A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

ÁFA levonhatóság elévülése

15 január 2018

Az Áfa törvény 2016. január 1-jétől hatályos rendelkezése alapján (az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 153/A.§ (1) a) pontja) az adóalany adott adómegállapítási időszakban megállapított fizetendő adó együttes összegét csökkentheti az ugyanezen adómegállapítási időszakot megelőzően, de legfeljebb ezen adómegállapítási időszakot magában foglaló naptári évet megelőző egy naptári éven belül keletkezett levonható előzetesen felszámított adó összegével (a többi feltétel figyelembe vételével). Azaz a korábban hatályos rendelkezések szerinti, elévülési időn belüli levonhatóság helyett jelenleg ez két éven belüli időszakra korlátozott. Amennyiben például egy társaság havi áfa-bevallásra kötelezett, a 2016. januári teljesítési idejű szállítói számla áfa-tartalmát (főszabály szerint) legkésőbb a 2017. decemberi időszakra vonatkozó áfa-bevallásában szükséges szerepeltetnie, ennek hiányában később már csak önellenőrzés keretében lehet a levonható általános forgalmi adót érvényesíteni.

A fentiek kizárólag általános tájékoztatásul szolgálnak és nem minősülnek szakmai tanácsadásnak.

Szenkovits Lili |