A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Mire érdemes figyelni, ha megállapodás nélküli brexit lesz?

12 március 2019

 

Nagy Britannia (Anglia, Skócia, Wales) és Észak Írország Egyesült Királysága két évvel ezelőtt jelentette be kilépési szándékát az Európai Unióból. Azóta folyamatosak a tárgyalások, főleg az Egyesült Királyságon belül azonban e tájékoztató írásakor végső döntés még nem született.

Amennyiben az EU és az Egyesült Királyság között kilépésről rendelkező megállapodás nem kerül elfogadásra, illetve egy újabb átmeneti időszakról nem döntenek az Egyesült Királyság 2019. március 29-én, londoni idő szerint éjfélkor kilép az EU-ból, tehát 2019. március 30-tól az uniós jog hatályát veszti az Egyesült Királyságra vonatkozóan és az Egyesült Királyságban.

 

Felsoroltuk, melyek azok a változások, amelyekre figyelni kell:

 

Vám:

 • Az Egyesült Királyságba irányuló, illetőleg az onnan behozott termékeket vámeljárás alá kell vonni.
 • A vámeljáráshoz – amennyiben még nincs az adott adózónak – EORI számot kell igényelnie
 • A vámjoggal kapcsolatos, az Egyesült Királyságban kiadott, EU érvényességű határozatok, engedélyek (pld. behozatali vagy kiviteli), stb. – engedélyezett gazdálkodó (AEO), Kötelező Tarifális Felvilágosítás (KTF), központi vámkezelési engedély, engedélyezett exportőr, stb. – hatályukat vesztik az EU-ban.
 • Az Egyesült Királyságba irányuló, illetőleg az onnan behozott termékek esetén, amennyiben engedélykötelesek behozatali-, kiviteli engedéllyel kell rendelkezni.
 • A kilépés időpontjától kezdődően az EU által harmadik országokra vonatkozóan a közös kereskedelempolitika és a vámügy területén alkalmazott preferenciális kereskedelmi rendelkezések már nem alkalmazandók az Egyesült Királyságra.

 

Általános forgalmi adó:

 • Az Egyesült Királyság és az EU közötti termékmozgások immár export-, illetve importügyletnek minősülnek, mely az áfa viszonylatában eltérő kötelezettségeket eredményez (fizetési- és dokumentációs kötelezettség).
 • Az EU-ban alkalmazható egyes egyszerűsítési lehetőségek megszűnnek: vevői készlet, háromszögügylet;
 • Az ún. távolsági értékesítéshez kapcsolódó egyszerűsítések szintén nem lesznek alkalmazhatóak Egyesült Királyság vonatkozásban.
 • a fogyasztók számára nyújtott távközlési, rádió- és televízió műsor-, valamint elektronikus szolgáltatásokkal kapcsolatos áfafizetés/-bevallás tekintetében az Egyesült Királyságban letelepedett adóalanyokra a kilépés időpontjától kezdődően nem az ún. uniós MOSS-rendszer, fog vonatkozni.
 • A magyar adóalanyok által megfizetett brit áfa visszaigénylési kérelemének elektronikus benyújtására március 29-éig lesz mód.
 • Brit magánszemélyek számára nyújtott egyes szolgáltatások esetén a későbbiekben már nem kell magyar áfát felszámítani. Ilyenek például a reklámszolgáltatások, az adatfeldolgozás és információközlés, a tanácsadási tevékenység, és egyes pénzügyi szolgáltatások is.
 • Egyes eddig adólevonási joggal nem járó adómentes szolgáltatások esetében a kilépési időponttól kezdődően a harmadik országnak minősülő Egyesült Királyságban teljesülő szolgáltatások esetében a szolgáltatásnyújtót megilleti az adólevonási jog.
 • Tekintettel arra, hogy az Egyesült Királyság harmadik országnak fog minősülni és az oda irányuló termékmozgás exportnak, a kapcsolódóan kiállított számlának immár nem lesz kötelező kelléke a vevő közösségi adószáma.

 

EKAER

 • Azon termékértékesítések, termékbeszerzések, amelyek a kilépés időpontjáig EKAER - bejelentési kötelezettség alá estek, az adott ügylet körülményeitől függően – nem lesznek automatikusan EKAER - köteles ügyletek.

 

Személyi jövedelemadó:

 • Az Egyesült Királyság Európai Unióból történő kilépése a személyi jövedelemadóval kapcsolatos kötelezettségekre nem gyakorol hatást. A kettős adóztatást elkerülő egyezmények továbbra is alkalmazandóak lesznek.

 

Társadalombiztosítás:

 • A kilépési időponttól kezdődően a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló rendeletek alkalmazhatósága megszűnik az Egyesült Királyság vonatkozásában.

 

 

Hegedüs Sándor |