A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Fontos változások 2015-től a társasági adóban! Új szabályok a minimumadóban és veszteségelhatárolásban

25 március 2015

Jövedelem- (nyereség-) minimum

 

Új szabály!

A nyereségminimum meghatározásánál idéntől már nem lehet figyelembe venni az összes bevételt csökkentő tételként az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott közvetített szolgáltatás értékét!

 

Nem változott: ha az adózó adózás előtti eredménye vagy az általános szabályok szerinti adóalapja közül a nagyobb érték nem éri el a jövedelem- (nyereség-)minimumot, akkor választása szerint

  • adóbevallásában nyilatkozatot tesz, vagy
  • jövedelem- (nyereség-)minimumot tekinti adóalapnak.

 

A jövedelem- (nyereség-) minimum meghatározása:

  • összes bevétel
  • kedvezményezett átalakuláskor a jogelőd tagjánál az adóévben elszámolt bevétel
  • kedvezményezett eszközátruházáskor az átruházó társaságnál az önálló szervezeti egységének átruházása alapján az adóévben elszámolt bevétel
  • kedvezményezett részesedéscsere esetén a megszerzett társaság tagjánál az adóévben elszámolt árfolyamnyereség
  • magánszemély tagtól kapott kölcsön napi átlagos állományának a nyitó kötelezettséget meghaladó összegének az 50 %-a

A jövedelem- (nyereség-) minimum a korrigált összes bevétel 2 %-a.

 

Nem kell a nyereségminimumot alkalmaznia az adózónak

  • az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben,
  • ha alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, szociális szövetkezet vagy közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
  • ha az adóévben vagy a megelőző adóévben elemi kár sújtotta és mértéke eléri a megelőző adóévi évesített árbevétel legalább 15 %-át.

 

 

Veszteségelhatárolás: 5 éves felhasználási korlát!

2015-től amennyiben az általános szabályok szerinti adóalap negatív, ezzel az összeggel az adózó a következő 5 adóévben döntése szerinti megosztásban csökkentheti az adózás előtti eredményét, feltéve, hogy a negatív adóalap a rendeltetésszerű joggyakorlás elvének betartásával keletkezett.

A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt veszteséget az adózó legkésőbb 2025. december 31. napját magában foglaló adóévben használhatja fel az adóalapja csökkentéseként.

 

Nem változott: a korábbi adóévek elhatárolt vesztesége legfeljebb a felhasználása nélkül számított adóévi adóalap 50 %-áig számolható el az adózás előtti eredmény csökkentéseként. Az elhatárolt veszteségeket keletkezésük sorrendjének megfelelően kell felhasználni.