A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Határozott idejű elszámolások

26 május 2015

2015. július 1-től alkalmazandó az Áfa törvény 58.§- ban foglalt határozott időre szóló elszámolások új szabályozása. Ennek értelmében a - korábban a fizetési határidőhöz kötött - teljesítési időpont 2015 második félévétől kezdődően főszabályként az elszámolási időszak utolsó napja lesz.

A változás első körben az adótanácsadói, könyvviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások elszámolásait érinti, majd 2016. január 1-től valamennyi időszakos elszámolású ügyletre kiterjed.  

Az új szabály hatálybalépése közeledik, ezért is célszerű átvizsgálni ezen ügyletek számlázását, illetve annak alapjait, a felek közötti megállapodásokat és szerződéseket.

Az adótanácsadói, könyvviteli és könyvvizsgálói szolgáltatások esetében az új teljesítési időpont szabályt olyan elszámolási időszakok esetében kell először alkalmazni, amelyeknél

  • az időszak kezdő napja és
  • a fizetés esedékessége is 2015. június 30-át követő időpont.

Amennyiben a fentiekben meghatározott feltételek teljesülnek, már az új szabályok szerint kell számlázni és az áfa szerinti teljesítési időpontot meghatározni.

Tekintettel arra, hogy a jogalkotók július 1-től az elszámolási időszakhoz kötik a teljesítési időpontot, fontos tisztázni, hogy mit is jelent az elszámolási időszak.

Az elszámolási időszak mindig azt a fizikai teljesítést jelenti, amiben a felek megállapodtak. Tehát amennyiben egy bérleti szerződés úgy szól, hogy a közüzemi költségeket a bérbeadó kéthavonta, az időszakot követő hónapban számlázza ki bérlőjének, akkor a májusi és júniusi közüzemi költségek elszámolási időszaka július hónap lesz. Ez a szabály ugyanúgy érvényes a változással érintett szolgáltatások esetében is. Az adótanácsadó az 2. negyedévre (április-június) vonatkozó bevallások elkészítését és benyújtását júliusban végzi, ezért az elszámolási időszaknak július tekintendő, hiszen a munkát abban a hónapban teljesíti.

A teljesítési időpont meghatározásakor fontos még vizsgálni, hogy pontosan hova esik a fizetési határidő, illetve a megállapodás szerint mikor kerül kiállításra az adott időszakra vonatkozó számla. A főszabály mellett ugyanis érvényes három különös szabály, melyek prioritást élveznek a teljesítési időpont meghatározásakor. Amennyiben a kiállítandó számla egyik kivétel szabály alá sem tartozik, abban az esetben kell csak visszatérni a főszabályra és azt alkalmazni.

A különös szabályok szerint a teljesítési időpont a

  • számla vagy nyugta kibocsátásának időpontja: amennyiben az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó fizetési esedékesség és az adott időszak utolsó napja is a kibocsátás napját megelőzi;
  • az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének esedékessége;
  • de legfeljebb az időszak utolsó napját követő harmincadik nap, amennyiben az esedékesség az adott számlázandó időszak utolsó napját követő időpontra esik.