A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Itt az új számlarendelet! – Jelentse be ön is számlázó szoftverét!

14 július 2014

2014. július 1.-jén hatályba lépett az új Számla-rendelet (23/2014. (VI:30.) NGM rendelet), mely „felváltja” a korábbi 24/1995 (XI. 22.) PM rendeletet. A nyomtatvány felhasználásával kibocsátott nyugta és számla, a számlázó programmal előállított számla, továbbá a számítógéppel előállított nyugta akkor minősül adóigazgatási azonosításra alkalmasnak, ha megfelel az e rendeletben foglalt előírásoknak. 

Az új rendelet legjelentősebb újítása, hogy az adózóknak ezentúl külön be kell jelenteni az adóhatóság felé az általa használt számlázó program adatait.

 

MILYEN ADATOKAT KELL BEJELENTENI?

A használt számlázó program :

- nevét

- azonosítóját

- fejlesztőjének nevét, és - ha van- adószámát

- értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát

- beszerzésének, használata megkezdésének, vagy – saját fejlesztésű program használata esetén -   a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját

Online számlázó rendszer használata esetén az adózó köteles bejelenteni:

 • a számlázó rendszer nevét és elérhetőségét
 • az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát
 • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját

 

MIKOR?

A bejelentés határideje:

 • 2014. október 1. után beszerzett, használatba vett program esetén: a használatbavételt követő 30 napon belül;
 • 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő program esetén: 2014. november 15.

A bejelentésre szolgáló nyomtatvány jelenleg tervezet fázisban van, megnevezése várhatóan ’SZAMLAZO’ lesz és október 1-től lesz elérhető a NAV honlapján.

A fentieken túlmenően a használatból kivont számlázó programokról is külön adatszolgáltatást kell teljesíteni a fenti adattartalommal, a használatból történő kivonás időpontjának megjelölésével, az ezt követő 30 napon belül.

 

SZÁMLÁZÓ PROGRAMMAL SZEMBENI KÖVETELMÉNYEK

A számlázó programnak biztosítania kell az alábbiakat:

 • kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozás
 • nem magyarországi adószámon történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartomány
 • magyar nyelvű felhasználói dokumentáció

A dokumentációnak tartalmaznia kell:

 • a számlázó program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást és a számlázó program valamennyi funkciójának ismertetését.
 • A számlázó program kizárólag a dokumentációban szereplő funkciókat hajthatja végre!
 • Nem rendelkezhet a program olyan funkciókkal, amelyek nem szerepelnek a dokumentációban!

A dokumentációt az adózónak az adó megállapításához való jog elévüléséig meg kell őriznie (akár elektronikusan is). A megőrzési kötelezettség érvényes a program valamennyi kiegészítésére, módosítására így a dokumentációkat verziószámonként kell megőrizni.

MEGHATALMAZOTTRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK                      

A számlakibocsátási kötelezettségnek az adózó meghatalmazott útján is eleget tehet. 4A meghatalmazást kötelező írásba foglalni. A meghatalmazottként eljáró személy, illetve szervezet által kibocsátott számlának az alábbiakat kell teljesítenie:

 • papír alapon kibocsátott számla és elektronikus számla esetében: a meghatalmazott a számla másolatát haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek;
 • a számlázó programmal előállított számla esetében: a számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.

Az a személy, szervezet, aki egyidejűleg több számlakibocsátásra kötelezett meghatalmazottjaként jár el, ezen kötelezettségekről megbízónként elkülönített nyilvántartást kell vezessen.

A fentiek alapján érdemes áttekinteni a számlázási rendszereket és felülvizsgálni ezeket a felhasználás jogossága szempontjából, illetve, hogy ezek a rendszerek megfelelnek-e az új rendeletnek, és ez alapján dönteni az alkalmazott szoftverek további használatáról, vagy használaton kívül helyezéséről, új szoftver vásárlásáról.

Javasolt frissíteni a szigorú számadású nyomtatványok nyilvántartását és a meghatalmazásokat is szükséges ellenőrizni, hogy minden szükséges adatot (pl. sorszámtartomány) tartalmaznak-e, a szoftverfejlesztőkkel pedig érdemes felvenni a kapcsolatot, és beszerezni a magyar nyelvű dokumentációt, és a bejelentéshez szükséges adatokat.

 

Kormos Rita

Könyvelési csoportvezető