A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Az 1% rendelkező nyilatkozatról a 2014-es évre

05 április 2015

A vonatkozó jogszabályok alapján lehetőség van arra, hogy a magánszemélyek a jövedelemadójuk meghatározott részéről rendelkezzenek, így adójuk egy része az általuk megjelölt civil és/vagy egyházi kedvezményezettekhez, költségvetési előirányzatokhoz kerüljön.

Amennyiben valaki nem rendelkezik az 1+1%-ról, az adó ezen része nem veszik el, az állam ezt az összeget a költségvetési törvényben leírtak szerint költi el.

Nem feltétlenül kell mindkét csoport részére felajánlást tenni, lehet csak az egyik részére is. Ekkor az adónak csak az egyik 1%-ról történik rendelkezés.

Ki rendelkezhet?

Bárki, aki személyi jövedelemadó-bevallást, adónyilatkozatot vagy egyszerűsített bevallást nyújt be, illetve adókötelezettségét munkáltatói adómegállapítás útján teljesíti.

Mekkora összegről lehet rendelkezni?

Az 1+1 százalék alapja az összevont adóalap kedvezményekkel, továbbá az önkéntes kölcsönös pénztári nyilatkozat és a nyugdíj-előtakarékossági nyilatkozat szerinti átutalásokkal csökkentett része.

Mely szervezeteket lehet kedvezményezettként megjelölni?

A kedvezményezetteket két csoportból lehet választani, de mindegyikből csak egyet-egyet, azaz sem az egyik, sem a másik 1 % nem osztható meg, de nem is vonható össze.

  1. csoport: civil kedvezményezettek (adószám megjelölésével) – ide tartoznak a közhasznú tevékenységet folytató egyesületek, alapítványok, közalapítványok:

http://nav.gov.hu/data/cms355421/Regisztraltak_2015_re.pdf

 

  1. csoport: egyházi kedvezményezettek (négyjegyű   technikai szám megjelölésével) - körbe

tartozó, Ön által támogatni kívánt, a 2011. évi CCVI. törvény szerint bevett egyház (ide nem

értve a belső egyházi jogi személyt) (a továbbiakban: egyház) vagy a költségvetési

törvényben meghatározott kiemelt előirányzat javára.

 

http://nav.gov.hu/nav/szja1_1/technikai_szamok

(Ha az adózó valamelyik csoportból nem választ kedvezményezettet, akkor csak egy rendelkező nyilatkozatot adjon be, az egyik 1 százalék nem irányítató át a másik csoportban lévő kedvezményezettek javára. Azonos csoportból választott két kedvezményezett javára tett rendelkező nyilatkozat esetén mindegyik felajánlás érvénytelen.)

 

Hogyan lehet az 1+1%-ról rendelkezni?

 

Munkáltatói adómegállapítás esetén:

A magánszemélyek az állami adóhatóság által rendszeresített „14EGYSZA” jelű formanyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) tehetik meg rendelkező nyilatkozatukat munkáltatójuk felé. A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó, lezárt, adóazonosító jellel ellátott, a ragasztott felületére átnyúlóan aláírt borítékot legkésőbb 2015. május 11-ig adhatják át munkáltatójuknak.

 

A munkavállalónak a boríték leadásakor a munkáltató által készített kísérő jegyzéket is aláírásával hitelesítenie kell. (A munkáltató a borítékokat a jegyzék kíséretében legkésőbb 2015. május 20-ig adja át az adóhatóságnak)

 

Önadózóként, 1453-as bevallás benyújtása esetén:

A magánszemély rendelkezhet a bevallási nyomtatvány részét képező (EGYSZA lap) rendelkező nyilatkozat kitöltésével, vagy a szokásos módon: lezárt, az adózó adóazonosító jelével ellátott, a ragasztott felületen átnyúló saját kezű aláírásával ellátott borítékban, a bevallás mellékleteként nyújthatja be a magánszemély.

 

Egyéb esetben:

Abban az esetben, ha Ön, a bevallás benyújtásával egyidejűleg nem nyilatkozott adójának 1+1%-ról, akkor 2015. május 20-ig az állami adóhatóság honlapján közzétett program (ÁNYK-AbevJava) segítségével kitöltheti az önálló „14EGYSZA” nevű formanyomtatványt, amelyet lezárt, adóazonosító jelével ellátott postai borítékban postán vagy személyesen, illetőleg elektronikus űrlapként, elektronikus úton is továbbíthat az adóhivatalnak.

 

FONTOS!

Nem érvényes a magánszemély rendelkezése, ha a nyilatkozatát önadózóként nem küldi meg (juttatja el) az állami adóhatósághoz 2015. május 20-ig, vagy munkáltatói adómegállapítás esetén nem küldi meg (juttatja el) munkáltatójához 2015. május 11-ig. Érvénytelen továbbá a rendelkező nyilatkozat, ha az téves adószámot, technikai számot tartalmaz, olvashatatlanul van kitöltve, illetve az adózó fizetendő adóját a törvényes határidőig (2015. május 20.) nem rendezi!

 

A leadott rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték akkor érvényes, ha:

  • a rendelkező nyilatkozato(ka)t tartalmazó boríték lezárt, azon elől a rendelkező magánszemély neve, adóazonosító jele szerepel és
  • a munkáltatónak átadott lezárt borítékon hátul, a ragasztási felületére átnyúlóan aláírta a rendelkező magánszemély a borítékot

 

Hogyan lehet nyomon követni a felajánlásokat?

A következő év január 1-jétől, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján (www.nav.gov.hu) megtekintheti, hogy az Ön által megjelölt kedvezményezett(ek) részesült(ek)-e a felajánlott 1(+1)%-os összeg(ek)ből.