A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Cégautóadó fizetési kötelezettség

15 február 2018

A gyakorlatban tapasztaljuk, hogy sok ügyfelünknél jellemző a külföldön bérelt személygépkocsival kapcsolatos költségek elszámolása, azonban az ehhez tartozó adóvonzatnak esetleg nincsenek tudatában.

Szeretnénk felhívni szíves figyelmüket, hogy amennyiben költséget számolnak el külföldön bérelt személygépkocsira tekintettel, akkor a társaságnak Magyarországon cégautóadó fizetési kötelezettsége keletkezik, már néhány napi autóbérlés után is!

 

Miért kell külföldi autóra is fizetni?

A cégautóadó tárgyában nem korlátozza csak magyar rendszámú személygépkocsikra az adókötelezettséget, a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsikra, vagyis ezáltal a külföldi autókra is kiterjed.

A gépjárműadóról szóló törvény. (a továbbiakban: Gjt.) 17/B. § (4) bekezdése alapján hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetén az adó alanya az a személy vagy szervezet, aki a személygépkocsi után költséget számol el.

A hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi esetében tehát kizárólag a költségelszámolás keletkeztet adókötelezettséget, ezért az adókötelezettség a külföldi rendszámú személygépkocsira is kiterjed, ha a jármű után bárki a számviteli törvény szerinti költséget, ráfordítást vagy a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján tételes költségelszámolás esetén költséget, értékcsökkenési leírást számol el.

 

Mikor kell fizetni?

A Gjt. 17/C. § (4) bekezdése értelmében a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után az adókötelezettség annak a hónapnak az 1. napján keletkezik, amelyet megelőző hónapban a személygépkocsi után költséget számoltak el.

Ugyanezen § (5) bekezdése alapján a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi után költséget elszámoló adóalany adókötelezettsége annak a hónapnak az utolsó napján szűnik meg, amelyben a személygépkocsi után költséget a jövőben elszámolni már nem kívánó magánszemély tulajdonos, lízingbe vevő, tartós bérletbe vevő utoljára számolt el költséget, illetve a személygépkocsi használója arról nyilatkozik, hogy a személygépkocsi után költséget már nem kíván elszámolni.

Így amennyiben a munkáltató a külföldi kiküldetésben lévő munkavállalója részére külföldi rendszámú személygépkocsit bérel, és ennek költségeit az adott hónapban a munkáltató nevére szóló számlák alapján elszámolja, akkor a munkáltatót a bérbevételt követő hónapban a Gjt. szerinti cégautóadó fizetési kötelezettség terheli.

Az adóhatóság tájékoztatása szerint, ha a hatósági nyilvántartásban nem szereplő személygépkocsi bérlése adott hónapon belül csak pár (vagy akár csak egy) napot érint, vagyis a személygépkocsi után egyetlen hónapon belül pár napra (vagy akár csak egyetlen napra) számolnak el költséget – tekintettel arra, hogy az adókötelezettség keletkezését nem előzheti meg az adókötelezettség megszűnésének időpontja – az adókötelezettség az elszámolás hónapját követő teljes hónapra fennáll.

 

Az adó bevallása negyedévente történik, a fizetési határidő a negyedévet követő hónap 20-a.

Példa:

Ha egy Kft. az egyik munkavállalóját kiküldi május 21-től május 24-ig Németországba dolgozni, ahol erre az időszakra autót bérel a munkavállalónak és a kölcsönzési díjat az adott hónapban költségként elszámolja, a Kft-nek június hónapban cégautó fizetési kötelezettsége keletkezik a május 21-től május 24-ig Németországban bérelt személygépkocsi után.

 

Mennyit kell fizetni?

Az adó havi mértékét a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és a környezetvédelmi osztály-jelzés alapján kell megállapítani a Gjt. 17/E. §-ban meghatározottak szerint:

 

 

Környezetvédelmi osztály-jelzés

 

gépjármű hajtómotorjának teljesítménye (kW)

„0”-„4” osztályjelzések esetén

„6”-„10” osztályjelzések esetén

„5”; „14-15” osztályjelzések esetén

 

0-50

16 500 Ft

8 800 Ft

7 700 Ft

 

51-90

22 000 Ft

11 000 Ft

8 800 Ft

 

91-120

33 000 Ft

22 000 Ft

11 000 Ft

 

120 felett

44 000 Ft

33 000 Ft

22 000 Ft

 

 

Mivel a személygépkocsi használatához szükséges az, hogy a használó birtokolja a forgalmi engedélyt is, így ennek segítségével meg lehet állapítani a személygépkocsi kW-ban kifejezett teljesítménye és környezetvédelmi osztály-jelzése alapján az adó havi mértékét.

Ha az adó mértékének megállapításához nélkülözhetetlen adatok közül valamelyikről (jellemzően a környezetvédelmi osztály-jelzésről) az autó használójának – megfelelő gondossággal eljárva – sem lehet tudomása (mert pl. nem bocsátottak rendelkezésére olyan dokumentumot, amelyben a fenti adatok szerepeltek volna), akkor az adóhatóság álláspontja szerint - a méltányosság általános adóztatási alapelvére figyelemmel - az adótárgy kW adatához tartozó mértéktáblázat harmadik oszlopa szerinti legalacsonyabb adótétellel állapítandó meg a fizetendő adó.

Amennyiben azonban a szükséges adatok beszerezhetőek, a külföldön bérelt gépjárművek esetében mindenképpen javasoljuk a fenti adatokat a bérlettel kapcsolatos bizonylatokon feltüntetni és az adókötelezettséget ennek megfelelően teljesíteni!

 

A külföldi személygépkocsival kapcsolatos költségek elszámolásakor kérjük, mérlegeljék a fentieket!

 

Reméljük, összefoglalónk hasznos segítségül szolgál Önöknek, felmerülő kérdés esetén forduljanak hozzánk bizalommal!

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

 Megfontolandó: Gjt. 18.§ (29), különösen arra tekintettel, hogy amikor valaki autót bérel, elvileg lefénymásolhatja a kocsi papírjait, tehát a méltányosságot kockázatkerülő alapon arra az esetre tekintenénk alkalmazhatónak, ha a körny.véd. besorolás hiánya nem tekinthető saját ‘hibának’.

 

 

 

Kovács-Kormos Rita |