A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Egyéni cég a számviteli törvény hatálya alatt

08 január 2010

Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény (a továbbiakban: Etv.) 2010. január 1-jétől hatályosan módosította a számviteli törvényt. A módosítás szerint az egyéni cégek 2010. január 1-jétől fő szabályként a számviteli törvény szerinti gazdálkodónak (azon belül vállalkozónak) minősülnek, így az egyéni cégek kettős könyvvezetésre kötelezett, a számviteli törvény hatálya alá tartozó vállalkozók lesznek.

Az Etv. átmeneti rendelkezése a korábbi egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozóknak az áttérésre hosszabb határidőt szab. Az Etv. 38. §-a szerint a cégjegyzékbe egyéni cégként már bejegyzett egyéni vállalkozók a törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül (azaz 2010. június 30-ig) kötelesek a létesítő okiratuk Etv.-nek megfelelő módosításával az egyéni cég Etv. rendelkezéseinek megfelelő működését megvalósítani vagy az egyéni cég megszűnésről határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni. A cégjegyzékbe a törvény hatálybalépésekor már bejegyzett egyéni cégekre az előzőekben foglaltak teljesüléséig az Etv. rendelkezései egyebekben nem alkalmazhatók.

     Fentiekből következően a korábbi egyéni cégként bejegyzett egyéni vállalkozóknak 2010 első felében cégjogi és számviteli nyilvántartásaikat át kell alakítaniuk, vagy meg kell szüntetni egyéni cégként való bejegyzésüket (ez nem érinti egyéni vállalkozói státuszukat).

     A számvitelben ez azt jelenti, hogy a számviteli törvény hatálya alá tartozó egyéni cégeknek alkalmazniuk kell a számviteli törvény beszámolásra és kettős könyvvezetésre vonatkozó szabályait. A korlátlan mögöttes felelősséggel működő, könyvvizsgálatra nem kötelezett egyéni cégek alkalmazhatják a számviteli törvény sajátos egyszerűsített éves beszámolóra vonatkozó előírásait is.

     Az előzőekben leírt főszabálytól eltérően a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek számára választható lehetőség az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény előírásai szerint vezetett nyilvántartás (bevételi nyilvántartás) is, ez esetben viszont a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég nem tartozik a számviteli törvény hatálya alá a számviteli törvény 2010. január 1-jétől hatályos 2/A. §-ának (1) bekezdése szerint, tehát a számviteli törvényben előírt kötelezettségeket sem kell teljesítenie.