• IFRS szolgáltatás

IFRS szolgáltatás

A BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. felkészült szakemberei örömmel fogadnak bármilyen IFRS témájú kérdést, megkeresést. Munkatársaink szakirányú nemzetközi (ACCA, DipIFR) és hazai (okleveles könyvvizsgálói) képesítéssel, kamarai tag könyvvizsgálóink IFRS minősítéssel rendelkeznek, naprakész IFRS ismereteiket a nemzetközi BDO Hálózat angliai IFRS központjával fenntartott szoros kapcsolat illetve a rendszeres belső és külső IFRS továbbképzések biztosítják.

A következő szolgáltatásokat nyújtjuk IFRS témában:

1. Általános IFRS tanácsadás

 • Az IFRS-ekre történő áttérés hatásainak felmérése a Társaság pénzügyi, számviteli folyamataira, beszámolójára
 • Tanácsadás komplex tranzakciók IFRS-ek szerinti elszámolásához
 • Az IFRS-ek szerinti beszámolási rendszer kialakításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatás
 • A magyar számviteli törvény szerint összeállított beszámoló/főkönyvi kivonat átforgatása az IFRS-eknek megfelelő riporttá - a hazai számviteli elszámolás és az IFRS-ek szerinti elszámolás különbségeinek azonosítása a Társaságra vonatkozóan
 • Halasztott adó számítás összeállítása az azonosított átmeneti különbözetek alapján (számviteli törvény szerinti mérleg - Adómérleg, számviteli törvény szerinti mérleg - IFRS mérleg)
 • Tanácsadás IFRS számviteli politika összeállításához
 • Tanácsadás standardváltozások értelmezésében
 • Közreműködés IFRS pénzügyi kimutatások összeállításában

2. Közreműködés első IFRS áttérés előkészítésében, lebonyolításában

 • Tanácsadás az IFRS standardoknak megfelelő belső és külső adatszolgáltatási rendszer és folyamatok kialakításában
 • IFRS számviteli politika összeállítása
 • Közreműködés az első IFRS-ek szerinti pénzügyi kimutatás összeállításában az IFRS 1 „A Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok első alkalmazása” elnevezésű standard alapján
 • Tanácsadás az IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő hazai alkalmazására áttérők számára követendő adózási szabályokkal (adatszolgáltatás, társasági adó, iparűzési adó) kapcsolatban a BDO Magyarország Adótanácsadó Kft. bevonásával.

3. IFRS-ek szerint összeállított egyedi és/vagy konszolidált pénzügyi kimutatások könyvvizsgálata

A nemzetközi számviteli standard (IFRS) előírásaival összhangban elkészített egyedi vagy konszolidált éves beszámoló könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói vélemény kibocsátása a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (vagy Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA)), valamint más, Magyarországon érvényben lévő előírások alapján.

4. Anyavállalati konszolidációs céllal IFRS-ek szerint összeállított riport csomag felülvizsgálata, könyvvizsgálata

Az IFRS-ek szerint összeállított riport csomag felülvizsgálata, könyvvizsgálata és arról könyvvizsgálói jelentés kibocsátása a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok (vagy Nemzetközi Könyvvizsgálati Standardok (ISA)), valamint más, Magyarországon érvényben lévő előírások alapján.

5. Kötelező könyvvizsgálói ellenőrzés és jelentés az IFRS-ek szerinti beszámolásra áttérni készülők felkészültségéről

Az IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő hazai alkalmazására áttérés időpontja előtt 90 nappal be kell jelenteni az áttérési szándékot a NAV felé (illetve az MNB felügyelete alá tartozó intézményeknek az MNB felé is). Erre a napra vonatkozóan könyvvizsgálóval kötelezően ellenőriztetni kell, hogy az áttérni kívánó vállalkozás felkészült az IFRS-ek egyedi beszámolási célra történő alkalmazására. Az IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló ellenőrzi, hogy a gazdálkodó alkalmaz-e IFRS minősítéssel rendelkező személyt a pénzügyi kimutatások összeállításához, rendelkezik-e jóváhagyott IFRS számviteli politikával illetve rendelkezik-e az áttérés éve előtti üzleti év első napjára összeállított IFRS nyitómérleggel.