• Vállalatértékelés és üzleti tervezés

Vállalatértékelés és üzleti tervezés

A piaci érték a vállalkozások élete során jellemzően csak ritkán, legtöbbször valamilyen kiemelt eseményhez kapcsolódóan – ilyen lehet például üzletrész adásvételi szerződés, tőkeemelés, apportálás – jelenik meg objektíven.

Az üzletrészek, részvények piaca meglehetősen szűk, kevés szereplő vesz részt benne (gyakran egy eladó áll szemben néhány potenciális vevővel), így ritkán áll rendelkezésre elegendő információ az értékeléshez.

A vállalkozások egyedi és komplex „termékek”, ezért árazásukat rendkívül sok tényező befolyásolja, mint például: a jövőbeli cash-flow termelő képesség, a meglévő szerződések, a menedzsment minősége, a múltbeli működésből fakadó kockázatok, a rendelkezésre álló vagyon, hogy csak néhány példát említsünk.

A vállalatértékelés speciális szakértelmet igényel. Mi a nemzetközi sztenderdek szerint a legelfogadottabb módszerek valamelyikével, vagy azokat kombinálva becsüljük a vállalatok piaci értékét: diszkontált cash-flow (DCF), összehasonlító vállalatértékelés vagy eszközérték módszertan alapján.

Kontakt: Ézsöl Gábor [email protected]