A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Az adózás rendjének 2016. évi változásairól

03 január 2016

Január elsejétől változások léptek életbe az adózás rendjéről szóló törvényben. Íme, a legfontosabbak:

Újdonság! - Adózói minősítés

Az egyik jelentős, 2016. évi jogszabály módosítás az adózók minősítése. Az állami adó- és vámhatóság az alábbiak szerint minősíti a cégjegyzékbe bejegyzett adózót vagy áfa-regisztrált adóalanyt:

  • megbízható adózó
  • a jelenleg is létező átlagos adózó
  • kockázatos adózó

A módosítás célja az adózók jogkövető magatartásának ösztönzésére, ennek érdekében a jogaikat jogkövető módon teljesítő, vagyis megbízható adózók az általános szabályokhoz képest pozitív, míg a kockázatosnak minősülő adózók az általános szabályokhoz képest szigorúbb elbírálásban részesüljenek.

Milyen előnyökkel jár a megbízható adózói minősítés?

Kedvezőbb mulasztási és adóbírság illeti a megbízható adózókat, az ellenőrzési határidő nem lehet hosszabb 180 napnál, illetve automatikusan 12 havi pótlékmentes részletfizetésre is jogosult, ha tartozása 10 és 500 ezer Forint között van.

2017. január 1-jétől 45 napon belül, 2018. január 1-jétől 30 napon belül visszakapja a visszaigényelt általános forgalmi adót a jellemzően 75 napon határidő helyett.

Milyen hátrányok érhetik a kockázatos adózókat?

A kockázatos adózók a késedelmi pótlék, az adóbírság, illetve a mulasztási bírság esetében is szigorúbb elbírálásban részesülnek.

Hátrány továbbá, hogy számunkra az áfa kiutalási határidő minden esetben 75 nap, tehát erre vonatkozó kedvezőbb szabályok nem alkalmazhatóak. Ha az adózó az ellenőrzés alá vont időszak alatt, vagy annak egy részében kockázatos adózónak minősül, akkor az ellenőrzési határidő 60 nappal meghosszabbodik.

Mikor kerül sor az adózók minősítésére?

Első alkalommal 2016. I. negyedévét követően kerül majd sor az adózók minősítésére. Ezután az adóhatóság a minősítést minden negyedévben, a negyedév utolsó napján fennálló adatok alapján elvégzi majd, melyről az adózó elektronikus értesítést kap. Ezt követően csak a minősítés változása esetén értesítik újra az adózót. Az adózó az ügyfélkapun keresztül 2016. második félévétől lekérdezheti a minősítését.

Változások az adóellenőrzésben

Végelszámolás során csak a kockázatos adózók esetében kötelező az adóellenőrzés. A módosítás következtében egyszerűbbé válik a nem kockázatos vállalkozások kivezetése a piacról.

Az ellenőrzési határidők tekintetében új előírás 2016. január 1-jétől, hogy a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók) esetében a bevallás utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés időtartama maximum 180 nap, feltéve, hogy az adózó együttműködik az adóhatósággal.

Ha a közúti fuvarozást végző személynél lefolytatott ellenőrzés során az állami adó- és vámhatóság nem állapít meg jogszabálysértést, akkor mellőzhető az ellenőrzésről való jegyzőkönyv felvétele. Arra kizárólag abban az esetben kerül sor, ha az érintett azt kifejezetten kéri.

Mulasztási bírság
A módosítás értelmében amennyiben a cégbejegyzésre nem kötelezett adózók (magánszemélyek, egyéni vállalkozók) a bejelentési, bevallási, adatszolgáltatási kötelezettségüknek nem tesznek időben eleget, akkor az adóhatóság mulasztási bírság kiszabása nélkül hívja fel őket e kötelezettség teljesítésére. Mulasztási bírság kiszabásának csak akkor van helye, ha a felhívás eredménytelen.

A kedvezőbb szabályozás viszont nem alkalmazható bejelentkezés, foglalkoztatotti bejelentés, valamint EKAER-hez kapcsolódó bejelentkezési kötelezettség esetén.

Egységes adó- és vámfolyószámla

2016. január 1-jétől egyesíti a folyószámla nyilvántartási rendszerét az állami adó- és vámhatóság, így az adózó már egy helyen szerezhet tudomást fizetési kötelezettségeiről, illetve esetleges túlfizetéseiről.

Egyéb módosítások

A munkáltatónak, kifizetőnek a 08-as bevallásban szerepeltetnie kell az eltartottak azonosítóit (adóazonosító vagy természetes azonosító), közös érvényesítés esetén a házastárs vagy élettárs adatait, annak érdekében, hogy a családi kedvezmény igénybe vehető legyen.

A személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség kapcsán a pótlékmentes részletfizetés összeghatárát korábbi 150 000 Ft-ról 200 000 Ft-ra emelkedik és beletartozik a személyi jövedelemadó mellett az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettségre is.

A magánszemély a munkáltatónak adott bevallási nyilatkozatban felhatalmazhatja az adóhatóságot az szja bevallásának elkészítésére. A nyilatkozat a következő év január 31-ig tehető meg.

Az adóhatóság a bevallási nyilatkozatok alapján következő év május 20-ig elkészíti a magánszemély személyi jövedelemadó bevallását.

Az adó megállapításáról az adóhatóság a magánszemélyt nem értesíti, abban az esetben viszont határozatot hoz, ha a munkáltató az adó, adóelőleg összegét nem a törvényben meghatározottak szerint állapította meg és vonta le, és ez a magánszemélynél különbözetet eredményez.