A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírlevél:

Általános fordított adó mechanizmus bevezetésére ad lehetőséget az EU

24 január 2019

 

A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv módosítását fogadta el az Európai Unió Tanácsa 2018. december 20-án a 2018/2057 irányelvvel („ÁFAM Irányelv”). Az irányelv a kihirdetést (2018. december 27.) követő 20. napon lép hatályba.

A körhintacsalások kezelése érdekében az ÁFAM Irányelv feljogosítja a feltételeket teljesítő tagállamokat arra, hogy 2022. június 30-ig (a végleges héarendszer bevezetéséig) a belföldi (határokon nem átnyúló) termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra ügyletenkénti értékhatárhoz kötött ideiglenes általános fordított adózási mechanizmust („ÁFAM”) vezessenek be. A fordított adózás szabályai szerint a héa megfizetésére a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalany lesz kötelezett, amennyiben a részére történő összes termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértéke ügyletenként meghaladja az ÁFAM Irányelvben meghatározott 17.500 EUR összeget. Az ÁFAM alkalmazását nem lehet kizárólag egy ágazatra korlátozni.

Az ÁFAM bevezetése érdekében az adott tagállamnak az ÁFAM Irányelvben meghatározott valamennyi feltételt teljesítenie kell. Így, többek között azt, hogy a körhintacsalások arányának az adott tagállam jogalkotási javaslatához mellékelt hatásvizsgálata e cikkre vonatkozó része alapján a teljes héabevétel-kiesésén belül meg kell haladnia a 25 %-ot, valamint azt, hogy a Bizottság által a héabevétel-kiesésről közzétett, 2016. augusztus 23-i keltezésű 2016-os végleges jelentésben foglalt módszerekkel és számadatokkal összhangban 2014-ben a teljes elméleti héa bevétel százalékában kifejezett héabevétel-kiesésnek legalább 5 százalékponttal kell meghaladnia a héabevétel-kiesés közösségi medián értékét.

Az ÁFAM alkalmazása érdekében az adott tagállamnak kérelmet kell benyújtania a Bizottsághoz, amelynek alapján a Bizottság javaslatot terjeszthet a Tanács elé, és az ÁFAM alkalmazását a Tanács engedélyezi egyhangú szavazással a Bizottság javaslata alapján.

 

 

 

dr. Sári Szilvia, Dankó Zsolt |