. Röviden így adható meg annak a biztonsági rendszernek a vázlata, amely szavatolja, hogy a működés hatékony legyen és garantálja a „semmi meglepetés” kultúráját.

Az egyre bonyolultabb adózási szabályok és a recesszió miatt egyre szigorúbb ellenőrzési eljárások azt követelik meg a felső vezetőktől, hogy az eddigieknél is nagyobb figyelmet fordítsanak az adózással összefüggő kérdések kezelésére.  A modern vállalatvezetés számára  a jól megválasztott adózási stratégia az üzletmenet integráns része, sokszor a vállalat hatékonyságát és eredményességét alapvetően meghatározó tényező. Ennek tudható be, hogy ma már az adószakértők a vállalatvezetés kiszolgáló partnereiből gyakran a vezetés részévé válnak és egyre inkább stratégiai, döntéshozói szerepet kapnak.

Amennyiben további kérdése merül fel a téma kapcsán, keresse szakértőinket bizalommal: [email protected]