A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Elfogadtaazországgyűlésapénzügyilegnemrendezettbeszerzésekhezkapcsolódóáfavisszaigénylésétlehetővétevőtörvényjavaslatot

11 szeptember 2011

Az országgyűlés 2011.szeptember19-én elfogadta az áfa-törvénymódosítására vonatkozó törvényjavaslatot, amely az Európai Bíróság 2011.július28- ai ítéletének megfelelően hatályon kívül helyezi a pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó áfa visszaigénylésének tilalmát (az ítélethez kapcsolódóan lásd korábbi hírleveleinket).

 

A törvény értelmében a korábban pénzügyileg nem rendezett beszerzésekre jutó adóként szerepeltetett, az áfa-törvény186.§(2)-(4) bekezdései szerinti feltételek teljesülése hiányában vissza nem igényelt áfa összege az alábbiak szerint érvényesíthető:

az Adóhatóság által erre a célra rendszeresített, bevallásnak minősülő kérelmen 2011. október 20-ig van lehetőség a fenti összeg visszaigénylésére, vagy

a fenti határidőtől függetlenül az adózók a korábban vissza nem igényelt áfa összegét folyóidőszaki, vagy az elévülési határidőn belül bármely követőáfa-bevallásukban is visszakérhetik.

 

A törvény szerint az áfa-törvénymódosítására nem visszamenőleges hatállyal kerül sor, azonban a módosítás lehetőséget ad a korábban a fenti, hatályon kívül helyezett rendelkezés alkalmazása miatt jogerős határozattal megállapított bírság, illetve késedelmi pótlék felülvizsgálatának kérésére. Ennek megfelelően a fenti, 2011.október20-ig benyújtható Kérelmen kérhet ő ismételt ellenőrzés a megállapítással érintett időszakok tekintetében.

A  törvény értelmében a Kérelem benyújtására előírt határidő jogvesztő, melyhez kapcsolódóan igazolási kérelem nem nyújtható be. Tekintettel arra, hogy a törvény szerint szűk határidő áll rendelkezésre a Kérelem előterjesztésére (amely különösen az n adózókat érinti, amelyeknél az Adóhatóság korábban határozatában mulasztási bírságot, késedelmi pótlékot állapított meg), javasoljuk Ügyfeleinknek annak mielőbbi felmérését, hogy a fenti Kérelemmel kívánnak-e élni.