A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

A tőkehelyzet rendezésének kiemelt szerepe

20 július 2018

A Cégszolgálat részére a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettség 2016. december 1. napjától az Online Beszámoló és űrlapkitöltő Rendszeren (OBR-en) keresztül teljesíthető, mely rendszer megfigyeli az adott vállalkozási formára törvényileg előírt saját tőke szabályok  betartását is.

A társaságok korábbi években is kötelesek voltak ugyan tőkehelyzetüket rendezni, azonban a cégbíróság korábban nem tudta szigorúan követni a társaságok tőkehelyzetét, így kevésbé volt jellemző a mulasztás miatti jogkövetkezmény.  Az OBR újításával azonban a cégbíróság azonnali rálátást kapott a tőkehelyzetre és amennyiben a társaság nem rendezi azt, akár kényszertörlési eljárás is indulhat.

Milyen előírásoknak kell megfelelni?

•    veszteség folytán a korlátolt felelősségű társaság saját tőkéje a törzstőke felére nem csökkenhet (részvénytársaság saját tőkéje az alaptőke kétharmadára nem csökkenhet) 
•    egymást követő két üzleti évben a társaság saját tőkéje nem csökkenhet a törzstőke törvényben meghatározott minimális összege alá

Mi a teendő, ha a fenti előírásoknak nem felel meg a társaság?

Jelentős tőkevesztés esetén az ügyvezető köteles a taggyűlést összehívni, és a tulajdonosoknak a saját tőke biztosításáról pótbefizetés előírásával, a törzstőke mértékét elérő saját tőke más módon való biztosításáról gondoskodniuk kell. A fenti „két éves szabály” megsértése esetén erre a beszámoló elfogadásától számított három hónapos határidő áll rendelkezésre, ellenkező esetben a társaság átalakulását, egyesülését, szétválását vagy jogutód nélküli megszüntetését kell elhatározni. 

Amennyiben a társaság ezen követelményeknek nem tesz eleget és ez a Cégbíróság tudomására jut, az információ szerzését követő 30 napon belül törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a vállalkozás ellen. A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a cégbíróság a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidőn belül
a) írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetve
b) ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértő állapotot szüntesse meg.
Szeretnénk felhívni a figyelmüket továbbá, hogy ha a tőkehelyzetet a társaság tulajdonosai ezután sem rendezik, akkor a cégbíróság akár törölheti is a céget a cégjegyzékből. 

Fentiek elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a saját tőke helyzetét mindenképpen kövessék nyomon, illetve szükség esetén tegyék meg a megfelelő lépéseket a tőkehelyzet rendezése végett, ügyvédi, tanácsadói segítséggel.

A lehetséges tőkerendezési opciók tekintetében, és az egyedi ügyletek kezelésével kapcsolatban forduljanak tanácsadóinkhoz bizalommal! 

Garics Katalin |