A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Sport- és kultúratámogatás adókedvezménye

26 október 2017

Ha az Önök társasága naptári éves társaság, akkor december 20-a nemcsak a társasági adó feltöltési határideje, hanem az utolsó lehetőség is arra, hogy az üzleti évben alapot teremtsenek az adófelajánláshoz kapcsolódó 7,5%-os adó-jóváírás elérésére. Ezért jelen hírlevelünkben szeretnénk kihangsúlyozni a sport- és kultúratámogatással járó adóelőnyöket.

A társasági adó törvény megengedi, hogy az adózó a havonta, vagy negyedévente fizetendő társasági adóelőlegek maximum 50%-át kedvezményezett célra felajánlja. Ha az adózó ilyen felajánlást az adóelőlegekből nem tesz, vagy a kedvezményezett célra ily módon felajánlott összeg nem éri el a fizetendő adó összegének 80%-át, az adózó a feltöltési bevallás benyújtására nyitva álló határidő utolsó napjáig a feltöltési bevallásban (vagy utoljára az éves társasági adó bevallásban) rendelkezhet a kedvezményezett célra még fel nem ajánlott összegekről, azzal hogy az adóévben összesen felajánlott összeg nem haladhatja meg a fizetendő adó összegének 80%-át.

A rendelkezés megtehető filmalkotás támogatására, előadó-művészeti szervezetek, vagy látvány-csapatsport szervezetek javára.

A kedvezményezett célra felajánlott és az állami adóhatóság által a kedvezményezett szervezet javára átutalt összegre tekintettel az adózó jóváírásra jogosult, amelyet az állami adóhatóság az éves társasági adóbevallás esedékességét követő második naptári hónap első napjával vezet át az adózó adó-folyószámlájára társasági adó adónemre. Naptári éves adózóknál ez a 2017. évi felajánlás tekintetében 2018. július 1-jét jelenti. Az adójóváírás mértéke adóelőlegből tett felajánlás esetén, illetve a feltöltési bevallásban tett felajánlás esetén 7,5%, míg az éves társasági adóbevallásban tett felajánlás esetén 2,5%.

A társasági adó felajánlás intézménye tehát a gyakorlatban azt jelenti, hogy a társaság ugyanúgy teljesíti társasági adóelőleg és adófizetési kötelezettségeit, mint rendesen, de a befizetett adóelőlegeinek, illetve adójának fentiekben részletezett, meghatározott hányadára vonatkozóan utasíthatja az adóhatóságot, hogy azt hova utalja tovább. Mindazon túl, hogy a társaság megmondhatja, hogy a befizetett társasági adójának ezen hányada milyen célra kerüljön felhasználásra, a rendelkező társaságot még nem elhanyagolható mértékű (7,5%, illetve 2,5%) adójóváírás is megilleti. Ráadásul, látvány-csapatsport szervezetek támogatása esetén a rendelkezett összeg 12,5%-a erejéig a támogató adózó reklámszolgáltatást kérhet a kedvezményezett sportszervezettől. Mindez a hármas előny (1. irányított adófelhasználás, 2. adójóváírás, 3. reklámszolgáltatás) az adó befizetésén túl minimális adminisztrációt igényel a rendelkező társaság részéről, a következők szerint:   

  1. Kedvezményezett szervezet kiválasztása
  2. Szerződéskötés a támogatás feltételeiről a választott kedvezményezett szervezettel és az együttes támogatási igazolás iránti kérelem aláírása
  3. Rendelkező nyilatkozat kitöltése a támogatási igazolás birtokában (ez adóelőlegből történő felajánlás esetén önálló nyomtatvány, míg a feltöltési bevallásnak és az éves társasági adó bevallásnak részét képezi)
  4. Adóelőleg és az adó megfizetése

Összefoglalva, a társasági adó felajánlás intézménye minimális adminisztráció mellett jelentős előnyöket biztosít a rendelkező társaság számára, melyet mindenképpen érdemes kihasználni. Az időzítés tekintetében hangsúlyozzuk, hogy a feltöltési bevalláshoz kapcsolódóan még elérhető a magasabb adóelőny (7.5% a 2.5% helyett), így érdemes az elkövetkező hetekben elkezdeni foglalkozni a kérdéssel.

Részletesebb tájékoztatásért, illetve az esetleges kérdések megválaszolásáért forduljon bizalommal a BDO Magyarország Adótanácsadó Kft. tanácsadó csoportjához.