A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Új áfa- és számlázási szabályok 2014. július 1-től

16 május 2014

2014. július 1-jétől változik az időszaki elszámolású (folyamatosan teljesített) ügyletekkel kapcsolatos szabályozás az általános forgalmi adóban.

Ezen ügyletek esetén a jövőben ugyanis nem a fizetési határidő, hanem az érintett időszak utolsó napja lesz a teljesítés napja. Erre a napra kell a fizetendő adót megállapítani, és e naptól lehet a levonási jogot gyakorolni.

 

 1. MELY ÜGYLETEKRE VONATKOZIK AZ ÚJ SZABÁLY?

Az új szabály csak az úgynevezett folyamatos teljesítésű, időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozik, amikor a felek az általuk kötött szerződés alapján:

- a teljesített termékértékesítésről, a nyújtott szolgáltatásról időszakonként számolnak el

- vagy azok ellenértékét meghatározott időszakra állapítják meg.

Kivétel:

 • közszolgáltatási szerződések
 • telekommunikációs szolgáltatások
 • telekommunikációs hálózat felhasználásával teljesített szolgáltatások, ha azokat az alapszolgáltatással számlázzák.

Vagyis ezen szerződéseknél a régi számlázási szabály marad érvényben (teljesítés időpontja= fizetési határidő).

Változatlan a számlázási gyakorlat az úgynevezett egyedi, eseti teljesítések esetén is, ahol a tényleges teljesítés (részteljesítés) az ÁFA törvény szerinti teljesítés és a fizetendő adó megállapításának a napja.

 

 1. MIKORTÓL?                 

Az új szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha a folyamatosan teljesített ügylet

 • teljes elszámolási időszaka ÉS
 • a fizetési határidő is                                                         2014.06.30-át követő napra esik.

Ha bármelyik dátum korábbra esik, akkor a régi számlázási szabályokat kell alkalmazni (a teljesítés napja= fizetési határidő).

 1. MI AZ ÚJ SZABÁLY? HOGYAN KELL SZÁMLÁZNI?

Az új szabály szerint a teljesítés napja már nem a fizetési határidő lesz, hanem az érintett elszámolási időszak utolsó napja. Ha az elszámolt időszak hosszabb, mint 12 hónap, akkor a 12. hónap utolsó napja is teljesítési időpontot keletkeztet.

 

Devizás számla esetén a számla kibocsátásának napján érvényes árfolyamot kell alkalmazni az ÁFA forintban történő megállapításához.

A számlát az általános szabályok szerint, a teljesítést, azaz az időszak utolsó napját követő 15 napon belül ki kell állítani.

 1. ELŐLEG

 

Korábban a folyamatos teljesítésű ügyleteknél nem volt értelmezhető az előleg fogalma, legfeljebb csak előre fizetésről lehetett beszélni. Azonban az új teljesítési szabályok miatt a jövőben a folyamatos teljesítésű ügyleteknél is felmerülhet az előleg- előlegszámla és végszámla kiállítás kötelezettsége, ha az elszámolási időszakot megelőzően történik fizetés.

 

Előlegről akkor beszélünk, ha a teljesítést megelőzően pénz, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában ellenértékbe beszámítható vagyoni előnyt juttatnak. Ez esetben előlegszámlát kell kiállítani, amelyen a teljesítés napja az előleg jóváírásának, kézhezvételének napja.

 

Ez viszont azt jelenti, hogy ha a szerződésben előre fizetést kötöttek ki (például a havi díj a tárgyhó 5. napjáig esedékes), és nem történik szerződésmódosítás, akkor folyamatos teljesítésű ügyletek esetén is bonyolultabbá válhat a dokumentáció:

 • előlegbekérő
 • előleg beérkezésekor előlegszámla
 • teljesítéskor végszámla, amelyben a korábbi előleget az előlegszámlára hivatkozással levonásba helyezik.

A szakmai állásfoglalások alapján, az adminisztratív terhek csökkentése érdekében nem kifogásolható, ha az adóalany az előleg átvételét és az ügylet teljesítését egy számlával bizonylatolja. Olyan esetekben alkalmazható megoldás ez, amikor a teljes vételár előlegként megfizetett és a teljesítés időpontja is ismert, ezért ilyenkor elkerülhető a két számla kiállítása, ha az előlegszámlában feltüntetésre kerül az ügylet, tehát a végszámla teljesítési időpontja is. Szeretnénk ugyanakkor felhívni a figyelmet, hogy ez a megoldás a számlázó rendszerek átalakításának szükségességét vonhatja maga után , illetőleg magából az Áfa törvényből egyértelműen nem vezethető le, hogy ebben az esetben elmaradhat a végszámla kiállítása, azonban a NAV előzetes véleményében megerősítette a fentieket. Ugyanakkor a jogszabályváltozás még nem lépett hatályba, így ellenőrzési gyakorlatról nem számolhatunk be. 

 

 1. KÖVETKEZMÉNYEK- MEGFONTOLÁSOK- Szerződések módosítása?

A fentieknek megfelelően javasoljuk, hogy tekintsék át a szerződéseiket, ügyleteiket, és készüljenek fel az új számlázási szabályokra, az előleg kezelésével kapcsolatos pénzforgalom figyelésre, és számlázási rendszer kialakítására.

Az új gyakorlat szerint a teljesítési időpont rendszerint korábbra esik, mint a fizetési határidő, ezért a számlakibocsátói oldalon számolni kell az áfa-finanszírozási költségekkel is.

Különösen tervezést igényel például a július havi áfa bevallási időszak, amikor egyszerre válhat esedékessé a június havi időszakról szóló, júliusi fizetési határidejű számlák, és a július havi- bár augusztusi fizetési határidejű számlák áfa tartalmának megfizetése is. E tekintetben a szakma átmeneti szabályt, jogszabály módosítást vár.

A finanszírozás tekintetében bizonyos feltételek esetén megoldást jelenthet a pénzforgalmi áfa elszámolás választása, amelyet azonban csak a következő üzleti évtől választhat a társaság.

 

Javasoljuk a fentiek alapján megfontolni az esetleges szerződésmódosításról való egyeztetést a partnerekkel, hiszen a szerződések, és az abban megjelölt elszámolási időszakok és fizetési feltételek határozzák meg alapjaiban a számlázást.

 

Reméljük, hogy összefoglaló tájékoztatónk segítségül szolgál Önöknek a jogszabály értelezésében, egyedi kérdésekben, illetve részletes tanácsadásért kérjük, forduljanak hozzánk bizalommal!

 

Kormos Rita

könyvelési csoportvezető