A Cookie technológia segítségével Ön a legtöbbet hozhatja ki weboldalunkból. Kérjük, engedélyezze a Cookie-k használatát. A weboldal bármelyik linkjére kattintva Ön elfogadja a cookie-k használatát. További információért kérjük, olvassa el ADATVÉDELMI NYILATKOZATUNKAT a cookie-k használatáról.
Hírek:

Határidők betartása az adózás rendjéről szóló törvénynek megfelelően

20 június 2017

Kocziha Andrea , ADÓTANÁCSADÁS | Tax Director |

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A nyári szabadságolási időszak beköszönte előtt szeretnénk felhívni a figyelmüket egy közelgő határidőre, az adózás rendjéről szóló törvény előírásainak való megfelelés érdekében.

Amennyiben Társaságuk a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint ingatlannal rendelkező társaságnak minősül, ezt a státuszt, illetve az abban bekövetkező esetleges változást évente augusztus 31-éig be kell jelenteniük az adóhatóság részére. A bejelentésben nyilatkozni kell továbbá a Társaságuk külföldi tagjai általi részesedés (vagy annak egy része) elidegenítéséről, az elidegenítés időpontjáról, a részesedés névértékéről, illetve a tag illetőségéről, a bejelentés benyújtásának időpontját megelőző naptári év vonatkozásában.

A bejelentést a bejelentő és változás bejelentő (‘17T201T’) nyomtatványon kell megtenni.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy e nyilatkozat az adott év augusztus 31-éig nyújtható be jogszerűen, az ezt követően teljesített bejelentések esetén az adóhatóság mulasztási bírságot szabhat ki.

Felhívjuk továbbá a figyelmüket arra, hogy ingatlantulajdonnal rendelkező társaságnak minősülhet egy társaság abban az esetben is, ha nála nem haladja meg ugyan a 75 százalékot a belföldi ingatlanok aránya (esetleg egyáltalán nincs is belföldön fekvő ingatlana), de a saját, valamint a (belföldi illetőségű és/vagy külföldi vállalkozó) kapcsolt vállalkozásai adatainak együttes számbavételével – cégcsoport szintjén – már meglesz a 75 százalékot meghaladó belföldi ingatlan-arány.

Ha fentiekkel kapcsolatban kérdésük lenne, a BDO Magyarország Adótanácsadó Kft. adótanácsadó csapata készséggel áll rendelkezésükre.