• ESG stratégiai tanácsadás

ESG stratégiai tanácsadás

A szolgáltatás célja, hogy az ügyfelek minél előnyösebb helyzetbe kerüljenek a következő évek, évtizedek kihívásai során (klímaváltozás, ügyfélpreferenciák változása, jogszabályi környezet változása, alapanyagok elérhetősége stb.), ami erősíti ellenálló képességüket. Ezt támogatja a fenntarthatósággal kapcsolatos stratégiai terv kialakítása ESG szempontok mentén. A tanácsadás során az adott vállalatra vonatkozó hatályos és várható jogszabályi környezet, a nemzetközi jó gyakorlatok és a vállalat saját üzleti stratégiájának, működésének figyelembevételével készül el a stratégiai terv. A folyamat során a vállalat érintettjeinek bevonásával kerülnek azonosításra a fenntarthatóság szempontjából lényeges témák. A workshopok és interjúk összefoglalásaként alakul ki a stratégiai dokumentum és a végrehajtást támogató akcióterv. A hosszútávú célok kijelölése mellett, a következő 1-2 évre részletes feladatlista kerül meghatározásra.