A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Mire figyeljünk az elektronikus beszámoló közzétételekor?

17 április 2018

 A beszámoló közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének akkor tesz eleget a vállalkozó, ha beszámolóját az üzleti év mérlegfordulónapjától számított ötödik hónap utolsó napjáig  -  főszabályként december 31-ével záruló üzleti év esetén a következő év május 31-ig – elektronikus úton megküldi az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat részére.

Hogyan kell beküldeni a beszámolót? Szükséges-e cégkapu?

Jelenleg a beszámoló közzétételi kötelezettség az Online Beszámoló- és űrlapkitöltő rendszeren  keresztül teljesíthető.

A gazdálkodó szervezetek 2018. január 1-je óta a hivatalos elektronikus elérhetőségen keresztül kötelesek az elektronikus ügyintézésre, így az OBR-en keresztül beadvány  alapértelmezetten olyan KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) által azonosított felhasználóval nyújtható be, aki az adott cég hivatalos elérhetőségéhez kapcsolattartóként, vagy ügykezelőként hozzáféréssel rendelkezik.

Azonban a jelenlegi információk szerint a beküldő saját felelősségi körében dönti el, hogy

  • a cég hivatalos elektronikus elérhetőségéről (azaz cégkapuról) küldi meg a beszámolót,
  • vagy a személyes KÜNY tárhelyéről.

Vagyis jelenleg ügyfélkapu hozzáféréssel is beküldhető a beszámoló, nem feltétlenül szükséges cégkapun keresztül benyújtani azt.

 A Céginformációs Szolgálat ezt a lehetőséget csak átmeneti jelleggel, 2018. június 1-jéig biztosítja. Vagyis csak eddig az időpontig lehet majd a KÜNY tárhelyen keresztül beszámolót beküldeni, ezt követően kizárólag cégkapu megbízott vagy ügykezelő lesz jogosult a beszámoló beküldésére!

Mit kell elektronikusan feltölteni?

A közzétételhez egy elektronikus űrlapot kell kitölteni. Ennek részét képezik a mérleg és eredménykimutatás adatai is, illetve a következő dokumentumokat kell csatolni:

  • Kiegészítő melléklet
  • Független könyvvizsgálói jelentés (amennyiben kötelező a könyvvizsgálat, vagy a vállalkozás választotta azt)
  • Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat,

A felsorolt dokumentumokat pdf formátumban kell előállítani, szkennelt dokumentumot nem lehet feltölteni.

A mérlegelfogadó tulajdonosi határozatra érdemes kiemelt figyelmet fordítani. Az alapítói határozatban nem csak az éves beszámolót fogadják el a tulajdonosok, hanem ebben döntenek az adózott eredmény felhasználásáról is (osztalékfizetés vagy eredménytartalékba helyezés), így fontos, hogy ez mindenképp szerepeljen a határozat szövegében. Az adózott eredmény felhasználásáról szóló határozat számát fel kell tüntetni az elektronikus űrlapon, így szintén fontos ennek egyértelmű jelölése a taggyűlési határozaton is.

Ha bármelyik csatolmányt nem mellékelné a vállalkozás, a Hatóságok úgy tekintik, hogy a közzétételi kötelezettség nem lett teljesítve. Utólag nem lehet csak külön egy-egy csatolmányt beküldeni,  csak minden szükséges dokumentum egyidejű csatolásával lehet benyújtani a beszámolót.

 

Határidő: 2018. május 31! - szigorú szankciók!1

 

Abban az esetben, ha a beszámoló lényeges információkat nem tartalmaz vagy tévesen mutat be, az adózó 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírsággal sújtható.

 Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzése alapján azt állapítja meg, hogy a megadott határidőig az elektronikus űrlap nem érkezett meg,  akkor az adóhatóság a következő intézkedéseket teszi:

 1. lépés: A beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség elmulasztása esetén felhívja a céget a kötelezettség teljesítésére 30 napos határidővel.

 2. lépés: A fenti határidő eredménytelen elteltét követően újabb 30 napos határidő kitűzésével és 200 ezer forintig terjedő mulasztási bírság kiszabásával ismételten felhívja az adózót a kötelezettség teljesítésére.

 3. lépés: Ha az ismételt felhívás ellenére a társaság nem tesz eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének, az állami adóhatóság további figyelmeztetés nélkül hivatalból törli az adózó adószámát Erről értesíti a cégbíróságot, és kezdeményezi a cég megszűntnek nyilvánítását.

Megjegyezzük, hogy a meglehetősen szigorú szabályokkal szemben természetesen elképzelhetőek lehetőségek a szankciók elkerülésére. Amennyiben vállalkozásában ezzel kapcsolatos probléma merülne fel, kollégáink készséggel állnak rendelkezésre.

Kovács-Kormos Rita | Zsákai Gábor |