A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

A környezetvédelmi termékdíjtörvény 2014. évi változásai

24 február 2014

  1. Új termékdíjköteles termék

Új termékdíjköteles termék jön létre, ha a feldolgozás, megmunkálás következtében a terméknek a Ktdt. 1. mellékletében meghatározott vámtarifaszáma, a Ktdt. végrehajtására kiadott kormányrendeletbe meghatározott környezetvédelmi termékdíjkódjának vagy csomagolószer esetében a csomagolószer-katalógus szerinti kódszámának első három jegye megváltozik. Bizonyos feltételek fennállása esetén a felhasznált termékdíjköteles alapanyag után a termékdíj visszaigényelhető.

 

  1. Kereskedelmi csomagolószer új definíciója

Az új megfogalmazás szerint kereskedelmi csomagolószernek az olyan csomagolószer minősül, amely rendeltetésszerű felhasználása esetén és további feldolgozás nélkül alkalmas kereskedelmi csomagolás létrehozására, és ilyen jellege a forgalomba hozatal során megállapítható.

Ezzel a módosítással végre kikerültek a kereskedelmi csomagolószer kategóriából azok a termékek, amelyek alkalmasak voltak – lettek volna – a törvény szerinti italtermékek befogadására, rendeltetésszerű használatuk mellett erre mégsem kerülhetett sor, ilyen például a hypos flakon, a mézes flakon.

 

  1. Reklámhordozó papír kibővített fogalma

A törvény új szövege kiegészíti – bővíti – a reklámhordozó papír fogalmát. Ennek megfelelően reklámhordozó papír január 1-jétől:

reklámhordozó papír: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes számai, az egyéb nyomtatott anyagok közül a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány, a térkép, a nyomtatott képeslap, az üdvözlő- és más hasonló kártya - a névjegykártya kivételével -, a nyomtatott naptár, a nyomtatott üzleti reklámanyag, a katalógus, a prospektus, a reklámposzter és hasonlók, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány - ideértve azt is, ha mindezek más kiadvány külön mellékletét képezik. Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv.

 

  1. VÁltozások az újrahasználható csomagolószer, raklap  kezelésében

Az újrahasználható csomagolószerekre vonatkozó szabályozás jelentős mértékben változik.

A törvény új rendelkezése szerint a külföldről csomagolás részeként behozott újrahasználható csomagolószer után – saját célú felhasználás címén – a termékdíjat akkor nem kell megfizetni, ha azt a kötelezettség keletkezése szerinti termékdíj megállapítási időszakban közvetlenül külföldre visszaszállították.

Újrahasználható csomagolószer csomagolás részeként történő belföldi forgalomba hozatala esetén a termékdíjat nem kell megfizetni, ha a csomagolószert a környezetvédelmi hatóság a felhasználó kérelmére az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvette és azt a betétdíj alkalmazásának szabályairól szóló 209/2005. kormányrendelet szerinti betétdíjas rendszerben használják.

A raklap kiemelésre került az újrahasználható csomagolószerekre vonatkozó általános szabályok alól. A csomagolás részeként történő felhasználása esetén nem keletkezik termékdíj kötelezettség, amennyiben az újrahasználható csomagolószerek nyilvántartásába felvételre került és a kötelezett a nyilvántartásával alátámasztott módon legalább 365 napig újrahasználható csomagolásként használja fel.

 

  1. Termékdíj raktár- új lehetőség

A termékdíj raktár lehetőséget biztosít a termékdíjköteles terméket forgalmazó, illetve gyártás során felhasználó gazdálkodók részére, hogy az engedélyezett, erre a célra kijelölt területen végzett – egyébként termékdíj kötelezettséget keletkeztető – tevékenységük után a termékdíjat ne fizessék meg, illetve a már megfizetett termékdíjat ipari termékdíj raktárba történő betárolás esetén visszaigényelhessék.

 

A termékdíj raktár lehet kereskedelmi – raktározás, bértárolás céljából, ahol legfeljebb az állagmegóváshoz, csomagoláshoz, komissiózáshoz szükséges műveletek végezhetők -, valamint ipari – ahol a termékdíjköteles termék előállítása történhet -, a részletszabályokat a végrehajtási rendelet tartalmazza.

 

A termékdíj raktárra vonatkozó rendelkezés 2014. július 1-jén lép hatályba. Ez a jogintézmény alapvetően a külföldre értékesítésre/termelésre kerülő termékdíjas termékek előállításához/kereskedelméhez nyújt segítséget a termékdíj-mentességgel.