A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
  • A mikro- és kisvállalkozások innovációs járulék előleg rendezéséről
Hírek:

A mikro- és kisvállalkozások innovációs járulék előleg rendezéséről

20 július 2015

Innovációs járulékfizetésre kötelezett alapvetően minden, belföldi székhelyű, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény hatálya alá tartozó gazdasági társaság, kivéve a cégbejegyzés évében a jogelőd nélkül alakuló adózó és annak előtársasága, valamint a felszámolási vagy kényszertörlési eljárás alatt álló társaság.

2015. január 1-jétől lépett életbe a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény, amely szerint mentesülhetnek az innovációs járulékfizetés alól a Kkv. tv. (a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (2) és (3) bekezdése szerint mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság.

Kisvállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a)    összes foglalkoztatotti létszáma 50 főnél kevesebb, és

b)    éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

 

Mikrovállalkozásnak minősül az a vállalkozás, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és

b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Fontos megjegyeznünk, hogy az egyes kategóriáknál megadott a.) és b.) feltételeknek együttesen kell teljesülnie. A megjelölt mutatókat az utolsó rendelkezésre álló - jelen esetben általában 2013. évi - beszámoló, ennek hiányában a társaság saját nyilvántartása szerinti foglalkoztatotti létszám és nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Amennyiben a társas vállalkozás működési ideje 1 évnél rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Újonnan alapított vállalkozás esetében a tárgyévre vonatkozó üzleti tervet kell figyelembe venni.

 

2014. december 31-ig a fenti mutatószámok meghatározását a Társaságoknak partner vagy kapcsolódó vállalkozásaik adataival együttesen kellett figyelembe venniük, így azon társaságok, melyek kisvállakozásoknál nagyobbnak minősülnek, 2014. évre természetesen még fennáll az innovációs járulék bevallási kötelezettségük.

 

2015. január 1-jétől azonban – első ízben a 2015-ben kezdődő üzleti év első napján fennálló állapot szerint – mentesek az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól kizárólag a Társaságok egyedi beszámoló - és létszámadatai alapján mikro- és kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaságok.

 

Azon gazdasági társaságok, amelyek – saját (egyedi) beszámolójuk alapján – 2015. január 1-jétől mentesek az innovációs járulékfizetési kötelezettség alól, írásban kérhetik az illetékes megyei, fővárosi adóigazgatóságoktól a 2015. adóévre (általános esetben a 2015. adóév első két negyedévére) már korábban bevallott innovációs járulékelőleg kötelezettségük nullára történő mérséklését (törlését) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.) 42. § (2) bekezdésére hivatkozással. Azon társaságok, melyek az esedékességig nem kérik az előleg-mérséklést, azoknak meg kell fizetniük az előleget, mivel tartozásuk keletkezik. Ellenkező esetben, a megfizetett adóelőleg az adóévről benyújtásra kerülő bevallás kapcsán rendezhető (a gyakorlatban 2016. május 31-én).

2014.évi LXXVI. számú A tudományos kutatásról , fejlesztésről és innovációról szóló törvény 15. § (2)  bekezdése a, pontja, illetve (3)  bekezdés