• ACE, ACE+L

ACE, ACE+L

AUDIT

 • IT biztonsági helyzetfelmérés: rendszerek, alkalmazások és környezetük IT biztonsági állapotának felmérése
 • IT kontroll rendszer érettségi vizsgálata
 • IT irányítás vizsgálata
 • IT folyamatok képességvizsgálata
 • etikus hackelés
 • IT auditok minőségbiztosítása
 • igazságügyi informatikai szakértői és forensic tevékenységek

KONZULTÁCIÓ (CONSULTANCY)

 • legjobb gyakorlatok (best practice) feltérképezése
 • megvalósíthatósági tanulmányok készítése
 • biztonsági, üzemeltetési és felhasználói szabályozások kidolgozása
 • kockázatcsökkentő intézkedések és követelményeik meghatározása

OKTATÁS (EDUCATION)

 • átfogó biztonsági oktatás
 • biztonság vezetői szinten
 • biztonsági kultúra program
 • biztonságtudatossági tréningek
 • specializált tudás e-learning formában
 • elméleti és gyakorlati számonkérések, tudáselsajátítás mérése

+L

 • 2013. évi L. törvény előírásai szerint információbiztonsági feladatok szervezése
 • 41/2015. BM Rendelet szerinti információbiztonsági kontrollrendszer szabályozása és működtetése
 • kapcsolattartás a felügyeleti hatóságokkal (NEIH, NBSZ Kormányzati Eseménykezelő Központ)

Kontakt: Valter Krisztián

Telefonszámaink: +36 1 / 235-3010, +36 1/235-3090