A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Harmadik országban letelepedett adóalany héavisszatérítési jogának megtagadása téves héa-azonosítószám miatt

21 február 2019

 

A Brexit-re tekintettel is érdemes megemlíteni az Európai Unió Bíróságának a C-562/17.sz. ügyben hozott 2019. február 14-én kelt ítéletét. Az ítélet azt mondja ki, hogy az ország [helyesen: az Európai Unió] területén nem honos adóalanyok részére történő héavisszatérítés szabályairól szóló, 86/560/EGK tizenharmadik tanácsi irányelv rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy azokkal nem ellentétes az, hogy egy tagállam időben korlátozza a hibás számláknak  – például a számlán eredetileg feltüntetett héa‑azonosítószám kijavítása által – a héa visszatérítéséhez való jog gyakorlása érdekében történő helyesbítése lehetőségét, amennyiben tiszteletben tartják az egyenértékűség és a tényleges érvényesülés elvét.

A héalevonási joggal kapcsolatos következetes ítélkezési gyakorlatát is figyelembe véve az Európai Unió Bírósága ezt abból vezette le, hogy a héatöbblet összegének visszatérítése iránti kérelem bármely időbeli korlátozás nélküli benyújtásának lehetősége ellentétes lenne a jogbiztonság elvével. A jogbiztonság elvének megfelelően a közösségi joggal összeegyeztethetőek az ésszerű mértékben meghatározott jogvesztő jogorvoslati határidők. Így amennyiben megállapítható, hogy az adóalany számára nem lehetetlen vagy túlzottan nehéz a héavisszatérítéshez való jogának gyakorlása, és az egyenértékűség elve sem sérül, nem ütközik az uniós jogba az, ha megtagadják a héavisszatérítéshez való jog gyakorlását.

 

dr. Sári Szilvia |