Transzferár

Transzferár

A kapcsolt vállalatok egymással folytatott ügyleteik során alkalmazott árakat transzferáraknak nevezzük. A magyar adóalanynak transzferár nyilvántartás készítési kötelezettsége lép fel abban az esetben, ha az adóévben kapcsolt vállalkozásával kötött szóbeli vagy írásbeli szerződése alapján teljesítés történt. A transzferárak kérdésköre az elmúlt évek során egyre nagyobb szerepet kapott az Adóhatóság ellenőrzési gyakorlatában, a folyamatosan változó hazai és nemzetközi szabályozás, a követelményrendszer fejlődése következtében mára már az egyik legkomplexebb adózási és ellenőrzési területek közé tartozik.

Nemzetközileg az OECD (Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetet) irányelvek és szabályozások folyamatos változása egyre szigorodó jogszabályi környezetet eredményez, többek között a BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) akcióterv kidolgozása miatt. A 15 pontból álló BEPS intézkedéscsomag elsődleges célja annak elérése, hogy a vállalatok által elért nyereség abban az országban adózzon, amelyben az értékteremtés ténylegesen megvalósult.

A fent említett cél megvalósításának egyik eleme a cégcsoporton belüli tranzakciók árazásának, azaz a transzferárnak az ellenőrzése, illetve átláthatóbbá tétele.

Mindezek következményeként jelentősen változtak az egyes országokra vonatkozó – köztük Magyarországon is – transzferár nyilvántartás készítési-kötelezettséggel kapcsolatos jogszabályok.

A BDO transzferár terültre specializálódott csapata készséggel áll rendelkezésre a következőkben:
 • Transzferár nyilvántartási kötelezettség felmérése, vizsgálata;
 • Transzferárak tervezése, vizsgálata és kialakítása;
 • Transzferár térkép készítése;
 • Kapcsolt vállalkozások beazonítása, vállalat méretének meghatározása;
 • Kapcsolt vállalkozások bejelentése
 • Kapcsolt vállalkozások közötti szerződések véleményezése;
 • Master file és Local file (transzferár nyilvántartás) felülvizsgálata, kiegészítése, elkészítése
 • A kapcsolt felek között már folyamatban lévő ügyletek vizsgálata;
 • Összehasonlító (benchmark) elemzés készítése nemzetközi adatbázisok felhasználásával;
 • Szokásos piaci ártartomány kialakítása;
 • Előzetes ármegállapítás (APA) előkészítése, részvétel az eljárásban;
 • Támogatás adóhatósági eljárásokban;
 • Immateriális javak árazásának tervezése;
 • Pénzügyi tranzakciók árazása;
 • Javaslattétel a cégcsoport struktúrájának kialakítására;
 • Értéklánc (VCA – Value Chain Analysis) és funkcionális elemzés készítése;
 • Országonkénti jelentés (CbCR) elkészítése, kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése és benyújtása.
 • Nemzetközi háttér

A BDO nemzetközi hálózaton belül, Magyarországon (Budapesten) alakították ki a Közép- és Kelet-európai régió Transzferár tanácsadói központot. Így Regionális központként több környező ország transzferár szabályozásának az ismeretében is készítünk dokumentációkat, elemzéseket. Továbbá szoros kapcsolatban állunk 162 országban jelen lévő társirodáinkkal, ami a nemzetközi ügyletek tekintetében gyors egyeztetést tesz lehetővé.

Transzferárazással kapcsolatban készséggel várják megkeresését a BDO Magyarország Adótanácsadó Kft. szakemberei a tax@bdo.hu e-mail címen