A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Hogyan lehet rendelkezni az adó 1+1 százalékáról?

25 április 2019

 

Az idei évben is lehetőségük van a magánszemélyeknek arra, hogy rendelkezzenek az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójuk 1+1%-áról.

A kedvezményezetteket két csoportból lehet kiválasztani, de mindkét csoportból csak egy-egy jogosultat, azaz a felajánlások nem vonhatóak össze.

Az egyik felajánlásra jogosult csoportba tartoznak a regisztrált civil szervezetek, amelyek adószámos listája az adóhivatal honlapján elérhető:

https://www.nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_kedvezmenyezettek_2019

A másik csoportba tartozik a 31 technikai számmal rendelkező egyház és az 1 kiemelt költségvetési előirányzat. A kiemelt költségvetési irányzatot minden esetben az Országgyűlés határozza meg a tárgy évre szóló költségvetési törvényben. A korábbi évektől eltérően, 2011 óta már csak egy előirányzat, a Nemzeti Tehetség Program javára rendelkezhetnek az adófizetők. A felajánláshoz szükséges technikai számok szintén elérhetőek az adóhivatal oldalán:

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamos_kedv

Nem feltétlenül szükséges mindkét csoport részére felajánlást tenni, lehetséges akár az adónak csak az egyik 1%-áról rendelkezni.

Azonos csoportból választott két kedvezményezett javára történő rendelkezés esetén mindkét felajánlás érvénytelen.

Az 1+1%-os felajánlás történhet a bevallás benyújtásával egyidejűleg, de akár attól elkülönülten is lehet rendelkezni. Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be:

  • az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével (ahol elérhető a NAV által készített bevallási tervezet is)
  • az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, vagy
  • szintén az ÁNYK keretprogram segítségével az 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.

Papír alapon, postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve meghatalmazott útján nyújtható be:

  • a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,
  • az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott nyilatkozati lapon,
  • a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá
  • amennyiben a magánszemély munkáltatója vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a ragasztott felületen átnyúlóan szerepelnie kell a felajánló aláírásának).

Fontos, hogy a 2019. május 20-i határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha a magánszemély ezt követően rendelkezik befizetett személyi jövedelemadója 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen és késedelmét igazolási kérelemmel sem mentheti ki. A rendelkezés érvényességének további feltétele az adó megfizetése.

2018 óta a NAV az egyházak számára szóló szja 1%-os felajánlásokat a következő években automatikusan figyelembe veszi. Így aki nem akar változtatni a korábbi döntésén, nem kell minden évben az egyház számára tett rendelkezését újra és újra benyújtania. Tehát a tavalyi, bevett egyház technikai számára szóló, formailag érvényes nyilatkozatot a NAV mindaddig automatikusan figyelembe veszi, amíg a felajánló újabb nyilatkozattal nem jelöl meg másik technikai számos kedvezményezettet, vagy a korábbi nyilatkozatát nem vonja vissza. Ha a magánszemély nem kíván élni a több évre szóló nyilatkozat jelentette könnyítéssel, akkor akár minden évben benyújthatja a bevett egyházra szóló nyilatkozatát.

Az automatizmus a civil kedvezményezettek és a költségvetési előirányzat számára tett felajánlásoknál nem működik. A civil szervezetekre és a költségvetési előirányzat javára továbbra is évenként meg kell tenni a rendelkezést, mivel ezeket a felajánlásokat csak egy alkalommal, a rendelkezés évében veheti figyelembe a NAV.

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozatán a magánszemély jelezheti azon döntését is, hogy nevét és elérhetőségét a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.

 

 

Erős Andrea |