A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Természetben biztosított juttatások – internet használat

26 május 2011

Mint az Önök előtt is ismert 2011. január 1-től jelentősen megváltoztak a dolgozók részére természetben biztosított juttatások adózásának szabályai. Az új szabályok alkalmazása egyes esetekben jogértelmezési bizonytalanságot okozott a gazdálkodóknál. Az év eleje óta eltelt idő azonban elegendő volt arra, hogy több kérdéskörben a jogértelmezés letisztuljon. Problémát okozott év elején többek között az, hogy a dolgozók részére munka célból biztosított internet-kapcsolódási lehetőség is bizonyos körülmények mellett adókötelezettséget eredményezne. Az Adóhatóság jogértelmezése azonban lehetőséget adott még a távmunka esetén is az otthoni elérés költésviselésének mentesítésére.

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)

 

Munkáltatói adómegállapítás – június 10.

A munkáltatónak adatközlési kötelezettsége van az adóhatóság felé a munkáltatói adómegállapítás keretében.

Amennyiben cégénél egyes magánszemélyek éltek a munkáltatói adómegállapítás lehetőségével, úgy a március 20-ig átadott igazolások figyelembevételével május 20-ig kellett az adóalapot és adót megállapítani és erről igazolást adni.

Ne feledje, hogy cégének június 10-ig elektronikus úton továbbítani kell az adómegállapítást az állami adóhatóság felé!

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)

 

Pénzügyi képviselő

Globalizált világunkban a vállalkozások közti határon átnyúló kereskedelmi kapcsolatok általánossá váltak, melynek következtében a vállalkozások gyakorta szembesülnek azzal, hogy székhelyüktől eltérő országban keletkezik adókötelezettségük.

 A külföldi vállalkozások Magyarországon keletkezett adókötelezettségeik teljesítéséhez pénzügyi képviselőt bízhatnak meg.  Pénzügyi képviselő megbízása kötelező, ha az adófizetésre kötelezett adóalany harmadik államban telepedett le.

A pénzügyi képviselet szabályairól az Áfa törvény és az Adózás rendje rendelkezik.

Pénzügyi képviselő az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet, amely 50 millió Ft jegyzett tőkével, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik és nincs az adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében jár el, így teljesítve annak belföldi adókötelezettségeit. Az adókötelezettségért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt egyetemleges felelősség terheli.

Kérdésként felmerülhet a pénzügyi képviselet gyakorlati alkalmazását illetően, hogy kell-e pénzügyi képviselő Magyarországon, ha a harmadik államban letelepedett adóalany a Közösség valamely más tagállamában már rendelkezik telephellyel, illetve figyelembe kell-e venni, annak érintettségét az adott ügyletben. Továbbá ha szükséges pénzügyi képviselő, akkor annak illetősége vizsgálandó-e?

A kérdések megválaszolásához a szerződéses viszonyokat és a Magyarországon kívüli egyéb tagállambeli jogviszonyokat szükséges elemezni.

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)

 

Építkezés megítélése a TAO törvény telephely-fogalma értelmében

A társasági adóról szóló törvény szerint meghatározott feltételek esetén egy építkezés is telephelyet keletkeztet, és ez társasági adó kötelezettséggel járhat. Ennek megítélésénél a legfontosabb minősítési pont az építkezés időtartama, de számos egyéb részletkérdés is felmerül. A társasági adó szerint, ha az építkezés időtartama meghaladja a három hónapot, akkor adóköteles telephelye keletkezik. A helyzetet bonyolíthatja a kettős adózást elkerülő egyezmények léte. A témával kapcsolatos érdekes kérdések egyike, ha egy megkezdett és egyszer már befejezett építkezésre még pótmunkákat írnak ki és akár egy év eltelte után újabb munkálatokra kerül sor. Vajon ennek az ideje beszámítható-e abba a minősítési időtartamba, ami a telephely megítélésénél jelentőséggel bír? A kérdés megválaszolása összefügg azzal, hogy az eredeti szerződés módosításáról van szó, vagy egy teljesen új szerződéses kötelezettségről… Ilyenkor pontosan vizsgálandó a polgárjogi szerződés, illetve az építkezés kezdetének és végének dokumentálása,(az ún. építési napló jelentőséggel bír), illetve a vonatkozó egyezmény rendelkezései.

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)

 

ÁFA Irányelv -  Végrehajtási Rendelet

Az Európai Tanács által márciusban elfogadott áfa-irányelv végrehajtási intézkedéseinek megállapításáról szóló végrehajtási rendelet rendelkezéseinek többsége hamarosan, 2011. július 1-jén hatályba lép, ezen időponttól kezdve Magyarországon is külön parlamenti jóváhagyás nélkül kötelezően és közvetlenül alkalmazandó. A rendelkezések a korábbi végrehajtási rendelet értelmező rendelkezéseinek átdolgozása mellett fontos szabályokat tartalmaznak a szolgáltatásnyújtások teljesítési helyének megállapíthatósága érdekében a gazdasági célú letelepedettség értelmezéséhez, a szolgáltatás igénybevevőjének azonosításához, illetve az adófizetésre kötelezett személyének megállapításához kapcsolódóan. A rendelkezések ismerete elengedhetetlen azon adóalanyok részére, akik határon átnyúló ügyleteket teljesítenek, illetve akik bejegyzett székhelyük mellett több országban folytatnak gazdasági tevékenységet, illetve több országban rendelkeznek állandó telephellyel.

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)

 

Közvetített szolgáltatások

Tapasztalataink szerint a társaságok a közvetített szolgáltatások fogalmát tágan értelmezik. A közvetített szolgáltatások számvitel szerinti fogalma azonban nem csupán a változatlan formában történő továbbértékesítés tényállását, hanem a törvény szerinti formai feltételeknek való megfelelést is megköveteli. A formai feltételeknek való megfelelés vizsgálata mind az iparűzési adóalap meghatározása, mind a társasági adó szerinti jövedelemminimum számítása során elengedhetetlen, ezért javasoljuk ügyfeleinknek ennek ellenőrzését a helyi iparűzési adó és társasági adófizetési kötelezettség számítása során.

Amennyiben a fenti témakörben kérdése merül fel, forduljon tanácsadóinkhoz bizalommal. ([email protected]; 1/235-3010)