A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

IFRS regisztráció

18 június 2014

2014. január 1-től hatályos számviteli törvény 10. §-a értelmében azon társaságok, amelyek a nemzetközi számviteli standardok alapján állítják össze az összevont (konszolidált) éves beszámolójukat, kötelesek gondoskodni arról, hogy a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését, és az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítését olyan személy végezze, aki:

  • IFRS regisztrálási szakterületen szerepel a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásában, illetve
  • IFRS minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló.

Azon vállalkozó, amely a nemzetközi számviteli standardok szerint állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható kamarai tag könyvvizsgáló (cég) részére megbízás, ha a kamarai tag könyvvizsgáló (cég) rendelkezik IFRS minősítéssel.

Az Európai Parlament és Tanács 1606/2002/EK rendelete értelmében a tagállamok jogszabályainak hatálya alá tartozó, tőzsdén jegyzett társaságoknak 2005. január 1-jével vagy azt követően kezdődő minden egyes üzleti évről a konszolidált beszámolót a nemzetközi számviteli standardok (IFRS) szerint kell elkészíteniük.

A nem tőzsdén jegyzett anyavállalatok számára a számviteli törvény lehetőséget biztosít arra, hogy - saját döntés szerint - a nemzetközi számviteli standardok alapján készítsék el összevont (konszolidált) éves beszámolójukat.

A törvény 2014. január 1-től hatályos, így ezt a 2014-ben induló üzleti évi beszámolókra kell elsőként alkalmazni.

A következőkben részletesen bemutatásra kerül a mérlegképes könyvelők IFRS regisztrációja, illetve a könyvvizsgálók IFRS minősítésének megszerzése.

 

Mérlegképes könyvelők IFRS regisztrációja

A mérlegképes könyvelők IFRS szakterület szerinti minősítéséhez (hasonlóan, mint a vállalkozási szakterület, az államháztartási szakterület; a pénzügyi szervezeti szakterület; valamint az egyéb szervezeti (nonprofit) szakterület minősítésnél) OKJ-s tanfolyam sikeres elvégzése szükséges.

Az IFRS képesítés megszerzésének előfeltétele a mérlegképes könyvelői képesítés.

A képzés 240-360 órás, amely után modulzáró vizsgát (a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezéséből, illetve a nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazásából), valamint komplex szakmai vizsgát kell a hallgatóknak sikeresen teljesíteniük a regisztráció megszerzéséhez. A vizsga több írásbeli, valamint szóbeli részből áll.

A tanfolyam alól felmentést kapnak az ACCA Diploma in International Financial Reporting (DipIFR) nemzetközi oklevéllel vagy az ACCA (Association of Chartered and Certified Accontants) végzettséget igazoló oklevéllel rendelkező hallgatók, az alábbiak szerint:

 

A modulzáró vizsga alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel felmentést kap a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése és a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsga alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába („ACCA member”), felmentést kap a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) elméleti kereteinek értelmezése és a Nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok (IFRS) értékelési és megjelenítési sajátosságainak alkalmazása szakmai követelménymodulokhoz rendelt írásbeli modulzáró vizsga alól.

 

A komplex szakmai vizsga alóli felmentés feltételei:

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA Diploma in International Financial Reporting” (DipIFR) nemzetközi oklevéllel felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsga alól.

Az a jelölt, aki rendelkezik „ACCA (Association of Chartered and Certified Accountants) végzettséget” igazoló oklevéllel, amely alapján felvételt nyert az ACCA tagjai sorába („ACCA member”), felmentést kap az IFRS szerinti konszolidált beszámoló készítése vizsgafeladat gyakorlati, Az IFRS elméletének és a konszolidált beszámoló készítésen kívüli egyéb gyakorlati kérdések vizsgafeladat írásbeli, valamint Az IFRS nyelvezetének, terminológiáinak ismerete vizsgafeladat szóbeli vizsga alól.

A vizsgák sikeres letétele után, az IFRS mérlegképes könyvelő bizonyítvány megszerzését követően a regisztráció iránti kérelmet a bizonyítvány kézhezvételét követően lehet benyújtani, amennyiben már rendelkezik más szakon regisztrációval a hallgató. Amennyiben még nincs regisztrálva, akkor erre az első mérlegképes könyvelői bizonyítvány megszerzésétől számított 3 éves szakmai gyakorlat megszerzését követően van lehetőség mindkét szakterületen.

 

Könyvvizsgálók IFRS minősítése

A könyvvizsgálóknak szakmai minősítő vizsga letétele szükséges (hasonlóan, mint a pénzügyi intézményi, a befektetési vállalkozási; a pénztári; a biztosítói; valamint a költségvetési minősítésnél) az IFRS minősítés megszerzéséhez. A szakmai minősítő vizsga minden esetben egy írásbeli és egy szóbeli vizsgarészből áll.

Szakmai minősítő vizsgát a kamarai tag könyvvizsgálónak kérelmeznie kell a Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál. Minősítést a kamarai tag könyvvizsgáló kérelem alapján akkor kaphat, ha igazolja, hogy a minősítés megadása iránti kérelem benyújtását megelőző 5 éven belül:

- legalább három éven át a minősítésnek megfelelő tevékenységet végző (IFRS-minősítés esetén a beszámolóját a nemzetközi számviteli standardok szerint összeállító) gazdálkodóra vonatkozóan számviteli, ellenőrzési tevékenységet végzett (ideértve az ehhez kapcsolódó szabályozási és felügyeleti feladatokat is) és legalább két éves gyakorlata van a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, vagy

- legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és adott minősítésű kamarai tag könyvvizsgáló mellett legalább két évig közreműködött olyan gazdálkodó tekintetében a jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenység ellátásában, amelyre vonatkozóan jogszabály az adott minősítés meglétét előírja, vagy

- legalább három éven át jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végzett és sikeresen teljesítette az adott minősítésre előírt szakmai minősítő vizsgát.

 

Könyvvizsgáló cég kérelem alapján akkor kaphat minősítést, amennyiben az alábbi két feltételnek megfelel:

- igazolja, hogy van legalább egy olyan, a megfelelő minősítéssel rendelkező kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez, és

- vállalja, hogy működése során az a kamarai tag könyvvizsgáló, aki a könyvvizsgáló cég nevében jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói tevékenységet végez olyan gazdálkodó tekintetében, amelyre vonatkozóan a minősítést külön jogszabály előírja, rendelkezik a megfelelő minősítéssel.

 

Az IFRS minősítéshez kapcsolódó szakmai minősítő vizsga letételének kötelezettsége alól kérelem alapján az Oktatási bizottság felmentést adhat, ha a kamarai tag könyvvizsgáló az okleveles könyvvizsgálói képzés keretében a számvitel nemzetközi szabályozása részmodul vonatkozásában minimum 80 órás képzésben részesült és ezt követően sikeres vizsgát tett, vagy az adott modulból felmentéssel rendelkezik.

A minősítés megadásáról a Magyar Könyvvizsgálói Kamara igazolást ad, és a minősítést rögzíti a kamarai nyilvántartásokban.