Mi az az FDI?

Mi az az FDI?

Külföldi működőtőke beruházás („FDI”)

A külföldi működőtőke beruházás olyan külföldi befektető általi bármilyen jellegű befektetés, amelynek célja tartós és közvetlen kapcsolat létrehozása vagy fenntartása a külföldi befektető és azon vállalkozó között, akinek vagy amelynek a tőkét egy tagállamban gazdasági tevékenység folytatása céljából rendelkezésre bocsátják, beleértve a gazdasági tevékenységet folytató társaság irányításában vagy ellenőrzésében való tényleges részvételt lehetővé tevő befektetéseket is. Az FDI fő célja a befektető üzleti tevékenységének új piacokra való kiterjesztése, új vevőkhöz vagy erőforrásokhoz való hozzáférés és/vagy az alacsonyabb termelési költségekből származó előnyök kihasználása. Az FDI más előnyökkel is járhat, mint például az új technológiákhoz vagy szakértelemhez való hozzáférés, az ellátási lánc hatékonyságának javítása és a befektető portfóliójának diverzifikációja. Az FDI-k különböznek a külföldi portfólióbefektetéstől („FPI”), amely értékpapírok, például részvények vagy kötvények vásárlását jelenti egy külföldi országban. Az FPI-ra ennek megfelelően jellemző a nagyobb volatilitás: mivel pénzügyi eszközökbe történő befektetésről van szó, lényegesen könnyebben mozgatható, mint az infrastruktúrába és eszközökbe történő befektetés. Ezért egyrészt az FDI-k jellemzően jelentős forráslekötést igényelnek, másrészt a befektető hosszabb távra gondolkodik, mint az FPI esetében. Az FDI-k különböző típusokra oszthatók.

A tipizálás a forma szerint történhet:

  • 1. típus – Zöldmezős beruházások

A zöldmezős FDI-k olyan típusú közvetlen külföldi befektetések, amelyek során egy vállalat vagy befektető új vállalkozást vagy létesítményt épít a semmiből egy külföldi országban. Ez magában foglalhatja új gyárak, irodák, raktárak vagy más típusú fizikai infrastruktúra építését. A „zöldmezős” kifejezés arra utal, hogy a beruházás „üres lappal” („ex nihilo”) indul, és a semmiből építkezik, szemben egy meglévő vállalkozás vagy létesítmény megvásárlásával vagy abba történő befektetéssel.

  • 2. típus – Barnamezős beruházások

A barnamezős FDI-k olyan típusú közvetlen külföldi befektetések, amelyek során egy vállalat vagy befektető egy meglévő vállalkozást („M&A”) vagy létesítményt („eszközbefektetés”) vásárol meg egy külföldi országban, és azt új célra használja fel, vagy meglévő tevékenységét bővíti. A „barnamezős beruházás” kifejezés arra utal, hogy a beruházás olyan földterületen vagy ingatlanon történik, amely korábban már beépítésre került, gyakran városi vagy ipari területen.

  • 3. típus - Kapacitásbővítés

A kapacitásbővítő külföldi működőtőke beruházások olyan típusú közvetlen külföldi befektetések, amelyek során egy vállalat vagy befektető egy meglévő vállalkozás vagy létesítmény kapacitását bővíti egy külföldi országban. Ez magában foglalhatja új gyártósorok hozzáadását, egy gyár méretének növelését vagy új berendezések telepítését egy meglévő létesítmény termelési kapacitásának növelése érdekében. A kapacitásbővítő közvetlen külföldi befektetések célja egy meglévő vállalkozás vagy létesítmény termelésének növelése, ahelyett, hogy a semmiből építenének egy újat vagy felvásárolnának egy meglévő vállalkozást.

Állami támogatások és az FDI

Az Európai Unió tagállamai állami támogatást nyújthatnak az FDI-projektekhez abból a célból, hogy ösztönözzék a vállalatokat az EU-ban történő beruházások megvalósítására. Az állami támogatásokra vonatkozó szabályozás célja, hogy egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a vállalkozások számára az EU-n belül, ösztönözze a gazdasági növekedést, és ösztönözze a beruházásokat az elmaradott régiókban. Az FDI-projektekhez nyújtott állami támogatás szigorú feltételekhez kötött, és csak akkor nyújtható, ha a beruházás hozzájárul az EU gazdasági fejlődéséhez, és megfelel az állami támogatásokra vonatkozó európai uniós és tagállami jogszabályoknak.

Hiszünk abban, hogy Veled többek leszünk, és elkötelezettek vagyunk aziránt, hogy mind szakmai, mind személyes téren támogassuk a fejlődésed.