A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

A Ket.-tel és a szolgáltatási irányelvvel kapcsolatos módosítások

03 január 2010

    A közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó szabályrendszer, így elsősorban a közigazgatási hatsági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény  (Ket.) folyamatosan alakul, változik, fejlődik. Így volt ez 2009-ben is. A változások részben az eljárási szabályok egyszerűsítésével, az elektronikus ügyintézés elősegítésével, részben a külső jogszabályi keretek változásával függnek össze.

Az előbbire az eljárási határidők munkanapokban való rögzítése, az elektronikus ügyintézés meghatározóvá tétele, míg az utóbbira a szolgáltatási irányelv követelményeinek az érvényesítése hozható példaként. 

 

    A változásokat természetesen az egyes ágazati törvényeken, így a számviteli törvényen is át kellett vezetni. A vonatkozó számviteli törvényt érintő rendelkezések 2009. X. 1-jétől hatályosak.

 

A számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésével olyan természetes személy bízható meg, illetve alkalmazható ezen feladatok végzésére, aki e tevékenységek folytatására jogosító engedéllyel rendelkezik. A hatóság (nyilvántartást vezető szerv/kamara) annak engedélyezi a tevékenység folytatását, aki rendelkezik a törvény és felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott szakmai képesítéssel, ismeretekkel, szakmai gyakorlattal, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.

    A számviteli törvény kiegészült a könyvviteli szolgáltatás határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására vonatkozó előírásokkal. A határon átnyúló könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló szándékot a nyilvántartást vezető hatóság felé be kell jelenteni. Tekintettel arra, hogy szabályozott szakmáról van szó, a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény és végrehajtási rendeleteinek rendelkezései szerint valósulhat meg. Ez azt jelenti, hogy határon átnyúló szolgáltatásként a könyvviteli szolgáltatás bejelentés alapján is végezhető. A hatóság a bejelentést tevőt – amennyiben az jogosult a tevékenység végzésére – nyilvántartásba veszi.

A határon átnyúló szolgáltatás megállapításához elengedhetetlen a szolgáltatásnyújtás átmeneti és alkalmi jellegének hatóság általi, egyedi minősítése, meghatározása.

A vállalkozók számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot is megbízhatnak, amennyiben annak a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel a fent meghatározott követelményeknek.