A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Reklámadóval kapcsolatos Alkotmánybírósági határozat

15 január 2018

2017. december 6-án az Alkotmánybíróság meghozta 31/2017. számú határozatát a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (a továbbiakban: „reklámadó törvény”) 7/B. §-a és 7/D. §-a nemzetközi szerződésbe ütközésének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról. A Google-adónak is nevezett reklámadó törvény előírásai alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal összesen egy – egy milliárd forint mulasztási bírságot szabott ki két, írországi bejegyzésű vállalkozás részére, amiért bejelentkezési kötelezettségüket Magyarországon a reklámadó tekintetében elmulasztották. Mindkét ügyben bírósági felülvizsgálatra került sor, amelyek során bírói kezdeményezések születtek a vonatkozó előírások nemzetközi szerződésbe (az ír-magyar kettős adóztatást kizáró egyezménybe) ütközésének megállapítására. Ezen bírói kezdeményezések egyesítésre kerültek és az Alkotmánybíróság mostani határozatával elutasításra kerültek. Az indokolás szerint nem sérül az egyenlő elbánás elve, mivel a belföldi adóalanyok bejelentkezési kötelezettsége az adózás rendjéről szóló törvény alapján keletkezik, a külföldi adóalanyoké pedig (amennyiben felmerül magyarországi adófizetési kötelezettségük) a reklámadó törvény rendelkezései alapján áll fenn. A vitatott jogszabályban foglalt bejelentkezési kötelezettség előírására éppen azért került sor, hogy a külföldi illetőségű adóalanyok is a belföldi adóalanyokkal azonos módon teljesíthessék a későbbiekben a reklámadóval kapcsolatos kötelezettségüket.

2017. december 12-én a Facebook bejelentette, hogy a jövőben „helyi értékesítési struktúrát” állít fel, melynek keretében a helyi bevételeket helyi vállalkozásokon keresztül fogja kimutatni az egyes országokban.

Emlékeztetőül megjegyezzük, hogy a Magyarország és az Európai Bizottság közötti, a reklámadóval kapcsolatos Európai Bírósági eljárás végleg lezárulni látszik a Bíróság 2017. október 11-ei döntésével (C-204/17. P.(R). számú ügy). Tekintettel arra, hogy a Magyar Országgyűlés 2017. július 1. napjával az EU szabályozásával összhangban módosította a reklámadó törvényt, az ennek kapcsán hozott bizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztésére vonatkozó kérelem elutasítása elleni fellebbezés okafogyottá vált.

A nemzetközi cégcsoportoknak érdemes reklám közzétevői tevékenységüket felülvizsgálni és az érintett külföldi tagjaikat az adóhatósághoz bejelenteni, mert a fenti szankciók csak így kerülhetőek el biztosan.

A reklámadó területén továbbá belföldi társaságoknak is ajánlott egy belső audit elvégzése, melynek keretében feltárásra kerül valamennyi reklámadó-kötelezettség. Amennyiben ehhez a BDO segítségét szeretné kérni, keresse kollégáinkat, készséggel állunk rendelkezésére.

A fentiek kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak.

Szenkovits Lili |