A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Cégkapu regisztráció

24 augusztus 2017

Augusztus 30-ig kötelező a gazdálkodó szervezeteknek bejelenteniük a Rendelkezési Nyilvántartásba az elektronikus kapcsolattartási elérhetőségüket, melynek az úgynevezett Cégkapu regisztrációval tudnak a vállalkozások eleget tenni.

MI IS AZ A CÉGKAPU?

A Cégkapu tulajdonképpen egy olyan biztonságos és hiteles tárhely, mely biztosítja a fent említett törvényben előírt biztonságos kézbesítési címet.

Lehetővé teszi tehát, hogy a cégek hivatalos levelezése elektronikus úton történjen a postai szolgáltatások helyett, biztosítva ezzel a kézbesítés igazolhatóságát, vélelmezhetőségét.

A vállalkozások és az elektronikus ügyintézést biztosító szervek (például az államigazgatási szervek, helyi önkormányzatok, bíróságok, ügyészségek, közjegyzők, közüzemi szolgáltatók) a cégkapun keresztül vehetik fel egymással a kapcsolatot, küldhetnek és fogadhatnak egymás között hivatalos leveleket, küldeményeket. A vállalkozások így egy helyen férhetnek hozzá az egyes szervekkel történő hivatalos levelezésekhez, azonban lehetőség lesz a szervezeten belül külön jogosultságok létrehozásához az egyes levelezésekhez való hozzáférések korlátozása érdekében.

  

KIK KÖTELEZETTEK?

A 2015. évi CCXXII. törvény értelmező rendelkezése szerint a gazdálkodó szervezetek.

Az egyéni vállalkozók továbbra is az ügyfélkapu szolgáltatással jogosultak az elektronikus kapcsolattartásra, ebből adódóan a regisztrációs kötelezettség ezt a kört nem érinti. Az ügyvédi irodáknak azonban szintén regisztrálniuk kell.

HOGYAN KELL REGISZTRÁLNI?

A regisztráció vagy online, vagy egy űrlap kitöltésével működik.

1.ONLINE REGISZTRÁCIÓ

Az online regisztrációt a cégnyilvántartásban szereplő cégek alkalmazhatják a cegkapu.gov.hu címen, fontos azonban, hogy ebben az esetben a cégjegyzésre jogosult képviselőnek saját nevében kell regisztrálnia.

2.ŰRLAPKITÖLTŐ ALKALMAZÁS

Abban az esetben kell az űrlapkitöltő alkalmazást használni, ha

  • a szervezet nem szerepel a cégjegyzékben,
  • a szervezet szerepel a cégjegyzékben, de a regisztráló cégképviselő együttes képviselettel rendelkezik, és a regisztráció elvégzésekor ő végzi el a regisztrációt a cégképviselő társa helyett is,
  • a szervezet egy meghatalmazottja kezdeményezi a regisztrációt,
  • sikertelen kimenetelű online regisztráció esetén.

Nagyon fontos, hogy a törvényben szabályozott kötelezettség a cégkapu által biztosított tárhelycím bejelentése a Rendelkezési Nyilvántartásba. A program fel fogja kínálni a cégkapu cím bejelentését is, mind az online, mind az űrlapos regisztráció esetén is azáltal, hogy alapértelmezett állapotban az „Engedélyezem a leendő cégkapu cím RNY (Rendelkezési Nyilvántartás) rendszerbe történő bejelentését” jelölőnégyzet ki van pipálva.

Ezt a jelölőnégyzetet érdemes kipipálva hagyni, mivel a mező üresen hagyása esetén a cégkapu címet külön be kell jelenteni a szervezet közhiteles nyilvántartásába, vagy a Rendelkezési Nyilvántartásba. A Rendelkezési Nyilvántartásba a tájékoztató szerint a cégkapu cím 2017 novemberétől jelenthető be.

 

MEDDIG KELL REGISZTRÁLNI?

A 2017. január 1-jén már létező gazdálkodó szervezetek 2017.augusztus 30-ig kötelesek az ügyintézési rendelkezésének nyilvántartásába az elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségének, azaz a hivatalos elérhetőségének bejelentésére, melynek előfeltétele a cégkapu regisztráció.

A törvény azonban biztosít egy átmeneti felkészülési időszakot is 2017.12.31-ig, mely idő alatt még jogkövetkezmények nélkül teljesíthető a regisztráció.

2018. január 1-től pedig már kötelező a vállalkozások számára erről az elektronikus elérhetőségről történő kapcsolattartás az állami szervekkel. A bejelentést elmulasztó szervezetek ettől a naptól számíthatnak a szankciókra.

SZANKCIÓK

Amennyiben a gazdálkodó szervezet nem teljesíti bejelentési kötelezettségét, és így hivatalos elérhetőséggel nem rendelkezik (a cégjegyzékben bejegyzett e-mail cím nem elegendő!), az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az esetleges eljárását elektronikus kapcsolattartás nélkül is le fogja folytatni és egyúttal a kötelezettségének elmulasztása miatt kezdeményezni fogja a gazdálkodó szervezettel szembeni, törvényben meghatározott törvényességi felügyeleti eljárást vagy hatósági ellenőrzést.