A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
  • Reklámadó változások
Hírek:

Reklámadó változások

01 január 2015

A 2014. augusztus 15-én hatályba lépő reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény (Ratv.) több tekintetben is változott. (Módosította a 2014. évi LXXIV. törvény (hatályos: 2015.01.01.) és a 2015. évi LXII. törvény (hatályos 2015.07.05.))

Közzétevői oldalt érintő változások

Változó sávok és adókulcsok

Közzétevői oldalon (elsődleges adókötelezettség) megmarad a progresszív adóztatás, de a sávokban és adókulcsokban változás következett be. 2015. január 1-jétől a felső adókulcs 40%-ról 50%-ra emelkedett, 2015. július 5-étől 100 millió Ft-ig 0%, 100 millió Ft-ot meghaladó rész felett 5,3% az adómérték.

Főszabályként a közzétevőnek időarányosan meg kell osztani a 2015-ös adóév adóalapját és az új adókulcsot az adóalap olyan arányára kell alkalmazni, amilyen arányt a módosítás hatálybalépése napjától (2015. július 5.) az adóév végéig tartó időszak naptári napjainak száma az adóév naptári napjai számában képvisel.

A törvény módosítás lehetővé teszi, hogy a közzétevő döntése szerint valamennyi adóévre alkalmazza az új adómértéket, így az adóalanynak lehetősége van a 2014-es adóévre bevallott adót, adóalapot önellenőrzéssel helyesbíteni, azonban az önellenőrzés hatására nem fog megváltozni a 2015-ös adóévre bevallott adóelőleg összege.

Az adóköteles tevékenységüket 2015. július 5-én vagy azt követően kezdő adóalanyok az új adómértéket kötelesek használni.

Többen kerülhetnek a reklámadó hatálya alá!- adóelőleg-bevallás!

A sávok és az adómérték megváltozása miatt több adóalany fog a reklámadó törvény hatálya alá kerülni, ők adóköteles tevékenységüket jogelőd nélkül kezdő adóalanynak minősülnek, ezért adóelőleg bevallást kellett benyújtaniuk 2015. július 20-áig. Az adó összegét a 2015-ös adóév várható adóalapja után kell meghatározni és a 1594. jelű nyomtatványon bevallani. Az adót két egyenlő részletben kell megfizetni, melynek határideje július 20-a és október 20-a.

Változik a kapcsolt felek összeszámítása!

Változás következett be a kapcsolt vállalkozási viszony összeszámítási szabályban. 2015. január 1-jétől a kapcsolt vállalkozásnak minősülő adóalanyok adójának meghatározásához a kapcsolt viszony fennállásának időtartamára jutó időarányos adóalapot kell figyelembe venni. 2015. július 5-étől hatályos módosítás értelmében a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó összeszámítási szabályt csak akkor kell alkalmazni, ha a kapcsolt vállalkozási viszony 2014. augusztus 15-ét követően szétválással jött létre. E rendelkezés visszamenőleges hatályú, az adóalanyok az érintett adóévek vonatkozásában önellenőrzéssel helyesbíthetik.

Eltérő üzleti évesek- eltérő szabályok

2015. január 1-jétől az eltérő üzleti éves adózók saját adóévüknek megfelelően teljesítik reklámadó kötelezettségüket, ezért szabályozásra került az átmeneti adóévük (2015. január 1-jétől a 2014-es üzleti évük utolsó napjáig tartó időszak) adókötelezettségének meghatározása.

Az átmeneti adóév minden esetben 12 hónapnál rövidebb, így a tört adóévi adó meghatározásához arányosítani szükséges az átmeneti adóév adóalapját.

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 5§ (1)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 11§ (2)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 11§ (1)

2014. évi XXII. törvény a reklámadóról 6§ (6)