A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Új kormányrendelet az adóigazgatási eljárásról

15 február 2018

2018. január 1-jén hatályba lépett a 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) az adóigazgatási eljárás részletszabályairól. Rendelkezéseit az ezt követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

A Korm. rendelet tartalmazza azokat a részletszabályokat, melyeket számos helyen említ az új, adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) és melyektől a fennálló kérdések tisztázását várta a szakma. Annak ellenére, hogy néhány kérdés továbbra is nyitott maradt, az adóhatósági eljárások során érdemes ezen jogszabály tartalmát is figyelembe venni. Amellett, hogy a Korm. rendelet egyes adóigazgatási eljárások részletekbe menő szabályozását tartalmazza, több tekintetben alapvető és gyakran alkalmazott rendelkezések kerültek át ide a régi Art.-ból. Ezen Korm. rendelet együttesen alkalmazandó az új Art. rendelkezéseivel, az adóigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel (a továbbiakban: Air.) és adott esetben anyagi jogi törvényekkel és további kormányrendeletekkel. Az alábbiakban csupán néhány jelentősebb rendelkezést mutatunk be.

A Korm. rendelet rendelkezik az állandó meghatalmazások benyújtásának módjáról: eszerint az állandó meghatalmazott a meghatalmazást hiteles elektronikus irattá alakítja és az adózó minősített elektronikus aláírásával (vagy azt helyettesítő dokumentumhitelesítő szolgáltatással) ellátva nyújtja be a NAV által rendszeresített elektronikus űrlapon. Ez valószínűsíti, hogy a papír alapon történő benyújtás lehetősége rövid időn belül teljesen megszűnik.

A Korm. rendelet szerint az adóhatóság az internetes honlapján folyamatosan közzéteszi azt az adatformátumot, amelyben az adóalany az ellenőrzés során az elektronikus adathordozón tárolt adatokat rendelkezésre bocsátja. Tekintve, hogy az elektronikus adatátadásoknak egyre nagyobb jelentősége van és eddigi tapasztalataink alapján számos esetben merült fel probléma ezzel kapcsolatban (pl. az adóhatóság az ellenőrzés során olyan speciális adatformátumokban kért be adatokat, melyeket az adózó nem tudott teljesíteni), remélhetőleg az egységes és előre meghirdetett adatformátummal a jövőben elkerülhetővé válnak az ebből adódó problémák.

A feltételes adómegállapítás főbb szabályait tartalmazza az Art., azonban az eddig alkalmazott 39/2006. PM rendelet 2018.01.01-jén hatályát vesztette, helyette a Korm. rendeletbe kerültek be (módosításokkal) a részletszabályok. Ennek kapcsán kiemeljük, hogy a már 2017-től érvényes adatszolgáltatási kötelezettség részletei is itt kerültek szabályozásra: ennek alapján a feltételes adómegállapításról hozott határozatok automatikusan megküldésre kerülnek a külföldi adóhatóságok részére, amennyiben a vizsgált ügyletek érinthetnek külföldi adózót is.  

Ezen kívül a Korm. rendelet tartalmazza az adóhatóság jogait és kötelezettségeit az ellenőrzési eljárásban (az adózó jogait és kötelezettségeit az Air. tartalmazza), többek között a kapcsolódó vizsgálat és a külföldi adóhatóságok megkereséseire vonatkozó részletszabályokat is. Továbbá számos más területet érintő rendelkezéseket is itt találhatunk meg a jövőben: adóteljesítmény, köztartozásmentes adatbázis, adófizetési biztosíték, Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszer (EFER), becslés és még sorolhatnánk.

Szenkovits Lili |