A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Hírlevél a kapcsolt vállalkozások társasági adótörvénybeli fogalmának változásáról

18 március 2015

2015-től változott a kapcsolt vállalkozások társasági adótörvény szerinti fogalma.

Az 1996. évi LXXXI. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény 4. §-a az alábbiak szerint határozza meg a kapcsolt vállalkozások fogalmát összefoglalóan:

„a) az adózó és az a személy, amelyben az adózó - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

b) az adózó és az a személy, amely az adózóban - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve többségi befolyással rendelkezik,

c) az adózó és más személy, ha harmadik személy - a Ptk. rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával - közvetlenül vagy közvetve mindkettőjükben többségi befolyással rendelkezik azzal, hogy azokat a közeli hozzátartozókat, akik az adózóban és a más személyben többségi befolyással rendelkeznek, harmadik személynek kell tekinteni,

d) a külföldi vállalkozó és belföldi telephelye, valamint a külföldi vállalkozó telephelyei, továbbá a külföldi vállalkozó belföldi telephelye és az a személy, amely a külföldi vállalkozóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,

e) az adózó és külföldi telephelye, továbbá az adózó külföldi telephelye és az a személy, amely az adózóval az a)-c) alpontban meghatározott viszonyban áll,

f) az adózó és más személy, ha köztük az ügyvezetés egyezőségére tekintettel az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg.”

 

Ahogy a fentiekből is kiderül, a kapcsolt vállalkozások társasági adótörvény szerinti fogalma jelentős mértékben bővült, kiegészült azzal, hogy azok a társaságok is kapcsolt vállalkozásnak minősülnek, amelyekben azonos az ügyvezető és ily módon üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó döntő befolyásgyakorlás valósul meg. A törvényváltozás bővebb értelmezéséhez a Ptk. megfelelő paragrafusait is tanulmányozni szükséges:

Az új Ptk. alapján a gazdasági társaság tagjainak döntéshozó szerve dönt az üzleti és pénzügyi politikára vonatkozó kérdésekben. Ha a társasági szerződésben nem jelölik ki az üzleti kérdésekben a döntéshozatali utat, akkor  tulajdonképpen az ügyvezető rendelkezik a törvény fogalmai közt újonnan megjelenő döntő befolyással az ügymenetre vonatkozóan.

 

A jelen hírlevelünkkel felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét a kapcsolt vállalkozások bejelentési kötelezettségére.  A kapcsolt vállalkozási jogviszonyt az első szerződéskö­tést követő 15 napon belül szükséges bejelenteni az adóhatósághoz. Amennyiben a jelen törvényváltozás alapján, kizárólag az azonos ügy­vezetés okán kerültek kapcsolt viszonyba az egymással egyébként szerződéses jogviszonyban álló vállalkozások, akkor már 2015. január 15-ig eleget kellett tenni a bejelentési kötelezettségüknek. Idéntől, 15 napon belül kell jelenteni az azonos ügyvezetésű társaságoknak az egymás közötti 1 000 000 Ft-ot meghaladó készpénzfizetést is.