A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
 • A magyar "Kurzarbeitergeld"
Hírlevél:

A magyar "Kurzarbeitergeld"

21 április 2020

Összegyűjtöttük Önnek a jelenleg hatályba lépett új kormányrendeletet, amely a csökkentett munkaidős foglalkoztatás támogatásának feltételeit rögzíti.

Támogatás mértéke:

A kieső munkaidőre járó, személyi jövedelemadó- és járulékkedvezmények nélkül 2020. március 11-ére számított nettó havi távolléti díj 70%-a (figyelembe véve a felszolgálási díjat is), de legfeljebb a kieső munkaidőre járó nettó minimálbér kétszeresének 70%-a. A nettó támogatás mértéke emiatt a

 • 30%-os munkaidő csökkentés esetén maximum 44.967 Ft,
 • 40%-os munkaidő csökkentés esetén maximum 59.956 Ft,
 • 50%-os munkaidő csökkentés esetén maximum 74.946 Ft.

 

Támogatás fizetése:

 • Közvetlenül a munkavállalónak folyósítják, havonta utólag, nettó módon.
 • A támogatási kérelem benyújtását követő 3 hónapos időszakra (nincs visszamenőleges kérelmezési lehetőség).

Hol, hogyan és mikor lehet igényelni:

 • A fővárosi és megyei kormányhivatalokban működő állami foglalkoztatási szervnél.
 • Elektronikus módon, a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapján közzétett nyomtatványon.
 • A munkaadó és munkavállaló közös kérelmével.
 • Azonos telephelyen dolgozó több érintett munkavállaló esetén egyszerre kell benyújtani a közös kérelmeket.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzetet követő 1 hónapban.
 • A munkaadó és munkavállaló közös kérelmével.
 • Azonos telephelyen dolgozó több érintett munkavállaló esetén egyszerre kell benyújtani a közös kérelmeket.
 • A veszélyhelyzet időtartama alatt, valamint a veszélyhelyzetet követő 1 hónapban.

  Kérelem elbírálása:

 • A kérelem 8 munkanapon belül kerül elbírálásra.
 • A határozat ellen jogorvoslattal nem lehet élni és bíróság előtt sem támadható meg.
 • Elutasítás esetén ugyanazon munkavállalóval közösen a kérelem még egyszer benyújtható.  

  Feltételek munkaadói oldalról:

 • Legalább 6 hónapja működik.
 • A csökkentett munkaidő bevezetésre került, háromhavi átlagban 30, 40 vagy 50%-os munkaidő csökkentéssel, de a csökkentett napi munkaidő eléri a 4 órát, valamint egyéni fejlesztési idő is kikötésre kerül és arra bérfizetés is történik. Az egyéni fejlesztési idő a kieső munkaidő 30%-a. E módosításoknak legalább a támogatás folyósítása alatt fenn kell állniuk.
 • Létszámtartási kötelezettség vállalása a kérelem benyújtásakor irányadó statisztikai állományi létszámra a támogatás időtartama alatt, valamint egy további hónapra.
 • Jövedelempótlási kötelezettség vállalása, arra az esetre, ha a támogatással együtt sem érné el a kérelemben érintett munkavállaló(k) bére a 2020. március 11-ére számított havi távolléti díj összegét.
 • A támogatás ideje alatt nem rendel el rendkívüli munkaidőben történő munkavégzést.
 • A munkavégzés átütemezésére nyitva álló munkaidő-beosztási lehetőségeket kimerítette a kérelem benyújtása előtt.
 • A kérelemben érintett munkavállalók vonatkozásában nem részesül munkahelyteremtési, -megőrzési, vagy kutató-fejlesztő tevékenységet végző munkavállalók foglalkoztatásának támogatásában.
 • Megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.
 • 2019. december 31-én nem minősült a 37/2011 (III. 22.) Kormányrendelet szerint nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.
 • Nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás, csőd-, vagy más megszüntetésre irányuló eljárás alatt.

  Feltételek munkavállalói oldalról:

 • Nem tölti felmondási idejét.
 • Nem részesül részmunkaidős támogatásban.
 • Munkaviszonya legkésőbb 2020. március 11-én kezdődött a munkáltatóval.
 • Munkaidőkerete lejárt vagy lezárásra került.
 • A csökkentett munkaidőben és az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll.
 • Az állami foglalkoztatási szolgálat felé nincsen tartozása (pl. korábbi ellátás visszaköveteléséből).
 • Munkaviszonya legkésőbb 2020. március 11-én kezdődött a munkáltatóval.
 • Munkaidőkerete lejárt vagy lezárásra került.
 • A csökkentett munkaidőben és az egyéni fejlesztési időben a munkáltató rendelkezésére áll.
 • Az állami foglalkoztatási szolgálat felé nincsen tartozása (pl. korábbi ellátás visszaköveteléséből).

  Kérelem fontos elemei:

 • Azon gazdasági körülmények bemutatása, mely a munkaidő csökkentéséhez vezetett.
 • Annak bemutatása, hogy a gazdasági nehézségek miért kötődnek közvetlenül és szorosan a veszélyhelyzethez.
 • A gazdasági nehézségek áthidalására eddig tett és a jövőbeni intézkedések bemutatása.
 • Annak alátámasztása, hogy a munkavállalók megtartása a munkaadó folyamatos gazdasági tevékenységével összefüggő nemzetgazdasági érdek.
 • Mellékelni szükséges a csökkentett munkaidőt tartalmazó munkaszerződés módosítást.

  Kizárt foglalkoztatási formák:

 • Munkaerő-kölcsönzés esetén és
 • A munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás időszaka alatt (Mt. 53. §) a támogatás nem igényelhető.