A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Deviza könyvvezetés lehetőségének bővülése

10 január 2010

Az euróban való könyvvezetési és beszámoló készítési lehetőség kiterjesztéseként 2010-től bármely vállalkozó részére – saját döntésétől függően – a számviteli törvény 20. §-ának (4) bekezdése lehetővé teszi a számviteli nyilvántartások euróban való vezetését és az éves, illetve a konszolidált éves beszámoló euróban való elkészítését külön feltételek nélkül. A módosítás egyrészt lehetővé teszi, hogy a jelentős devizakitettséggel rendelkező vállalkozóknak ne kelljen az ilyen tételeket állandóan átértékelniük, másrészt biztosítja, hogy eredményüket, saját tőkéjüket nem realizált árfolyam különbözetek ne befolyásolják. Ugyanakkor arra is indokolt felhívni a figyelmet, hogy azon vállalkozók esetében, amelyeknél a működés, a gazdálkodás pénzneme elsősorban nem euró (hanem pl. forint), ott egy esetleges eurós könyvvezetés és beszámoló készítés jelentős adminisztrációs többletet jelent és általában igényli a korábban használt könyvelési programok átalakítását is.

A vállalkozónak ezt a döntését az üzleti év első napját megelőzően a számviteli politikában kell rögzítenie és az euróra való áttérést követő ötödik üzleti évben nyílik csak lehetősége arra, hogy visszatérjen a forintban való könyvvezetésre. A vállalkozó – a számviteli törvény 20. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alkalmazását kivéve – tehát e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

 

     Ahhoz tehát, hogy a vállalkozó eurós könyvvezetésre áttérjen, a jegyzett tőkéjét euróban kell a létesítő okiratában meghatároznia és a cégbíróságon euróban kell a jegyzett tőkéjét bejegyeztetni. A jegyzett tőke devizában történő bejegyzésének szabályaira a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) előírásait is alkalmazni kell. A jegyzett tőke devizában történő bejegyzésének időpontját – azaz a változás időpontját - a Ctv. előírása szerint a cég határozhatja meg. A Ctv. 30. §-a (4) bekezdésének előírása szerint a változás időpontja nem lehet korábbi, mint a változás alapjául szolgáló határozat meghozatalának a napja. A Ctv. ezen előírásából következően ahhoz, hogy a társaság 2010-tól eurós könyvvezetésre át tudjon térni, a tulajdonosoknak legkésőbb 2009. decemberében kell a létesítő okiratot módosítani, és a társaság jegyzett tőkéjét euróban meghatározni. A Ctv. hivatkozott előírása ugyanakkor nem ad lehetőséget arra, hogy 2010. év közben döntsenek úgy a tulajdonosok, hogy visszamenőleges hatállyal 2010. január 1-től eurós könyvvezetést választanak.

 

     A számviteli törvény 145. §-ának (6) bekezdése előírja, hogy devizás könyvvezetést csak az üzleti év első napjától lehet választani. Ebből következően évközi áttérésre nincs lehetőség. És bár az új szabályt csak 2010. január 1-jétől lehet alkalmazni, a számviteli törvényt is módosító 2009. évi CXVI. törvény 154. §-ának (3) bekezdése – átmeneti szabállyal - megadja a lehetőséget a vállalkozóknak, hogy amennyiben  2010. január 1-től euróban kívánják a könyveiket vezetni, akkor a számviteli törvény áttérésre vonatkozó szabályait már 2009. december 31-én alkalmazhatják.

 

     Azon vállalkozók tekintetében, amelyek a forinttól, illetve az eurótól eltérő, harmadik devizában kívánnák vezetni a könyveiket, továbbra is fennmarad az a hatályos előírás, mely szerint az ilyen harmadik devizában való könyvvezetés és beszámoló készítés csak akkor választható, ha a vállalkozó pénzügyi eszközeinek és pénzügyi kötelezettségeinek, valamint bevételeinek, ráfordításainak és költségeinek több mint 25 %-a az adott devizában merül(t) fel a tárgyévben és az azt megelőző évben. E feltétel teljesítése azonban többféle problémát jelenthet a vállalkozók számára. Ha bevételeik nemcsak egy devizában merülnek fel, hanem például euróban és dollárban is, kérdéses lehet, hogy képesek-e a feltételek teljesítésére. Továbbá, mivel a tárgyévi adatok a könyvvezetés pénznemének megválasztásakor még nem ismertek, előfordulhat, hogy év közben „vissza” kell térni a forintban történő könyvvezetésre, amely komoly adminisztrációs terhet jelent.

     A pénzügyi intézmények, a biztosítók és a befektetési vállalkozások esetében a devizában való könyvvezetés és beszámoló készítés nem megengedett és ezen az új szabályok sem változtattak.